Total Chinese Immersion Program (TCIP) หลักสูตรเรียนรู้ภาษาจีนแบบใหม่

Study tour Chengdu หลักสูตรเรียนรู้ภาษาจีนแบบใหม่ 10 วัน 9 คืน

เรียนภาษาจีนรูปแบบใหม่ ไม่ต้องเรียนในโรงเรียนภาษา เรียนรู้จากสถานที่จริง สถานการณ์จริง ใช้งานได้จริง

Trip Highlight

 • สนุกกับการเรียนแบบ Total Chinese Immersion Program (TCIP) ซึ่งเป็นหลักสูตรพิเศษที่เน้นการเรียนภาษาจีนนอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ (Real life classroom) ไม่ได้นั่งเรียนภาษาจีนในห้องเรียนแบบเดิมๆ อีกต่อไป
 • หลักสูตร Total Chinese Immersion Program (TCIP) คิดค้นโดยเหล่าซือ Oscar Wang จบปริญญาตรีสาขาการศึกษานานาชาติจาก University of Leicester ประเทศอังกฤษ และมีประสบการณ์สอนภาษาจีนที่โรงเรียนนานาชาติ อาทิเช่น บางกอกพัฒนา, NIST เป็นเวลามากกว่า 10 ปี
 • เหล่าซือ Oscar Wang เชี่ยวชาญการสอนภาษาจีนให้กับเด็กนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ ในสิ่งแวดล้อมแบบจีน 100%
 • หลักสูตรไม่จำเจ เรียน + เที่ยว เสริมสร้างประสบการณ์ความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
 • เรียนภาษาจีนกับเจ้าของภาษา ใช้งานได้จริง สื่อสารได้จริง
 • ผู้ปกครองหายห่วง ร่วมเดินทางไปกับบุตรหลานของท่าน พร้อมพาเที่ยวเมืองเฉิงตู เมืองที่น่าเที่ยวอันดับ 3 ของจีน
 • เที่ยวชมเมืองเฉิงตู พร้อมกับการเรียนรู้ภาษาจีน และวัฒนธรรมท้องถิ่น
 • เรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ ของประเทศจีน เช่น การชงชา การแต่งกาย ทำอาหาร
 • เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเฉิงตู เช่น ศูนย์วิจัยแพนด้า, พิพิธภัณฑ์เฉิงตู, พระใหญ่เล่อซาน, วัดวูเฮา, ถนนคนเดินชุนซี และอีกมากมาย
 • พิเศษ! ที่พักระดับ 5 ดาว ที่โรงแรม Sheraton Chengdu Lido Hotel
 • พิเศษ! อาหารเมนูขึ้นชื่อของเฉิงตู
 • เดินทางด้วยสายการบินไทย (Thai Airways) พร้อมสะสมไมล์ได้ 50%

Detail

ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 10 วัน 9 คืน
รวมมื้ออาหาร: ทุกมื้อ
สายการบิน: Thai Airways
ระดับโรงแรม: 5 ดาว* หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: สงกรานต์ 10-19 เม.ย. 2562

ราคา 79,800/ท่าน

ราคาโปรโมชั่นพิเศษ!!

Early bird รับส่วนลด 5,000 บาท/ท่าน**

>>>> จองเลยตอนนี้

**เมื่อจองตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2562


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 


เฉิงตู (Chengdu)

เป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมินใจกลางมณฑล ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ คำว่าเฉิงตูมีความหมายว่า ค่อย ๆ กลายเป็นเมือง เนื่องจากย้อนไปเมื่อราว 2,000 ปีที่แล้ว ในสมัยจิ๋นซีฮ่องเต้ ได้มีการจัดการชลประทานขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่เกิดเป็นประจำทุกปี เมื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ ชาวนาชาวไร่เพาะปลูกได้ดี ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น คนจึงเริ่มอพยพมาที่เมืองนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ จึงได้ชื่อว่า เฉิงตู


