Home มัธยมนิวซีแลนด์ เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ Wellington College

เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ Wellington College

Wellington College เป็นโรงเรียนมัธยมของรัฐบาลสำหรับเยาวชนชายอายุระหว่าง 3-18 ปี โรงเรียนก่อตั้งเมื่อปี 1867 เปิดสอนตั้งแต่ชั้น Year 9 ถึง 13 โดยเน้นเนื้อหาสำหรับเตรียมอุดมศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเป็นหลัก โรงเรียนสนับสนุนความพยายามของนักเรียนและชื่นชมความสำเร็จทุกด้านจาการใช้ชีวิตในโรงเรียน

โรงเรียนกำหนดให้นักเรียนต้องใส่เครื่องแบบและสบันสนุนให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในตัวเอง ปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียน 1,500 คนจากหลายประเทศและหลายเชื้อชาติ แม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อสายยุโรป ในปี2013 มีนักเรียนต่างชาติประมาณ 70 คน จากจีน ไทย เกาหลี ฮ่องกง เวียดนาม เยอรมนี และญี่ปุ่นเป็นหลัก

Wellington College

Wellington College เป็นโรงเรียนมัธยมของรัฐบาลสำหรับเยาวชนชายอายุระหว่าง 3-18 ปี โรงเรียนก่อตั้งเมื่อปี 1867 เปิดสอนตั้งแต่ชั้น Year 9 ถึง 13 โดยเน้นเนื้อหาสำหรับเตรียมอุดมศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเป็นหลัก โรงเรียนสนับสนุนความพยายามของนักเรียนและชื่นชมความสำเร็จทุกด้านจาการใช้ชีวิตในโรงเรียน

โรงเรียนกำหนดให้นักเรียนต้องใส่เครื่องแบบและสบันสนุนให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในตัวเอง ปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียน 1,500 คนจากหลายประเทศและหลายเชื้อชาติ แม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อสายยุโรป ในปี2013 มีนักเรียนต่างชาติประมาณ 70 คน จากจีน ไทย เกาหลี ฮ่องกง เวียดนาม เยอรมนี และญี่ปุ่นเป็นหลัก

ที่ตั้ง : 15 Dufferin Street , Basin Reserve , Wellington NZ

Wellington College ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีการวางผังอย่างดีเยี่ยม สะท้อนภาพประวัติศาสตร์ มีสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบ พื้นที่ขนาด 12 เฮคเตอร์ของโรงเรียนอยู่ระหว่างป่ากันชนเขียวขจีของ Wellington  และตัวเมืองอยู่ใกล้กับสถานที่ราชการ ย่านธุรกิจ สถานที่เล่นกีฬา แหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรม

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • ห้องเรียน 50 ห้อง
  • ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และศูนย์เทคโนโลยี
  • ศูนย์ศิลปะและคอมพิวเตอร์
  • ตึกวิทยาศาสตร์
  • ศูนย์นักเรียนต่างชาติ
  • ห้องสมุดแห่งใหม่ไว้ให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้นอกห้องเรียน

หลักสูตรการเรียนและวิชาที่เปิดสอน

วัตถุประสงค์แรกของโรงเรียน คือ เน้นการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ในระดับ Year 9 – 11 โรงเรียนสอนวิชาบังคับต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา พลศึกษา เทคโนโลยี ดนตรีและสุขศึกษา นอกจากนี้ยังมีวิชาเลือกอีกเกือบ 3 วิชาที่เน้นให้นักเรียนได้เรียนภาษาอื่นๆ การเรียนในชั้น Year   12 – 13 มีวิชาทางวิชาการที่หลากหลายเพื่อเตรียมให้นักเรียนมีความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย และโพลีเทคนิคต่างๆ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

คุณลักษณะเด่นประการหนึ่งของโรงเรียน คือ มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เอื้อและกระตุ้นให้นักเรียนจำนวนมากเข้าร่วมในการเล่นกีฬาทั้งประเภททีมและเดี่ยว โรงเรียนมีกีฬาหลากหลายชนิด อาทิ กรีฑา บาสเก็ตบอล  คลิกเก็ต รักบี้ ว่ายน้ำ ฟุตบอล และเทนนิส ทั้งยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆให้นักเรียนเลือก เช่น การละคร ดนตรีและโต้วาที

ระดับความรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนใหม่

จะมีการประเมินความสามารถของนักเรียนแต่ละคน ซึ่งทั่วไปแล้วโรงเรียนจะไม่รับนักเรียนที่จะเข้าร่วมใน Year13 โดยทันที สำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องเรียนภาษาอังกฤษอย่างน้อย 2 ปี

การให้ความช่วยเหลือด้านภาษาอังกฤษ

นักเรียนที่เข้าใหม่จะต้องเข้าเรียนภาษาอังกฤษและปฐมนิเทศ โรงเรียนมีหลักสูตรช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษ ESOL และหลักสูตรพิเศษสำหรับนักเรียนต่างชาติตลอดปี

การเปิดเรียน แบ่งเป็น 4 เทอม (ปี 2019) คือ

เทอม 1 : 24 January – 12 April
เทอม 2 : 29 April – 28 June
เทอม 3 : 22 July – 27 September
เทอม 4 : 14 October – 3 December

โดยแต่ละเทอมมีช่วงเวลาปิดเทอม 2 สัปดาห์ ปิดเทอมฤดูร้อน คือ เดือนธันวาคม และเดือนมกราคม

รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่อปี

ค่าลงทะเบียนเรียนประมาณ NZ$200

ค่าเรียนประมาณ NZ$14,000 ต่อปี

หมายเหตุ

ค่าเรียนข้างต้น ไม่รวมค่าโฮมสเตย์ ค่าเทอมไม่รวมค่าเดินทาง ค่าขอวีซ่า ค่าประกันสุขภาพ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1 เหรียญนิวซีแลนด์ มีอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 27 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)

ที่พัก

มีที่พักแบบโฮมสเตย์กับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ ค่าที่พักโฮมสเตย์ต่อสัปดาห์เท่ากับ NZ$250 บวกค่าธรรมเนียมในการดูแล (Welfare Support Fee) NZ$800 ต่อปี หากนักเรียนต้องการที่พักแบบหอพัก ทางโรงเรียนสามารถจัดหาให้ โดยมีอัตราค่าใช้จ่ายเท่ากัน

เรียนต่อมัธยม ที่ประเทศนิวซีแลนด์ กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-0960871-2 , 085-4845177
🌐 www.wegoabroad.com

error: Content is protected !!