ด่วน!! TG จัดเที่ยวบินพิเศษ รับนักเรียนไทยในออสเตรเลียกลับไทย วันที่ 27 พฤษภาคมนี้

ข่าวดี สำหรับน้องๆ ที่กำลังเรียนอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย และคนไทยในออสเตรเลีย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา/สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ได้รับอนุมัติให้จัดเที่ยวบินพิเศษ TG 462 เส้นทางเมลเบิร์น – กรุงเทพฯ ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม เวลา 23.30 น. เพื่อรับ นักเรียนไทยในออสเตรเลีย และคนไทยในออสเตรเลีย เดินทางกลับประเทศไทย ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบค่าตั๋วเอง ราคาบัตรโดยสาร 950 AUD/ที่นั่ง (ชั้นประหยัด) หรือประมาณ 20,900 บาท/ที่นั่ง โดยที่นั่งมีจำกัดไม่เกิน 240 ที่เท่านั้น

ผู้ที่จะเดินทางกลับไทย ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  • เป็นบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น (ต้องไม่ถือสัญชาติออสเตรเลีย หรือ PR ในออสเตรเลีย)
  • มีหนังสือเดินทาง (Passport) ที่ยังไม่หมดอายุ
  • มีเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน
  • ยินยอมเข้ารับการกักตัวเพื่อควบคุมโรคในพื้นที่ที่รัฐบาลกำหนดเป็นระยะเวลา 14 วัน เมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทย

สถานทูตฯ จะเปิดให้นักเรียนไทยในออสเตรเลีย และคนไทยในออสเตรเลีย ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย ระหว่างวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 ถึงวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 18.00 น. (เวลาท้องถิ่นกรุงแคนเบอร์รา/นครซิดนีย์) โดยต้องเตรียมเอกสารการลงทะเบียน ดังนี้

  1. ไฟล์รูปถ่ายหน้าหนังสือเดินทางที่ระบุข้อมูลส่วนบุคคล
  2. ไฟล์รูปถ่ายวีซ่าออสเตรเลีย และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ที่ประสงค์เดินทางด้วยเที่ยวบินพิเศษนี้สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ bit.ly/thaibackhome2

หากเคยลงทะเบียนแล้วเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2563 ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ สถายทูตฯ จะส่งอีเมลไปให้ภายในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคมนี้ เพื่อขอให้ยืนยันแจ้งความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย

ผู้ลงทะเบียนใหม่จะได้รับอีเมลแจ้งการยืนยันสิทธิภายในวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 ซึ่งสิทธินี้ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้

น้องๆ คนไหนที่ต้องการกลับไทยรีบไปลงทะเบียนตามวันและเวลาที่กำหนด และแจ้งเหตุผลอันสมควรแก่สถานทูตฯ ด้วยค่ะ โดยสถานทูตฯ จะพิจารณาตามจากความจำเป็นเร่งด่วน ผู้มีปัญหาสุขภาพ ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน วีซ่าหมดอายุ และเหตุผลอื่นๆ ตามความเหมาะสม

SHARE