ทุนการศึกษา UC International First Year Scholarship

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเรียนต่อที่ University of Canterbury ประเทศนิวซีแลนด์ สำหรับน้องๆ ที่มีผลการเรียนดีเด่นในระดับมัธยมศึกษา ทุนมีมูลค่า N$10,000, N$15,000, N$20,000 รวมทั้งหมด 25 ทุน

ผู้รับทุนต้องเป็นนักเรียนต่างชาติที่ชำระค่าธรรมเนียมเต็มจำนวน และไม่ใช่พลเมืองของประเทศนิวซีแลนด์หรือออสเตรเลียหรือผู้ถือวีซ่าประเภทพำนักในนิวซีแลนด์

นักเรียนที่กำลังเรียนหรือจบหลักสูตรที่ UC International College มีสิทธิ์สมัครเรียน ยกเว้น (1) นักเรียนที่ได้รับกำลังศึกษาบางส่วนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่สถาบันอุดมศึกษาของนิวซีแลนด์ (2) ได้ยื่นขอโอนหน่วยกิต จากสถาบันอุดมศึกษาที่นิวซีแลนด์ เพื่อเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ UC

การสมัครเพื่อรับทุนการศึกษา สามารถสมัครออนไลน์และต้องส่งใบสมัครภายใน 8 สัปดาห์ก่อนวันปิดรับสมัคร

มูลค่าทุนการศึกษา         10,000 – 20,000 เหรียญ

ระยะเวลาทุน                  1 ปี

ปิดรับสมัครวันที่             15 สิงหาคม 2560

ทุนการศึกษา UC International First Year Scholarshipวิธีการสมัครขอรับทุนการศึกษา

สามารถสมัครผ่านเว็บของมหาวิทลัยแคนเทอร์เบอรี่ https://goo.gl/6GC9Tb โดยต้องสมัครล่วงหน้าประมาณ 8 สัปดาห์ก่อนวันปิดรับสมัคร
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/h6Ntp7

สนใจเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่นิวซีแลนด์ สอบถามข้อมูลได้ที่ “We Go Abroad”

โทร:           02-0960871-2
Line:          wegoabroad
Instagram: wegoabroad
Facebook:  @wegoabroad

SHARE