Home เรียนต่อประเทศอื่นๆ เรียนต่อที่ St. Francis Methodist School

เรียนต่อที่ St. Francis Methodist School

St. Francis Methodist School โรงเรียนมัธยมเอกชนที่ดังที่สุด ในสิงคโปร์ เรียนร่วมกับนักเรียนสิงคโปร์ ผลการเรียนดีเด่น มีทุนการศึกษาเรียนต่อในระดับสูง มีคอร์สภาษาอังกฤษ 6 เดือน ก่อนเข้าเรียนจริง ดูแความปลอดภัย อย่างเข้มงวดโรงเรียนตั้งมากว่า 50 ปี เป็นที่ยอมรับของนักเรียนไทยมายาวนาน มีหลักสูตรมากมายให้เลือก สอนถึงระดับ Diploma Possibilities to Realities Where no one is left behind

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

St. Francis Methodist School – Singapore

St. Francis Methodist School - Singapore

 • โรงเรียนมัธยมเอกชนที่ดังที่สุด ในสิงคโปร์ เรียนร่วมกับนักเรียนสิงคโปร์ ผลการเรียนดีเด่น
 • มีทุนการศึกษาเรียนต่อในระดับสูง
 • มีคอร์สภาษาอังกฤษ 6 เดือน ก่อนเข้าเรียนจริง
 • ดูแความปลอดภัย อย่างเข้มงวดโรงเรียนตั้งมากว่า 50 ปี เป็นที่ยอมรับของนักเรียนไทยมายาวนาน
 • มีหลักสูตรมากมายให้เลือก สอนถึงระดับ Diploma
 • Possibilities to Realities Where no one is left behind

คอร์สที่น่าสนใจของ St Francis Methodist School มีดังนี้

 1. ENGLISH LANGUAGE FOUNDATION คอร์ส  5 เดือน เรียนภาษาอังกฤษ Maths, IT และ Performing Arts เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนในคอร์สมัธยมต่อไป
 2. มัธยมศึกษาตอนต้น Secondary 1 & 2 (คอร์ส 2 ปี)
 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย คอร์ส 2 ปี เลือกเรียนได้ 3 หลักสูตร ดังนี้
  (แต่ละหลักสูตร ใช้เพื่อเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยดัง ทั่วโลกได้)
 •  Singapore- Cambridge GCE O Level
 • London Examinations IGCSE
 • Australian Matriculation (AUSMAT) Year 9 และ Year 10

ที่อยู่ของโรงเรียน

St. Francis Methodist School
492 Upper Bukit Timah Road
Singapore 678095
Tel : +65 6760 0889
Fax : +65 6760 8032

หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษา 2 ปี เพื่อเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของสิงคโปร์ หรือ ออสเตรเลีย

 • Singapore- Cambridge General Certificate of Education (GCE A Level)
 • Australian Matriculation (AUSMAT) Year11 and Year 12

BTEC Higher National Diploma in Business หลักสูตร Diploma 1 ปี

แล้วเรียนต่อมหาวิทยาลัยดัง อีก 2 ปี  จบหลักสูตรปริญญาตรี

ACADEMIC COURSES

1.ENGLISH LANGUAGE FOUNDATION (ELF)

ENGLISH IMMERSION PROGRAMME โปรแกรมนี้เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมใช้เวลาเรียน 20 สัปดาห์ออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่ต้องการฟื้นฟูความรู้ในภาษาอังกฤษหรือผู้ที่ต้องการเสริมสร้างด้านภาษา จัดให้นักเรียนเรียนด้วยความเข้าใจอย่างเต็มรูปแบบของภาษาอังกฤษ  และช่วยให้พวกเขาคุ้นเคยกับสื่อการเรียนการสอนที่ใช้ในทุกโรงเรียนในประเทศสิงคโปร์ โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมเตรียมความพร้อมนักเรียนของเราอย่างเต็มรูปแบบสำหรับการศึกษาในอนาคต

2. มัธยมศึกษาตอนต้น Secondary 1 & 2

Secondary Programme หลักสูตร 2 ปี เป็นโปรแกรมเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเพื่อเลื่อนชั้นไปเรียนระดับมัธยมปลาย นักเรียนมีทางเลือกที่จะดำเนินการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งคอร์ส Singapore-Cambridge GCE O Level หรือคอร์ส  London IGCSE pathway  หรือ  AUSMAT ปีที่ 9 และ 10 เนื้อหาของวิชาทั้งหมดในโรงเรียนออกแบบโดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสิงคโปร์ (MOE)

3 มัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ปี เลือกได้ 3 หลักสูตร ดังนี้

