ทุนเรียนต่อสิงคโปร์ Singapore Scholarship

หน้าปก ทุนเรียนต่อ สิงคโปร์ทุนเรียนต่อสิงคโปร์

1. Curtin Singapore

ทุนการศึกษาในระดับ Diploma
 • Diploma of Arts and Creative Industries (Stage 1)
  วันเริ่มเรียน : February, July, November
  ระยะเวลาเรียน : 16 months full-time (4 trimesters)
  ค่าเรียน : S$30,680
  เงื่อนไข
  1. เรียนจบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  2. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 2.6
  3. คะแนนทดสอบวัดระดับทักษะทางภาษาอังกฤษ (IELTS) 5.5 no band less than 5.0
 • Diploma of Commerce (Stage 1)
  วันเริ่มเรียน : February, July, November
  ระยะเวลาเรียน : 16 months full-time (4 trimesters)
  ค่าเรียน : S$30,680
  เงื่อนไข
  1. เรียนจบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  2. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 2.6
  3. คะแนนทดสอบวัดระดับทักษะทางภาษาอังกฤษ (IELTS) 5.5 no band less than 5.0
ทุนการศึกษาในระดับ Bachelor of Commerce
เงื่อนไข
1. เรียนจบในระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1
2. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 3.2
3. คะแนนทดสอบวัดระดับทักษะทางภาษาอังกฤษ (IELTS) 6.5 no band less than 6.0
ทุนการศึกษาในระดับ Postgraduate Programs
 • Master of International Business
  วันเริ่มเรียน : February, July, November
  ระยะเวลาเรียน : 1 year full-time (3 trimesters)
  ค่าเรียน : S$34,560
  เงื่อนไข
  1. ปริญญาตรีในทุสาขาวิชา และ Course Weighted Average (CWA) 65% หรือ GPA. 2.75
  2. คะแนนทดสอบวัดระดับทักษะทางภาษาอังกฤษ (IELTS) 6.5 no band less than 6.0
 • Master of Business Administration(Global)
  วันเริ่มเรียน : February, July, November
  ระยะเวลาเรียน : 12 to 16 months full-time (3 to 4 trimesters)
  ค่าเรียน : S$46,080
  เงื่อนไข
  1. ปริญญาตรีในทุสาขาวิชา และ Course Weighted Average (CWA) 65%
  2. ประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี (หากมากกว่า 3-4 ปีกรุณาส่งประวัติการทำงานเพื่อพิจารณา)
  3. คะแนนทดสอบวัดระดับทักษะทางภาษาอังกฤษ (IELTS) 6.5 no band less than 6.0
 • Master of Supply Chain Management
  วันเริ่มเรียน : February, July, November
  ระยะเวลาเรียน : 1 year full-time (3 trimesters)
  ค่าเรียน : S$32,256
  เงื่อนไข
  1. ปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา และ Course Weighted Average (CWA) 65%
  2. คะแนนทดสอบวัดระดับทักษะทางภาษาอังกฤษ (IELTS) 6.5 no brand less than 6.0

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-0960871-2 , 085-4845177
🌐 www.wegoabroad.com

 

SHARE