Home สถาบัน Diploma ออสเตรเลีย สถาบัน Diploma ออสเตรเลีย Silver Trowel Trade Training

สถาบัน Diploma ออสเตรเลีย Silver Trowel Trade Training

Silver Trowel Trade Training   ระยะเวลาในการเรียนน้อยกว่าการเรียนในมหาวิทยาลัย สามารถมีรายได้ในระหว่างเรียนได้ การเรียนใช้การฝึกหัดจริง โปรแกรมทั้งหมดใช้เวลาเพียง 20% ในห้องเรียน โอกาสในการทำงานในออสเตรเลีย เนื่องจากขาดแคลนแรงงานในด้านการก่อสร้างอย่างมากในออสเตรเลีย เมื่อเรียนจบแล้ว มีโอกาสทำรายได้สูงมาก ถึงปีละ 3 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นแรงจูงใจที่สำคัญที่มีนักเรียนเลือกเรียน Trading มีไลฟ์สไตล์ที่ดีกว่า เพราะเทรดดี้ ส่วนมากทำงานเลิกเวลาประมาณบ่าย 3 โมงเย็น จึงมีเวลาอยู่กับครอบครัวในตอนเย็น สุขภาพแข็งแรง เนื่องจากไม่ต้องนั่งทำงานในออฟฟิศ เศรษฐกิจไม่มีผลต่อการจ้างงาน เทรดดี้มักมีงานตลอดทั้งปี สามารถทำงานเป็นผู้รับเหมา ที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองได้ 

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Silver Trowel Trade Traning

Silver Trowel Trade Training สถาบันการศึกษาด้านการก่อสร้าง ออสเตรเลีย

Silver Trowel Trade Traning เรียนก่อสร้าง ช่างก่อสร้าง ประเทศออสเตรเลีย

เหตุผลดีๆ เลือกเรียนเทรดดิ่ง ที่ Silver Trowel Trade Training  

  • ระยะเวลาในการเรียนน้อยกว่าการเรียนในมหาวิทยาลัย 
  • สามารถมีรายได้ในระหว่างเรียนได้ 
  • การเรียนใช้การฝึกหัดจริง โปรแกรมทั้งหมดใช้เวลาเพียง 20% ในห้องเรียน 
  • โอกาสในการทำงานในออสเตรเลีย เนื่องจากขาดแคลนแรงงานในด้านการก่อสร้างอย่างมากในออสเตรเลีย 
  • เมื่อเรียนจบแล้ว มีโอกาสทำรายได้สูงมาก ถึงปีละ 3 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นแรงจูงใจที่สำคัญที่มีนักเรียนเลือกเรียน Trading
  • มีไลฟ์สไตล์ที่ดีกว่า เพราะเทรดดี้ ส่วนมากทำงานเลิกเวลาประมาณบ่าย 3 โมงเย็น จึงมีเวลาอยู่กับครอบครัวในตอนเย็น
  • สุขภาพแข็งแรง เนื่องจากไม่ต้องนั่งทำงานในออฟฟิศ 
  • เศรษฐกิจไม่มีผลต่อการจ้างงาน เทรดดี้มักมีงานตลอดทั้งปี 
  • สามารถทำงานเป็นผู้รับเหมา ที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองได้ 

ที่ตั้ง: เมืองเพิร์ท รัฐออสเตรเลียตะวันตก ประเทศออสเตรเลีย

สถาบันเปิดสอนหลักสูตรด้านการก่อสร้าง เพื่อสร้างช่างก่อสร้างมืออาชีพให้กับวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ใน ช่วงการพัฒนา อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่ออุตสาหกรรมเหมืองแร่ ที่ทำรายได้สูงให้กับประเทศออสเตรเลียมาโดยตลอด มีความต้องการทางด้านที่อยู่อาศัยให้กับคนงานในเหมือง และเนื่องจากเศรษฐกิจ ของประเทศออสเตรเลียที่ดีมาโดยตลอด ความต้องการที่อยู่อาศัย การปรับปรุงที่อยู่อาศัย ยังคงมีอยู่ตลอด ทำให้ขาดแคลนช่างฝีมือ ที่ผ่านการอบรมมาโดยใช้หลักสูตรที่ได้รับการรับรอง วิทยฐานะจากรัฐบาลออสเตรเลีย

