Home มัธยมอเมริกา เรียนต่อมัธยมอเมริกา Wasatch Academy

เรียนต่อมัธยมอเมริกา Wasatch Academy

Wasatch Academy เป็นโรงเรียนประจำเอกชนชั้นนำสุดหรู เก่าแก่มากในสหรัฐอเมริกามีอายุกว่า 135 ปี ตั้งอยู่ในเมือง Mt.Plesant รัฐยูทาร์ สหรัฐอเมริกา เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนทั้งหมด 350 คน ซึ่งมาจาก 25 รัฐในอเมริกาและกว่า 30 ประเทศทั่วโลก เป็นโรงเรียนที่ช่วยให้นักเรียนค้นหาเส้นทางของตัวเองในอนาคต เปิดการเรียนการสอนในระดับเกรด 7-12 ซึ่งในโรงเรียนแห่งนี้ นักเรียนจะได้ใช้ชีวิตได้เรียนรู้วัฒนธรรมจากเพื่อนร่วมชั้นที่มากจากหลายๆ ประเทศซึ่งมีวัฒนธรรมที่ต่างกันออกไป จึงส่งผลต่อการสื่อสารเป็นอย่างมาก ด้วยมุมมองที่แตกต่างกัน ก็จะช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะทางด้านการดำรงชีวิตต่อไปได้อีกด้วย

Wasatch Academy

Wasatch Academy เรียนต่ออเมริกา โรงเรียนมัธยม

Wasatch  Academy โรงเรียนประจำอเมริกา

Wasatch Academy เป็นโรงเรียนประจำเอกชนชั้นนำสุดหรู เก่าแก่มากในสหรัฐอเมริกามีอายุกว่า 135 ปี ตั้งอยู่ในเมือง Mt.Plesant รัฐยูทาร์ สหรัฐอเมริกา เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนทั้งหมด 350 คน ซึ่งมาจาก 25 รัฐในอเมริกาและกว่า 30 ประเทศทั่วโลก เป็นโรงเรียนที่ช่วยให้นักเรียนค้นหาเส้นทางของตัวเองในอนาคต เปิดการเรียนการสอนในระดับเกรด 7-12 ซึ่งในโรงเรียนแห่งนี้ นักเรียนจะได้ใช้ชีวิตได้เรียนรู้วัฒนธรรมจากเพื่อนร่วมชั้นที่มากจากหลายๆ ประเทศซึ่งมีวัฒนธรรมที่ต่างกันออกไป จึงส่งผลต่อการสื่อสารเป็นอย่างมาก ด้วยมุมมองที่แตกต่างกัน ก็จะช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะทางด้านการดำรงชีวิตต่อไปได้อีกด้วย

ที่ตั้ง: Mt. Pleasant, Utah (ทางโรงเรียนจัดรถมารับที่ Salt Lake International Airport )
เปิดสอนในระดับ: Year 8 –  Year 12

ประเภทโรงเรียน : โรงเรียนประจำ  / รับทั้งนักเรียนชายหญิง
จุดเด่น Wasatch  Academy โรงเรียนประจำอเมริกา

 • การเป็นมิตรของครูผู้สอนและเพื่อนร่วมโรงเรียน ครูผู้สอนจะคอยสังเกตว่านักเรียนเรียนเป็นอย่างไรบ้าง รวมไปถึงคอยอธิบายในแต่ละบทเรียนอย่างใกล้ชิด
 • การเรียนนอกห้องเรียนสุดพิเศษ เพิ่มทักษะเสริมสร้างอุปนิสัย สร้างความเป็นผู้นำและรู้สึกรักที่จะผจญภัย
 • เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนจากทั่วโลกมากกว่า 30 ประเทศและจาก 25 รัฐในอเมริกา
 • ไม่เน้นการสอนศาสนา นักเรียนไม่ต้องใส่เครื่องแบบ แต่ต้องแต่งกายสุภาพ
 •  มีความรักความสามัคคีในชุมชนเมือง ซึ่งมีประชากรเพียง 2,500 คน 
 • ได้รับการรับรองจาก Accreditations & Affiliations: Northwest Association of Independent Schools (accreditation),National Association of Independent Schools, The Association of Boarding SchoolsWestern Boarding Schools Association, Northwest Accreditation Commission (accreditation)

จำนวนนักเรียน: 350 คน และ 90% เป็นนักเรียนประจำ

ค่าใช้จ่ายต่อปี:Wasatch  Academy โรงเรียนประจำอเมริกา

ค่าเทอม มีรายละเอียดดังนี้

ค่าเทอมและหอพัก  : 55,300 เหรียญ

นอกจากค่าเรียนและค่าหอพักข้างต้นแล้ว ค่าใช้จ่ายมีเพิ่มเติมดังนี้

Learning Support Programme  8,400 เหรียญ

หมายเหตุ  อัตราแลกเปลี่ยนคิดจาก 1 เหรียญ  เท่ากับ 30  บาท อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ / ค่าใช้จ่ายข้างต้นเป็นค่าเรียน และค่าหอพักเท่านั้น ไม่รวมค่าสมัคร ค่าขอวีซ่า ค่าเครื่องบิน  ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน Wasatch  Academy โรงเรียนประจำอเมริกา

 1. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน
 2. นัดหมายการสัมภาษณ์โดยผ่านทาง Skype
 3. หลังจากผ่านการสัมภาษณ์ ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน พร้อมค่าลงทะเบียน
 4. ส่งผลการเรียนและจดหมายรับรองจากโรงเรียนเดิม
 5. ได้รับจดหมายตอบรับเข้าเรียน
 6. จ่ายค่าเทอมและค่าหอพัก
 7. ขอวีซ่านักเรียนอเมริกา
 8. เดินทาง

การสมัครเข้าเรียนต่อในโรงเรียนประจำ Wasatch  Academy โรงเรียนประจำอเมริกา ทำได้ตลอดทั้งปี ทางโรงเรียนพิจารณาการเข้าเรียน จากผลการเรียนและความมุ่งมั่นในการเรียน และไม่ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติ ศาสนาและสีผิว การพิจารณาจะเป็นไปด้วยความเสมอภาค

ระยะเวลาเปิด ปิด เทอม โรงเรียนมัธยมในอเมริกา

Fall Term เดือนสิงหาคม – กลางเดือนธันวาคม

Spring Term เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม

หลักสูตรที่เปิดสอน Wasatch  Academy โรงเรียนประจำอเมริกา

1.English (ภาษาอังกฤษ)
2. Mathematics (คณิตศาสตร์)
3. Social Studies  (สังคมศึกษา)
4. Science (วิทยาศาสตร์)
5. Foreign Language (ภาษาต่างประเทศ)
6. Fine Arts (ศิลปกรรม)
7. Technology (เทคโนโลยี)
8. English as a Second Language (ESL)  (การ เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง)
9. Electives (หมวดวิชาเลือกเสรี)

ที่พัก

Wasatch  Academy โรงเรียนประจำอเมริกา

เป็นหอพักแยกชายหญิง เสหมือนบ้านหลังที่ 2 สำหรับนักเรียน มีทั้งหมด 7 หลัง สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเพื่อนซึ่งเปิดโอกาสให้ได้อยู่กับเพื่อนต่างชาติ มีพื้นที่สำหรับพักผ่อน มีพื้นที่สำหรับสังสรรค์กับเพื่อนๆ มีห้องครัวไว้ทำอาหาร

เรียนต่อมัธยม ที่ประเทศอเมริกา กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-0960871-2 , 085-4845177
🌐 www.wegoabroad.com

error: Content is protected !!