Oscar Wang

เหล่าซือผู้เชี่ยวชาญการสอนภาษาจีนให้กับเด็กนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ

 


สรุปการเดินทาง

วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) – ท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิว (CTU) – เข้าที่พัก 

 • 10.05 – 14.00 น. เดินทางสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 6418
 • เมืองเฉิงตู เป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้
 • 16.00 – 17.00 น. ต้อนรับท่านด้วย Welcome Diner รับประทานอาหารที่โรงแรม
 • โรงแรมที่พัก Sheraton Shengdu Lido Hotel หรือเทียบเท่า 5****

วันที่สอง : Tea house in People’s Park – Chengdu Museum

 • เช้า รับประทานอาหารที่ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
 • เรียนรู้คำศัพท์ และสำนวนที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการดื่มชาของจีน
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจำแนกประเภทและลักษณะของชา การเรียนรู้ขั้นตอนการชงชา และมารยาทในการดื่มชา
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษขึ้นชื่อของเฉิงตู)
 • ชมการแสดงหุ่นเงา และฝึกการเชิดหุ่นเงา
 • เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉิงตู เรียนรู้ระวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองเฉิงตู *กิจกรรมเกม “ล่าขุมทรัพย์” (แบ่งกลุ่มถ่ายภาพกับสิ่งของที่กำหนดให้ภายในพิพิธภัณฑ์ ในเวลาที่กำหนดทีมที่เร็วที่สุดที่จะได้รับของรางวัล)
 • เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษขึ้นชื่อของเฉิงตู)
 • พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • โรงแรมที่พัก Sheraton Shengdu Lido Hotel หรือเทียบเท่า 5****


วันที่สาม : Du Jiang Yun – Chinese School

 • เช้า รับประทานอาหารที่ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
 • เรียนรู้คำศัพท์และประโยคที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ *กิจกรรมเกม Bingo จัดบนรถบัสขณะเดินทาง
 • เยี่ยมชมโครงการชลประทาน “ตูเจียงเยี่ยน” (Du Jiang Yan) ทำความเข้าใจหลักการของระบบชลประทาน เพื่อป้องกันน้ำท่วมของจีนยุคโบราณ ซึ่งแสดงถึงหลักการทางวิศวกรรมและภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่ของบรรพบุรุษ
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษขึ้นชื่อของเฉิงตู)
 • เรียนรู้วัฒนธรรมการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าแบบจีนโบราณ และรับชมการแสดง
 • เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษขึ้นชื่อของเฉิงตู)
 • พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • โรงแรมที่พัก Sheraton Shengdu Lido Hotel หรือเทียบเท่า 5****


วันที่สี่ : Le Shan Buddha – Huang Long Xi

 • เช้า รับประทานอาหารที่ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
 •  เรียนรู้คำศัพท์และสำนวนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว *กิจกรรมเกม Bingo จัดบนรถบัสขณะเดินทาง
 • เยี่ยมชมพระใหญ่เล่อซาน (Le Shan Buddha) เพิ่มความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน *กิจกรรมเกมทดสอบความรู้หลังจากการเยี่ยมชมพระใหญ่เล่อซาน, ตอบคำถามเพื่อชิงรางวัล
 • บ่าย เยี่ยมชมเมืองโบราณหวงหลงซี (Huang Long Xi) สัมผัสกับเกมพื้นบ้านดั้งเดิม
 • เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษขึ้นชื่อของเฉิงตู)
 • พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • โรงแรมที่พัก Sheraton Shengdu Lido Hotel หรือเทียบเท่า 5****


วันที่ห้า : Huan Hua Xi Park – Science & Technology Museum

 • เช้า รับประทานอาหารที่ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
 • เรียนรู้คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับงานอดิเรก
 • เขียนอักษรจีน การเขียนโดยใช้พู่กันจีน และการออกกำลังกายแบบไทเก๊ก
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษขึ้นชื่อของเฉิงตู)
 • เยี่ยมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: สำรวจความลึกลับของจักวาล
 • เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษขึ้นชื่อของเฉิงตู)
 • โรงแรมที่พัก Sheraton Shengdu Lido Hotel หรือเทียบเท่า 5****


