Home เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ Studio Cambridge

เรียนภาษาที่อังกฤษ Studio Cambridge

Studio Cambridge ก่อตั้งขึ้นในปี 1954 ถือเป็นสถาบันภาษาที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเคมบริดจ์ ได้รับการรับรองจาก British Council และเป็นสมาชิกในกลุ่ม English UK รวมไปถึง Studio Cambridge ได้รับการประเมิณจาก ISI (Independant Schools Inspectirate) จัดให้เป็นสถาบันที่มีคุณภาพดีเยี่ยมของเมืองเคมบริดจ์ในปี2012และ2013 ซึ่งจัดได้ว่าเป็นเครื่องประกันคุณภาพการเรียนการสอนของสถาบันได้เป็นอย่าง ดี หลักสูตรการเรียนมีความหลากหลาย บุคลากรของเรามีคุณวุฒิและประสบการณ์การสอนแบบมืออาชีพ มีนักเรียนหลากหลายเชื้อชาติ ทำให้นักเรียนสามารถพบปะ เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเพื่อนต่างชาติได้ อีกทั้งทางสถาบันยังให้การดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี รวมถึงการเลือกสรรครอบครัวที่เหมาะสมให้กับนักเรียน

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Studio Cambridge, UK

Studio Cambridge, UK เรียนภาษาที่ประเทศอังกฤษ แคมบริดจ์

ตั้งอยู่ที่ 6 Salisbury Villas, Station Road, Cambridge CB1 2JF United Kingdom

Studio Cambridge ก่อตั้งขึ้นในปี 1954 ถือเป็นสถาบันภาษาที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเคมบริดจ์ ได้รับการรับรองจาก British Council และเป็นสมาชิกในกลุ่ม English UK รวมไปถึง Studio Cambridge ได้รับการประเมิณจาก ISI (Independant Schools Inspectirate) จัดให้เป็นสถาบันที่มีคุณภาพดีเยี่ยมของเมืองเคมบริดจ์ในปี2012และ2013 ซึ่งจัดได้ว่าเป็นเครื่องประกันคุณภาพการเรียนการสอนของสถาบันได้เป็นอย่าง ดี หลักสูตรการเรียนมีความหลากหลาย บุคลากรของเรามีคุณวุฒิและประสบการณ์การสอนแบบมืออาชีพ มีนักเรียนหลากหลายเชื้อชาติ ทำให้นักเรียนสามารถพบปะ เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเพื่อนต่างชาติได้ อีกทั้งทางสถาบันยังให้การดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี รวมถึงการเลือกสรรครอบครัวที่เหมาะสมให้กับนักเรียน

จุดเด่นของสถาบัน

 • เป็นโรงเรียนภาษาชั้นนำ คุณภาพดีเยี่ยมของเมือง Cambridge การันตรีจากหน่วยงาน ISI
 • ได้รับการรับรองจาก British Council และ English UK
 • ครูผู้สอนมีประสบการณ์ มีความเป็นมืออาชีพ ได้รับการรับรอง
 • มีหลักสูตรที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งหลักสูตรสำหรับเด็กและผู้ใหญ่
 • มีอุปกรณ์การเรียนทีทันสมัย และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
 • การเดินทางสะดวก ใกล้สถานีรถไฟฟ้าและแหล่งช้อปปิ้ง
 • มีบริการให้คำแนะนำ และจัดสรรที่พักให้กับนักเรียน
 • มีเจ้าหน้าคอยดูแลให้ความช่วงเหลือนักเรียน
 • จำนวนนักเรียนไม่เกิน 16 คนต่อห้อง

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • English Language Courses

เป็นหลักสูตรการเรียนภาษา อังกฤษที่ออกแบบมาสำหรับพัฒนาการใช้ภาษาทั้งไวยกรณ์และทักษะทางภาษาครบทุก ด้าน ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน แบ่งการเรียนออกเป็น 6 ระดับ ในวันแรกที่เข้าเรียนจะมีการทดสอบเพื่อวัดระดับภาษาและจัดให้นักเรียนอยู่ใน ห้องเรียนที่เหมาะสม การเรียนการสอนจะเริ่มทุกวันจันทร์ เรียนวันจันทร์-ศุกร์ รับนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป 

 • General English (EFL20) เรียน 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (15 Hr/Wk.)
 • Intensive English (EFL28) เรียน 20+8 บทเรียนต่อสัปดาห์ (21 Hr/Wk.)
 • Cambridge Examination 28 Courses