การทำงานระหว่างเรียนต่อออสเตรเลีย

นอกจากการเรียนที่ได้มาตรฐานแล้ว ทาง Silver Trowel Trade Training ยังช่วยจัดหางานในอุตสาหกรรมการก่อสร้างให้นักศึกษาอีกด้วย โดยจะสามารถเริ่มทำงานได้ตั้งแต่เริ่มเรียน รายได้ดีมาก ในออสเตรเลียงานในอุตสาหกรรมการก่อสร้างมีรายได้มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับอาชีพอื่นๆ แม้กระทั่ง หมอ หรือ ทนายความ

หลักสูตร เรียนต่อออสเตรเลีย

Trade Certificate Training
1) Certificate III in Bricklaying/Blocklaying
2) Certificate III in Solid Plastering
3) Certificate III in Wall and Floor Tiling
4) Certificate III in Carpentry

โดยมีรายละเอียดหลักสูตร ดังนี้

Trade Certificate Training

1) Certificate III in Bricklaying/Blocklaying

รายละเอียดหลักสูตร

นักศึกษาจะได้เรียนทักษะที่จำเป็นในการก่ออิฐแบบต่างๆ ความรู้ทางทฤษฎี และประสบการณ์ในการทำงานจริง เรียนรู้การก่ออิฐเพื่อการตกแต่งอาคาร การก่ออิฐสำหรับอาคารขนาดใหญ่ อาคารสาธารณะ และที่อยู่อาศัย การเตรียมความพร้อมในการทำงานและการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การเรียนประกอบไปด้วยการวางแผน การคำนวณ และการวัด การใช้เครื่องมือแบบต่างๆ และเตรียมหน้างาน การก่ออิฐในอาคารที่มีรูปแบบต่างๆกันไป และวัดระดับและการทาปูนทับ

เรียนระเบียบและข้อบังคับสำหรับการขออนุญาต อาคารสิ่งก่อสร้างแบบต่างๆ

วิทยฐานะ Trade Level Qualification หรือ สิทธิในการทำงานด้านการก่ออิฐ อย่างถูกต้องตามกฎหมายออสเตรเลีย

อาชีพ ผู้รับเหมางานการก่ออิฐ พนักงานในบริษัทรับก่ออิฐ หรือ ทำงานด้านการขายในบริษัทก่อสร้าง

ระยะเวลาเรียน 2  ปี ระหว่างเรียนทำงานในอุตสาหกรรมก่อสร้างได้ตลอดเวลา

คุณสมบัติ จบการศึกษาระดับ ม 5 มีผลสอบ IELTS 5.5 หรือ เรียนภาษาอังกฤษที่เพิร์ทก่อนได้

เริ่มเปิดเรียนรับนักเรียนเข้าใหม่ เดือนมกราคม มีนาคม มิถุนายน สิงหาคม และตุลาคม

2) Certificate III in Solid Plastering

รายละเอียดหลักสูตร

นักศึกษาจะได้เรียนทักษะที่จำเป็นในการก่อผนังปูนพลาสเตอร์ แบบต่างๆ ระเบียบการทำงานในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนการทำงาน การสื่อสารระหว่างการทำงาน การคำนวนและการวัด การทำงานอย่างปลอดภัย

วิทยฐานะ Trade Level Qualification หรือ สิทธิในการทำงานด้านการก่อผนังพลาสเตอร์ อย่างถูกต้องตามกฎหมายออสเตรเลีย

อาชีพ ผู้รับเหมางานการก่อผนังพลาสเตอร์ พนักงานในบริษัทรับก่อสร้างหรือ ทำงานด้านการขายในบริษัทก่อสร้าง

ระยะเวลาเรียน 2  ปี ระหว่างเรียน ทำงานในอุตหกรรมการก่อสร้างได้

คุณสมบัติ จบการศึกษาระดับ ม 5 มีผลสอบ IELTS 5.5 หรือ เรียนภาษาอังกฤษที่เพิร์ทก่อนได้

เริ่มเปิดเรียน รับนักเรียนเข้าใหม่ เดือนมกราคม มีนาคม มิถุนายน สิงหาคม และตุลาคม

3) Certificate III in Wall and Floor Tiling

รายละเอียดหลักสูตร

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการทำงานด้าน Wall and Floor Tiling Trade ซึ่งเป็นงานด้านการวางเซรามิค พื้นหินอ่อน แก้ว และวัสดุประเภทอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร หรือ ที่อยู่อาศัย ทั้งที่เป็นส่วนประกอบของอาคารหรือการตกแต่งอาคาร

นักศึกษาจะได้เรียนระเบียบการทำงานในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนการทำงาน การสื่อสารระหว่างการทำงาน การคำนวนและการสัด การทำงานอย่างปลอดภัย