วันที่หก : Sichuan Cuisine Museum – Chunxi, Taigu Street 

 • เช้า รับประทานอาหารที่ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
 • ฝึกทำอาหารเสฉวนด้วยตนเอง ที่ Sichuan Cuisine Museum เรียนรู้คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับอาหารและการซื้ออาหาร รับประทานอาหารกลางวันที่นักเรียนได้ร่วมกันลงมือทำ *พิเศษ ทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรพ่อครัวแม่ครัวจาก Sichuan Cuisine Museum 
 • บ่าย เยี่ยมชมถนนคนเดินชุนซี (Chunxi) และถนนไท่กู (Taigu) เรียนรู้คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับการถามทางและบอกทาง *กิจกรรมเกม แบ่งกลุ่มและ ให้นักเรียนบอกทิศของสถานที่ที่กำหนด กลุ่มไหนบอกได้ก่อนจะได้รับรางวัล
 • เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษขึ้นชื่อของเฉิงตู)
 • โรงแรมที่พัก Sheraton Shengdu Lido Hotel หรือเทียบเท่า 5****

 


วันที่เจ็ด : โรงละคร Sichuan Opera House – สนามกีฬาแห่งชาติเฉิงตู

 • เช้า รับประทานอาหารที่ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
 • เรียนรู้คำศัพท์และประโยคที่เกี่ยวข้องกับอุปรากรเสฉวน (Sichuan Opera) เยี่มยมชมโรงละครแห่งชาติเมืองเฉิงตู เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของอุปรากรเสฉวน (Sichuan Opera) ให้ความรู้การแต่งหน้าและความหมายของสีบนหน้ากาก *ให้นักเรียนได้ตกแต่งหน้ากากจีนด้วยตนเอง
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษขึ้นชื่อของเฉิงตู)
 • บ่าย เยี่ยมชมสนามกีฬาแห่งชาติเฉิงตู เรียนรู้การเล่นกีฬาปิงปอง ซึ่งเป็นกีฬาที่เด่นที่สุดของประเทศจีนในกีฬาโอลิมปิก และเรียนรู้คำศัพท์และบทสนทนาที่ใช้ในการเล่นปิงปองอีกด้วย
 • เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษขึ้นชื่อของเฉิงตู)
 • โรงแรมที่พัก Sheraton Shengdu Lido Hotel หรือเทียบเท่า 5****


วันที่แปด : ศูนย์วิจัยและเพาะพันธุ์หมีแพนด้า – ศาลเจ้าสามก๊ก

 • เช้า รับประทานอาหารที่ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
 • เยี่ยมชมบ้านเกิดของหมีแพนด้า เข้าชมศูนย์วิจัยและเพาะพันธุ์หมีแพนด้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก เรียนรู้เรื่องอาหารของหมีแพนด้า ลักษณะนิสัยและแหล่งที่อยู่อาศัยไปจนถึงการอนุรักษ์ นอกจากนี้ยังได้สัมผัสกับหมีแพนด้าอย่างใกล้ชิด *เล่นเกม(ตอบคำถาม เพื่อชิงขิงรางวัล)
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษขึ้นชื่อของเฉิงตู)
 • บ่าย เยี่ยมชมวัดวูเฮา (Wuhuo Temple) ศึกษาประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของสามก๊ก ฟังเรื่องสามก๊กฉบับนักเรียนจากนักเรียนจีน
 • เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษขึ้นชื่อของเฉิงตู)
 • โรงแรมที่พัก Sheraton Shengdu Lido Hotel หรือเทียบเท่า 5****

 


