สถานทูตไทยใน NZ จัด VDO Call กับนักเรียนไทยใน NZ

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัด VDO Call กับนักเรียนไทยในประเทศนิวซีแลนด์อย่างต่อเนื่อง

โดยในวันที่ 8 และ 9 เมษายน 2563 เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวลลิงตัน พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดพบปะกับนักเรียน นักศึกษาไทยในประเทศนิวซีแลนด์ทั้งสองกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักศึกษาไทยในเมืองโอ๊คแลนด์ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย The University of Auckland และกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชมงคล ธัญบุรี ซึ่งเดินทางมานิวซีแลนด์ภายใต้โครงการความร่วมมือกับ Otago Polytechnic ที่เมือง Cromwell

นักศึกษาทุกคนเข้าใจถึงสภาวะที่ไม่ปกติในขณะนี้ และได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากทางมหาวิทยาลัย รวมถึงผู้ประสานงานโครงการ ขณะนี้ มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคน โดยนักศึกษาได้ใช้เวลาว่างในการทบทวนบทเรียน การทำวิจัย และได้เพิ่มพูนประสบการณ์การทำอาหารอีกด้วย

ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การรับมือกับความเครียด รวมไปถึงได้ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งไปในทิศทางที่ดีขึ้นอีกด้วย

โดยหากกลุ่มนักเรียนต้องการพบ พูดคุยกับสถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถแจ้งผ่านอีเมล์ consular@thaiembassynz.org.nz ได้

อ้างอิงข้อมูลจาก : https://bit.ly/2JTuX6h

SHARE