เป็นหลักสูตรการ เรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อมเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย เนื้อหาการเรียนครอบคลุมทั้งเทคนิคการสอบและการเตรียมตัวเข้าชั้นเรียน

 • FCE หลักสูตรประเภท First Certificate in English (FCE) นักเรียนควรมีระดับภาษาที่ Intermediate to Advance หรือ IELTS 4.5 เปิดเรียน 8 Sep, 20 Oct 2014
 • CAE หลักสูตรประเภท Certificate In Advance English (CAE) นักเรียนควรมีระดับภาษาที่ Advance หรือ IELTS 5.5 เปิดเรียน 8 Sep, 20 Oct 2014
 • IELTS Exam Preparation Courses

เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสอบ IELTS เนื้อหาการเรียนจะมุ่งเน้นเทคนิควิธีการทำข้อสอบ ให้นักเรียนสามารถนำเทคนิกการสอบไปใช้ได้จริงและประสบผลสำเร็จ ได้คะแนนตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ การเรียนอยู่ที่ 12 สัปดาห์ (โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนเป็นโปรแกรมเสริมช่วงบ่ายของคอร์ส EFL28 ได้) นักเรียนควรมีระดับภาษาที่ Intermediate to Advance เปิดเรียน 1 Sep 2014

 • Summer Camps

เป็นโปรแกรมสำหรับนักเรียนที่ต้องการ พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ ไปพร้อมๆกับการทำกิจกรรมและท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆ นักเรียนจะได้ทั้งความรู้และประสบการณ์ ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนต่างชาติ และสามารถนำภาษาอังกฤษมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ระยะเวลาเรียนอยู่ที่ 2-11 สัปดาห์ เรียน 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (15 Hr/Wk.) รับนักเรียนอายุ 9-19 ปี (แต่ละแคมป์จะแบ่งช่วงอายุของนักเรียนต่างกัน) พักหอพักที่โรงเรียนจัดไว้ให้ มีอาหารครบทุกมื้อ และจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล ให้ความช่วยเหลือนักเรียนตลอดโปรแกรม

 • Winter Camps

(รายละเอียดโปรแกรมจะเหมือนกับโปรแกรม Summer Camps) ระยะเวลาเรียนอยู่ที่ 1-4 สัปดาห์ เรียน 28 บทเรียนต่อสัปดาห์ (21 Hr/Wk.) รับนักเรียนช่วงอายุ 14-17 ปี

 • Group Courses

เป็นโปรแกรมที่ผสมผสานการเรียนละการทำ กิจกรรมไว้ร่วมกัน รวมไปถึงการทัศนศึกษาไปในสถานีที่ท่องเที่ยวต่างๆ เป็นโปรแกรมสำหรับคณะนักเรียนจำนวน 10-60 คน ระยะเวลาโปรแกรมอยู่ในช่วง 1-3 สัปดาห์ รับนักเรียนช่วงอายุ 9-19 ปี (ทางโรงเรียนสามารถออกแบบโปรแกรมให้เหมาะสมและเป็นไปตามความต้องการกับกรุ๊ป ของนักเรียนได้)

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • Internet Wifi ฟร
 • ห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์
 • ศูนย์อาหาร, ที่เตรียมอาหาร
 • Student Lounge
 • อุปกรณ์การเรียนทันสมัย
 • อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า การเดินทางสะดวก
 • บริการให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่นักเรียนต่างชาติ
 • บริการจัดหาที่พักสำหรับนักเรียน

ที่พัก

 • Homestay พักกับครอบครัวชาวอังกฤษ เป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมในหมู่นักเรียนต่างชาติ เพราะจะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไปในตัว ได้สัมผัสกับการความเป็นอยู่อย่างเป็นมิตร มีความปลอดภัย ได้รับการดูแลเอาใจใส่เสมือนอยู่บ้านตนเอง มีบริการอาหาร และการซักรีดสำหรับนักเรียน มี Homestay ตั้งแต่ระดับ 3 ดาว-5 ดาวให้นักเรียนเลือก 
 • Residential ห้องพักสำหรับนักเรียนที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ที่พักอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียน ใช้เวลาเดินประมาณ 10-15 นาที และใช้เวลาเดินไปยังแหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองเพียง 10 นาที มีห้องพักให้เลือก 2 ประเภทคือ Oak Tree House และ Cherry Tree House

 

เรียนภาษาที่ประเทศอังกฤษ กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-0960871-2 , 085-4845177
🌐 www.wegoabroad.com

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
error: Content is protected !!