วันที่เก้า : Kuanzhai Alley – พิธีมอบประกาศนียบัตร

 • เช้า รับประทานอาหารที่ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
 • เยี่ยมชมถนนคนเดิน “ควานไจ่เซี่ยงจื่อ” (Kuanzhai Alley) มีเสน่ห์ของความเป็นอาคาร ตกแต่งด้วยเรื่องราววิถีชีวิตการเป็นอยู่ของคนจีนเฉิงตูในสมัยโบราณ แต่ผสมความเป็นทันสมัยใส่เข้าไปได้อย่างลงตัว
 • เที่ยง รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษขึ้นชื่อของเฉิงตู)
 • นักเรียนและเหล่าซือกล่าวสรุปและปิดการทัศนศึกษา พิธีพิธีสำเร็จการศึกษา นักเรียน เหล่าซือ สตาฟ ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
 • เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษขึ้นชื่อของเฉิงตู)
 • โรงแรมที่พัก Sheraton Shengdu Lido Hotel หรือเทียบเท่า 5****


วันที่สิบ : เฉิงตู – สนามบินสุวรรณภูมิ

 • เช้า รับประทานอาหารที่ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
 • พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 15.05 น. เดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิว ด้วยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 619
 • 17.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

หมายเหตุ

 1. นักเรียนเดินทาง อายุตั้งแต่ 8 – 14 ปี
 2. นักเรียนที่อายุ 8 – 9 ปี ต้องมีผู้ปกครองเดินทางไปด้วย

สำหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 กำหนดวันเดินทาง

 29 มิถุนายน – 8 กรกฏาคม 2562

 

**สำหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติต้องจ่ายเพิ่มค่าธรรมเนียมวีซ่า 500 บาทต่อท่าน**

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 4 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน (สําหรับพาสปอร์ตไทย เดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น) พาสปอร์ตต่างชาติต้องจ่ายเพิ่มค่าธรรมเนียมวีซ่า 500 บาทต่อท่าน

หมายเหตุ ในกรณีที่จองช้ากว่าการส่งยื่นวีซ่าของทางบริษัทฯ ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าด่วนเพิ่ม ท่านละ 1,650 บาท

 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
 • ค่าประกันสุขภาพและการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 5 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

X ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว

X ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

X ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ

X ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)

X ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

X ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก

เงื่อนไขการเดินทาง

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 15 วัน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิด กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระมาแล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่าในกรณีที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจำห้องพัก ฯลฯ

การสำรองที่นั่งและชำระเงิน

 • ยืนยันการสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง
 • ชำระเงินมัดจำภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ท่านละ 20,000 บาท เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองของท่าน
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชำระล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง หรือในกรณีที่กรุ๊ปคอนเฟิร์มออกเดินทาง อาจมีการเรียกเก็บเงินเร็วกว่าที่กำหนด
 • หากท่านไม่ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
 • หลังจากสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ในโปรแกรม เพื่อดำเนินการยื่นขอวีซ่า

ตั๋วเครื่องบิน

 • ตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะ ต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินกำหนด ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
 • ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้ง ณ วันที่ออกราคาขาย หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่ม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว

โรงแรมและห้องพัก

 • พักที่โรงแรม Sheraton Chengdu Lido Hotel ที่อยู่ 15 Renmin Middle Rd 1st Section, LuoMaShi, Qingyang Qu, Chengdu Shi, Sichuan Sheng, China, 610015
 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักสำหรับ 4 คน (Quad Room)
 • กรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่นๆ อาจทำให้ไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ
 • กรณีเด็กเดินทางพร้อมผู้ใหญ่ จะจัดเป็นห้องพักคู่ และชำระเงินส่วนต่างเพิ่มเติมตามรายการ
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคาต้นทุนที่คิดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม

กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง

 • น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้น Economy Class) หากสัมภาระมีน้ำหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มได้
 • กระเป๋าสัมภาระที่สายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน ไม่เกิน 5×13.5×21.5 นิ้ว

เรียนภาษาที่ประเทศจีน กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-0960871-2 , 085-4845177
🌐 www.wegoabroad.com

SHARE