3.1 Singapore- Cambridge GCE O Level

Singapore- Cambridge General Certificate of Education (EGC) O level programme เป็นโปรแกรม2 ปี ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล  และให้บริการได้ตามความต้องการสำหรับวิทยาลัย  และหลักสูตรระดับมืออาชีพ  ทั่วโลก นักเรียนเข้าเรียนในโปรแกรมนี้มีข้อได้เปรียบแตกต่างกัน คือนักเรียนจะได้รับพื้นฐานที่แข็งแกร่งทางวิชาการที่เตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับที่สูงขึ้น โปรแกรมนี้มุ่งเน้นในการได้มาซึ่งความรู้ในวิชาการ ให้รากฐานที่แข็งแกร่งที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับวิทยาลัย และการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นโปรแกรมมัธยมปลาย 2 ปี เรียนจบแล้ว สามารถเรียนต่อในชั้น Foundation ของมหาวิทยาลัยดังได้ ทั่วโลก

3.2 London Examinations IGCSE

London Examinations IGCSE รับรองหลักสูตรโดย Edexcel เป็นหลักสูตร 2 ปี และสามารถเรียนต่อในระดับ Foundation Year ของมหาวิทยาลัยทั่วโลกได้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยในอังกฤษ นักเรียนที่เลือกเรียนคอร์ส London Examinations IGCSE จะได้รับการยอมรับในระดับที่กว้างขวางกว่าคอร์สอื่นๆ แต่ก็เทียบเท่ากับระดับ GCE O Level และ Ausmat

3.3 Australian Matriculation (AUSMAT) Year 9 และ Year 10

เป็นโปรแกรมมัธยม Year 9-10   ของออสเตรเลีย คะแนนสอบจะเป็นการสอบเก็บคะแนน และการสอบปลายภาครวมกัน  เน้นความคิดสร้างสรรค์ และทักษะในการเรียนรู้มากกว่าการท่องจำ มีการทำโปรเจค และทำงานเป็นกลุ่มเรียนคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมช่วยเหลือต่างๆ เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย แต่ผลการสอบก็เป็นที่ยอมรับทั่วโลก ใช้เข้ามหาวิทยาลัยได้ทั่วโลกเช่นกัน

4. ST. FREACIS ACADEMY

หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย เป็นหลักสูตร 2 ปี สำหรับนักเรียนที่ตั้งใจจะเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของสิงคโปร์ หรือ Top 5 ของอังกฤษ หรือ ออสเตรเลีย มีหลักสูตรให้เลือกดังนี้

4.1 Singapore- Cambridge General Certificate of Education (GCE A Level)

คอร์ส GCE  A Level เป็นจุดสูงสุดของการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และเป็นประตูสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  นักเรียนเข้าเรียนในโปรแกรมนี้จะมีข้อได้เปรียบที่นักเรียนจะได้รับพื้นฐานที่แข็งแกร่งทางวิชาการที่ช่วยในการการเข้าเรียนในปีแรกของหลักสูตรปริญญา เป็นหลักสูตร 2 ปี คอร์สนี้ เป็นคอร์สสำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ทั้งในสิงคโปร์เอง และในต่างประเทศ

4.2 Australian Matriculation (AUSMAT) Year11 and Year 12

The AUSMAT Year11 และ Year 12 เป็นโปรแกรม Pre – University ได้รับการยอมรับในระดับสากลที่เทียบเท่ากับ GCE A levelบริหารงานโดยคณะกรรมการหลักสูตรในนามของรัฐบาลออสเตรเลียตะวันตก เป็นโปรแกรม Full-time ปกติ โปรแกรมนี้จะมุ่งเน้นการนำความรู้มาประยุกต์ใช้มากกว่าทฤษฎีมีความหลากหลายทางวิชาการ ที่มีการเสนอเพื่อให้เหมาะกับการศึกษาของนักเรียนแต่ละคน สาขาวิชาร่วมสมัย เช่นการผลิตสื่อและการวิเคราะห์, การแสดงและการบิน วิทยาศาสตร์ทั่วไปและมนุษยศาสตร์ เป็นคอร์ส 2 ปี สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในมหาวิทยาลัย ของออสเตรเลีย แต่ก็สามารถนำไปให้ในการเข้ามหาวิทยาลัยได้ทั่วโลก เน้นการรู้จริง และการปฎิบัติมากกว่าทฤษฎี

4.3 BTEC Higher National Diploma in Business

เป็นหลักสูตร Diploma 2 ปี แล้วสามารถโอนหน่วยกิต ไปเรียน ปีสุดท้าย ใน University of Southern Queensland   Australia , University of Wolverhampton ( UK ) , University of Portsmouth ( UK) ได้  หากเรียนโปรแกรมนี้ แล้วนักเรียนจะประหยัดเวลาเรียนไปได้ 3 ปี จบปริญญาตรี

โปรแกรมนี้ รับรองโดย Edexcel ของสหราชอาณาจักร ได้รับการยอมรับในระดับสากล
The BTEC Higher National Diploma (HND)
ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรธุรกิจ อย่างแท้จริง

ค่าเรียนต่อปี ของ St Francis Methodist School ปีละ 14,000 เหรียญสิงคโปร์ หรือ ประมาณ 350,000 บาท บ้านพักโฮมสเตย์ ประมาณเดือนละ 1,200 เหรียญสิงคโปร์

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
error: Content is protected !!