ทุนเรียนต่อมัธยมที่สหราชอาณาจักร (UK)

 


1. Myddelton College, North Walesทุนการศึกษา
โรงเรียนมีทุนการศึกษา เป็นส่วนลดค่าเรียน 50% ให้แก่นักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ด้านกีฬา และด้านดนตรี โดยจะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการของโรงเรียน ปิดรับสมัครวันที่ 14 ธันวาคม 2561

ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกเอกสารใบสมัคร พร้อมแนบ สำเนาพาสปอร์ต, ใบแสดงผลการเรียนย้อนหลัง 2 ปี
2. สัมภาษณ์ผ่านทาง Skype
3. ทำข้อสอบของทางโรงเรียน
4. ได้รับใบตอบรับเข้าเรียนและยืนยันทุนการศึกษา*
5. ยืนยันการตอบรับเข้าเรียนภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561

Note: *ทุนการศึกษานี้สำหรับส่วนลดค่าเรียนเท่านั้น โดยจะพิจารณาจากฝ่ายวิชาการของโรงเรียน

2. Adcote School for Girls, Shrewsbury

ทุนการศึกษา
โรงเรียนมีทุนการศึกษา เป็นส่วนลดค่าเรียน 50% ให้แก่นักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ด้านกีฬา และด้านดนตรี โดยจะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการของโรงเรียน ปิดรับสมัครวันที่ 14 ธันวาคม 2561

ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกเอกสารใบสมัคร พร้อมแนบ สำเนาพาสปอร์ต, ใบแสดงผลการเรียนย้อนหลัง 2 ปี
2. สัมภาษณ์ผ่านทาง Skype
3. ทำข้อสอบของทางโรงเรียน
4. ได้รับใบตอบรับเข้าเรียนและยืนยันทุนการศึกษา*
5. ยืนยันการตอบรับเข้าเรียนภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561

Note: *ทุนการศึกษานี้สำหรับส่วนลดค่าเรียนเท่านั้น โดยจะพิจารณาจากฝ่ายวิชาการของโรงเรียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-0960871-2 , 085-4845177
🌐 www.wegoabroad.com

 

 

 

SHARE