Home มัธยมอเมริกา เรียนต่อมัธยมอเมริกา Sheridan Academy

เรียนต่อมัธยมอเมริกา Sheridan Academy

Sheridan Academy ยังอบรมในเรื่องของทักษะทางสังคมมารยาทและการทำความเคารพ นักเรียนที่นี่ได้รับการคาดหมายว่าเป็นที่เชื่อถือได้ มีความรับผิดชอบมีมารยาท และพัฒนาจรรยาบรรณการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

นักเรียนต่างชาติที่มาเรียนที่นี่ อาจจะเลือกพักอาศัยกับโรงเรียนโดยจัดให้อยู่กับครอบครัว Host Family นักเรียนต่างชาติจะกลายเป็นหนึ่งของครอบครัว Host Family

Sheridan Academy

A Place with Individualized Curriculum

Sheridan Academy ก่อตั้งเมื่อปี 1995 เป็นโรงเรียนเอกชนที่จัดการเรียนการสอนแบบใกล้ชิดตัวต่อตัว เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนแบบใกล้ชิดกับอาจารย์ และให้ได้ผลการเรียนที่เป็นเลิศเปิดสอนในระดับ เกรด 6-12

  • ที่ตั้ง : Boise เมืองที่ใหญ่ที่สุดใน Idaho, United State
  • ประเภทโรงเรียน : โรงเรียนเอกชน เกรด 6-12
  • จำนวนนักเรียน : มีนักเรียนประมาณ 400  คน ในจำนวนนี้ มี 80% เป็นนักเรียนต่างชาติ
  • สัดส่วนครู ต่อ นักเรียน : นักเรียน 10 คน ต่อครู 1 คน
  • มีชั้นเรียนภาษาอังกฤษ สอนเสริมสำหรับนักเรียนที่ภาษายังไม่ดีนัก
  • การเดินทางไปสนามบิน : ใช้สนามบิน Boise International Airport (BOI)

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน

1.มีอายุระหว่าง 13-19 ปี
2.มีผลการเรียนอยู่ในระดับ C หรือมากกว่านั้น
3.ต้องมีคะแนน SLEP อย่างน้อยที่สุด 25 คะแนน

ค่าใช้จ่ายค่าเรียนปีละ 18,350 เหรียญสหรัฐ ขึ้นอยู่กับระดับภาษาอังกฤษ ซึ่งค่าเรียนจะรวมถึง

1.ค่าเล่าเรียน
2.ค่าที่พัก Homestay
3.ค่าลงทะเบียน
3.ค่าสมัคร
4.ค่าแนะแนว
5.ค่าหนังสือ ทัศนศึกษา ค่าสมาชิก YMCA
6.ค่ารถรับส่งไป-กลับสนามบิน

คอร์สที่เปิดสอน

1.ภาษาอังกฤษ
2.เขาคณิต
3.พีชคณิต
4.ตรีโกนมิติ
5.แคลคูลัส
6.ชีวิวิทยา
7.เคมี
8.ฟิสิกส์
9.ประวัติศาสตร์/ภูมิศาสตร์
10.ทรัพยากรธรรมชาติ
11.จิตวิทยา
12.ดนตรี
13.ศิลปะ
14.วงดนตรี
15.การละคร
16.ภาษาฝรั่งเศส
17.ภาษาสเปน
18.สุขศึกษา
19.คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
20.การกล่าวสุนทรพจน์

นอก เหนือจากด้านวิชาการแล้ว Sheridan Academy ยังอบรมในเรื่องของทักษะทางสังคมมารยาทและการทำความเคารพ นักเรียนที่นี่ได้รับการคาดหมายว่าเป็นที่เชื่อถือได้ มีความรับผิดชอบมีมารยาท และพัฒนาจรรยาบรรณการทำงานให้ดียิ่งขึ้น นักเรียนต่างชาติที่มาเรียนที่นี่ อาจจะเลือกพักอาศัยกับโรงเรียนโดยจัดให้อยู่กับครอบครัว Host Family นักเรียนต่างชาติจะกลายเป็นหนึ่งของครอบครัว Host Family

ที่อยู่

Sheridan Academy
4948 Kootenai Suite #206
Boise, Idaho 83705
Phone/Fax: 208-331-2044

เรียนต่อมัธยม ที่ประเทศอเมริกา กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-0960871-2 , 085-4845177
🌐 www.wegoabroad.com

error: Content is protected !!