วิทยฐานะ Trade Level Qualification หรือ สิทธิในการทำงานด้านการวางกระเบื้อง อย่างถูกต้องตามกฎหมายออสเตรเลีย

อาชีพ ผู้รับเหมางานปูกระเบี้อง พนักงานในบริษัทรับก่อสร้างหรือ ทำงานด้านการขายในบริษัทก่อสร้าง

ระยะเวลาเรียน 2  ปี ระหว่างเรียน ทำงานในอุตหกรรมการก่อสร้างได้

คุณสมบัติ มีผลสอบระดับ ม 5 มีผลสอบ IELTS 5.5 หรือ เรียนภาษาอังกฤษที่เพิร์ทก่อนได้

เริ่มเปิดเรียน รับนักเรียนเข้าใหม่ เดือนมกราคม มีนาคม มิถุนายน สิงหาคม และตุลาคม

4) Certificate III in Carpentry

รายละเอียดหลักสูตร

นักศึกษาจะได้เรียนทักษะที่จำเป็นในการก่อสร้างด้วยไม้ แบบต่างๆ ทั้งด้านโครงสร้างของอาคาร และผนัง  ระเบียบการทำงานในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนการทำงาน การสื่อสารระหว่างการทำงาน การคำนวนและการวัด การทำงานอย่างปลอดภัย

คอร์สนี้เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมการก่อสร้าง และเรียนทักษะที่จำเป็นในงานช่างไม้ นักศึกษาจะได้เรียนด้านการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในที่อยู่อาศัย อาคารและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

วิทยฐานะ Trade Level Qualification หรือ สิทธิในการทำงานด้านการเป็นช่างไม้  อย่างถูกต้องตามกฎหมายออสเตรเลีย

อาชีพ ผู้รับเหมางานช่างไม้  พนักงานในบริษัทรับก่อสร้างหรือ ทำงานด้านการขายในบริษัทก่อสร้าง

ระยะเวลาเรียน 2  ปี ระหว่างเรียน ทำงานในอุตหกรรมการก่อสร้างได้

คุณสมบัติ จบการศึกษาระดับ ม 5 มีผลสอบ IELTS 5.5 หรือ เรียนภาษาอังกฤษที่เพิร์ทก่อนได้

เริ่มเปิดเรียนรับนักเรียนเข้าใหม่ เดือนมกราคม มีนาคม มิถุนายน สิงหาคม และตุลาคม


นอกจาก หลังสูตรสำหรับอาชีพ Trade แล้ว Silver Trowel Training ยังเปิดสอน Business Courses ซึ่งเป็นคอร์สต่อเนื่องจากคอร์ส Trade ทั้ง 4 หลักสูตรข้างต้น โดยมีรายการหลักสูตรดังนี้

1) Certificate IV in Frontline Management
2) Certificate in OHS
3) Diploma in Building and Construction
4) Diploma of Management

ค่าเรียน

ค่าเรียนในแต่ละหลักสูตร Trade ทั้ง 2 ปี คือ 28,950 เหรียญ หรือ ประมาณ 1 ล้านบาท โดยการแบ่งจ่ายทีละ 6 เดือน

การเรียนในชั้นเรียน

เวลาเรียน 7.30 – 15.00 น. โดยเรียน 5 วันในแต่ละ 2 สัปดาห์ และแต่ละเทอมจะเรียน 10 สัปดาห์ และหยุด 4 สัปดาห์

ที่พัก 

– Shared Accommodation
– Rental Accommodation
– Homestay พักกับครอบครัวชาวออสเตรเลีย

ราคาที่พัก

– พักเดี่ยวค่าใช้จ่ายต่อสัปดาห์ประมาณ AUD460-AUD500 หรือประมาณ 13800 บาท
– บ้านเช่า ราคาอยู่ที่ประมาณ $350-$550 หรือประมาณ 10500 บาท ต่อสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับทำเลที่พัก
– อยู่กับครอบครัวราคา AUD350-AUD550 หรือ 10500 – 16500 บาท โดยประมาณ

*อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 30 บาทต่อ 1 เหรียญ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

Silver Trowel Trade Training

AUSTRALIA
Unit 3,92 Mallard Way
Cannington 6107
Western Australia
Tel : +61 8 9453 0777
Fax: +61 8 9356 6144
Email: info@silvertrowel.com.au

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.silvertrowel.com.au

เรียนสถาบัน Diploma ที่ประเทศออสเตรเลีย กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-0960871-2 , 085-4845177
🌐 www.wegoabroad.com

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
error: Content is protected !!