Home มัธยมนิวซีแลนด์ เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ Sacred Heart Girls’ College

เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ Sacred Heart Girls’ College

Sacred Heart Girls’ College สอนวิชาต่างๆอย่างเต็มประสิทธิภาพ  นักเรียนของโรงเรียนจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในการสอบระดับประเทศ  ทั้งยังได้สร้างมิตรภาพที่ยืนยาว  มีความสุขกับการเรียน การเล่นกีฬา และการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆในขณะที่เรียนอยู่โรงเรียนมีปรัชญาประจำโรงเรียนว่า Age Quod Agis ซึ่งหมายความว่า อะไรที่คุณจะทำ ทำให้เต็มความสามารถ”  ซึ่งสิ่งนี้ได้ถูกย้ำเน้นในโรงเรียนตลอดเวลา

Sacred Heart Girls’ College

Sacred Heart Girls’ College โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์

Sacred Heart Girls’ Collegeได้รับรางวัลระดับประเทศในการให้ความดูแลนักเรียนต่างชาติยอดเยี่ยมโรงเรียนมัธยมหญิงล้วนที่ประสบความสำเร็จในการให้การศึกษามายาวนาน กว่า 127 ปี

Sacred Heart Girls’ College ในเมือง Hamilton นิวซีแลนด์เป็นโรงเรียนมัธยมหญิงล้วนที่ประสบความสำเร็จในการให้การศึกษามายาวนาน

Sacred Heart Girls’ College ก่อตั้งขึ้นในปี 1884 และเป็นโรงเรียนที่ศรัทธาในวิถีปฏิบัติของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก (นักเรียนไม่จำเป็นต้องนับถือศาสนาคริสต์ แต่อย่างใด) โรงเรียนเปิดรับนักเรียนในระดับอายุ 13 ถึง 18 ปี โดยที่นักเรียนสามารถสมัครเรียนได้ตลอดปี

ที่ตั้ง :  52 Clyde Street Hamilton-East ,Hamilton , New Zealand

เปิดสอนในระดับ : Year 7-13

ประเภทโรงเรียน :  โฮมสเตย์ /  รับเฉพาะนักเรียนหญิง

จำนวนนักเรียน : 925  คน

จุดเด่น Sacred Heart Girls’ College  โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์

 • ได้รับรางวัลระดับชาติในด้านการดูแลนักเรียนต่างชาติ
 • ผลการเรียนยอดเยี่ยม 96% Level 2 NCEA
 • นักเรียนเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยดังระดับโลก
 • ได้รับจดหมายเชิญจาก Harvard ให้สมัครเข้าเรียน
 • เหรียญเงิน ชีววิทยาโอลิมปิก

ค่าใช้จ่าย Sacred Heart Girls’ College  โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์

 • ค่าเทอมปีละ 14,000   เหรียญ หรือประมาณ 378,000   บาท
 • ค่าลงทะเบียนเรียน 800  เหรียญ หรือ ประมาณ 21,600 บาท
 • ค่าบ้านพักโฮมสเตย์ 10,580  เหรียญ  ต่อปี หรือประมาณ 285,660  บาท
 • ค่าประกันสุขภาพประมาณ 770 เหรียญต่อปี  20,790  บาท
 • ค่า Pastoral Care 1,000 เหรียญ หรือประมาณ 27,000 บาท

หมายเหตุ มีค่า Home Stay Placement Fee 100  เหรียญ

การเปิดเรียน แบ่งเป็น 4 เทอม (ปี 2019) คือ

เทอม 1 : 24 January – 12 April
เทอม 2 : 29 April – 28 June
เทอม 3 : 22 July – 27 September
เทอม 4 : 14 October – 3 December

โดยแต่ละเทอมมีช่วงเวลาปิดเทอม 2 สัปดาห์ ปิดเทอมฤดูร้อน คือ เดือนธันวาคม และเดือนมกราคม

รายละเอียดเรียนต่อที่ Sacred Heart Girls’ College  โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์

สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน

Sacred Heart Girls’ College เป็นโรงเรียนที่ทันสมัยที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ไม่ว่าจะเป็นอาคารสำหรับการแสดง โรงยิมขนาดใหญ่ ห้องเล่นดนตรี ห้องสำหรับวิชาด้าน Technology ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องสำหรับปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

การให้ความดูแลนักเรียน

นักเรียนต่างชาติจะได้รับการดูแลและต้อนรับอย่างอบอุ่น  ในปี 2005 Sacred Heart Girls’ College และ St John’s College ซึ่งมีฐานะเป็นโรงเรียนพี่ในเมือง Hamilton ได้รับรางวัลระดับประเทศในการให้ความดูแลนักเรียนต่างชาติยอดเยี่ยม รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลระดับชาติที่มีการพิจารณาจากทุกมิติของการให้การศึกษา โรงเรียนมีผู้อำนวยการ และผู้ดำเนินการฝ่ายนักเรียนต่างชาติ รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษา และแนะนำ นักเรียนแต่ละคนจะมี Guardian คอยให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม

Sacred Heart Girls’ College สอนวิชาต่างๆอย่างเต็มประสิทธิภาพ  นักเรียนของโรงเรียนจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในการสอบระดับประเทศ  ทั้งยังได้สร้างมิตรภาพที่ยืนยาว  มีความสุขกับการเรียน การเล่นกีฬา และการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆในขณะที่เรียนอยู่โรงเรียนมีปรัชญาประจำโรงเรียนว่า Age Quod Agis ซึ่งหมายความว่า อะไรที่คุณจะทำ ทำให้เต็มความสามารถ”  ซึ่งสิ่งนี้ได้ถูกย้ำเน้นในโรงเรียนตลอดเวลา

วิชาที่สอน Sacred Heart Girls’ College  โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์

 • คณิตศาสตร์
 • พลศึกษา
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมศึกษา
 • ภาษาต่างประเทศ เช่น ฝรั่งเศส,เยอรมัน
 • การละคร
 • เทคโนโลยีการอาหาร
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • กราฟฟิกส์ดีไซนด์

เรียนต่อมัธยม ที่ประเทศนิวซีแลนด์ กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-0960871-2 , 085-4845177
🌐 www.wegoabroad.com

error: Content is protected !!