ทุนการศึกษา UC College of Engineering International Scholarship

ทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่ University of Canterbury เมืองไคร้เชิชส์ ประเทศนิวซีแลนด์ สำหรับน้องๆ ที่มีผลการเรียนดีเด่นในระดับมัธยมศึกษา โดยจำนวนทุนทั้งหมด 30 ทุน ซึ่ง 10 ทุนสงวนไว้สำหรับพลเมืองหรือผู้พำนักถาวรของประเทศมาเลเซีย

ผู้รับทุนต้องเป็นนักเรียนต่างชาติที่ชำระค่าธรรมเนียมเต็มจำนวน ที่เรียนในหลักสูตร BE (Hons) และไม่ใช่พลเมืองของประเทศนิวซีแลนด์หรือออสเตรเลียหรือผู้ถือวีซ่าประเภทพำนักในนิวซีแลนด์

การสมัครเพื่อรับทุนการศึกษา สามารถสมัครออนไลน์ จะเริ่มรับใบสมัครภายใน 8 สัปดาห์ก่อนวันปิดรับสมัคร

มูลค่าทุนการศึกษา         15,000 – 25,000 เหรียญนิวซีแลนด์ดอลล่าต่อปี

ระยะเวลาทุน                  2-4 ปี

ปิดรับสมัครวันที่             15 สิงหาคม 2560/ 1 มีนาคม 2561/ 15 สิงหาคม 2561

ทุนการศึกษา UC College of Engineering International Scholarshipวิธีการสมัครขอรับทุนการศึกษา

สามารถสมัครผ่านเว็บของมหาวิทลัยแคนเทอร์เบอรี่ https://goo.gl/6GC9Tb โดยต้องสมัครล่วงหน้าประมาณ 8 สัปดาห์ก่อนวันปิดรับสมัคร
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/woVrTr

สนใจเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่นิวซีแลนด์ สอบถามข้อมูลได้ที่ “We Go Abroad”
โทร:           02-0960871-2
Line:          wegoabroad
Instagram: wegoabroad
Facebook:  @wegoabroad

SHARE