Home มัธยมนิวซีแลนด์ เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ Northcote College

เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ Northcote College

Northcote College โรงเรียนมัธยมนอร์ทโคท เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการและสิ่งอำนวยความสะดวก ด้วยพื้นที่โรงเรียนกว่า 90,000 ตารางเมตร พร้อมทั้งโรงยิมเนเซียม 2 แห่ง สระว่ายน้ำติดระบบทำน้ำอุ่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี ห้องสมุด ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ห้องถ่ายภาพ ห้องเทคโนโลยีและห้องเรียนการออกแบบและดีไซด์ พร้อมด้วยสนามหญ้าและต้นไม้ที่ร่มรื่น

Northcote College โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์นอร์ทโคท

Northcote College โรงเรียนมัธยมนอร์ทโคท เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการและสิ่งอำนวยความสะดวก ด้วยพื้นที่โรงเรียนกว่า 90,000 ตารางเมตร พร้อมทั้งโรงยิมเนเซียม 2 แห่ง สระว่ายน้ำติดระบบทำน้ำอุ่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี ห้องสมุด ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ห้องถ่ายภาพ ห้องเทคโนโลยีและห้องเรียนการออกแบบและดีไซด์ พร้อมด้วยสนามหญ้าและต้นไม้ที่ร่มรื่น

ที่ตั้ง : 1 Kauri Glen Road, Auckland 0627, New Zealand
เปิดสอนในระดับ Year 9-13
ประเภทโรงเรียน Homestay / รับทั้งนักเรียนชาย หญิง
จำนวนนักเรียน  1,200  คน
Northcote College

จุดเด่น

  • นักเรียนของโรงเรียนนอร์ทโคท Northcote College  ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยทุกแห่ง
  • นักเรียนของโรงเรียนนอร์ทโคท Northcote College  สามารถเลือกวิชาเรียนได้สูงกว่าชั้นเรียนของตัวเอง เช่น หากนักเรียนเก่งในวิชาคณิตศาสตร์ ก็สามารถเรียนในระดับที่สูงกว่าเพื่อนๆ ได้
  • นักเรียนของโรงเรียนนอร์ทโคท Northcote College  จะได้รับการสนับสนุนให้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน ทั้งการกีฬาและชมรมต่างๆ
  • นักเรียนของโรงเรียนนอร์ทโคท Northcote College  มีโอกาสแสดงออก ทางด้านดนตรีและการแสดงในระดับประเทศ
  • นักเรียนของโรงเรียนนอร์ทโคท Northcote College  ได้รับการสนับสนุนด้านการเรียนอย่างเต็มที่ โดยมีทั้ง Director of international students, international office staff, homestay support, guidance และครูประจำวิชา
  • นักเรียนของโรงเรียนนอร์ทโคท Northcote College  เด่นทางด้านกีฬา

ค่าใช้จ่าย โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์นอร์ทโคท Northcote College

  • ค่าเทอมปีละ 14,500  เหรียญ หรือประมาณ 365,500 บาท
  • ค่าบ้านพักโฮมสเตย์ 11,500 เหรียญ (สำหรับ 46 สัปดาห์)หรือประมาณ  310,500 บาท
  • ค่าประกันสุขภาพประมาณ 557.6  เหรียญต่อปี หรือประมาณ 13,940 บาท
  • ค่าลงทะเบียนเรียน 1,250 เหรียญต่อปี หรือประมาณ 31,250 บาท

**หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยนคิดจาก 1 เหรียญ  เท่ากับ 25  บาท อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ / ค่าใช้จ่ายข้างต้นเป็นค่าเรียนเท่านั้น ไม่รวม ค่าขอวีซ่า ค่าเครื่องบิน ค่ารับสนามบิน ค่าเรียนพิเศษ ค่าสอบ ค่าจัดหาบ้านพักโฮมสเตย์ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว ( มีหอพักของมหาวิทยาลัย )

การเปิด-ปิด เทอมโรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์นอร์ทโคท Northcote College

การเปิดเรียน แบ่งเป็น 4 เทอม (ปี 2019) คือ

เทอม 1 : 24 January – 12 April
เทอม 2 : 29 April – 28 June
เทอม 3 : 22 July – 27 September
เทอม 4 : 14 October – 3 December

โดยแต่ละเทอมมีช่วงเวลาปิดเทอม 2 สัปดาห์ ปิดเทอมฤดูร้อน คือ เดือนธันวาคม และเดือนมกราคม

การสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์นอร์ทโคท Northcote College

โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์นอร์ทโคท Northcote College  มีโปรแกรม Language Support (ESOL) ที่จะสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ไปจนถึงระดับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย นักเรียนจะถูกจัดให้อยู่ในห้องที่เหมาะสม มีนักเรียนจำนวนไม่มากนัก เพื่อให้ภาษาอังกฤษพัฒนาอย่างรวดเร็ว

บ้านพักโรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์นอร์ทโคท Northcote College

นักเรียนจะพักกับบ้านพักโฮมสเตย์ ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นอย่างดี เป็นบ้านที่ได้รับการตรวจสอบ และติดตามอยู่เสมอ ว่าเป็นบ้านที่มีความเป็นอยู่ที่ปลอดภัย สะอาด และเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี นักเรียนจะมีห้องเป็นของตนเอง พร้อมเครื่องนอน ตู้เสื้อผ้า และโต๊ะเรียนหนังสือ นักเรียนจะทำเฉพาะช่วยเหลืองานบ้านเบา ๆ หรือ ดูแลห้องของตนเองให้สะอาด เพื่อเสริมสร้างความสนิทสนมกับบ้านโฮมสเตย์ หากนักเรียนหรือผู้ปกครองมีความไม่พอใจบ้านโฮมสเตย์ แจ้งให้โรงเรียนเปลี่ยนให้ได้

นักเรียนจะมีอาหาร 3 มื้อ ตลอดการพักกับบ้านโฮมสเตย์
การเดินทางไปโรงเรียน ทำได้โดยการเดิน หรือจักรยาน หรือโดยนั่งรถประจำทางระยะสั้นๆ

การเดินทางจากประเทศไทย

บินตรงโดยสายการบินไทย

เรียนต่อมัธยม ที่ประเทศนิวซีแลนด์ กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-0960871-2 , 085-4845177
🌐 www.wegoabroad.com

error: Content is protected !!