Home มัธยมนิวซีแลนด์ เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ Napier Boys’ High School

Napier Boys’ High School กว่า 125 ปี ที่โรงเรียนเป็นผู้นำในด้านการศึกษาในระดับมัธยมของนิวซีแลนด์ และเป็นโรงเรียนมัธยมที่เก่าแก่ที่สุดในอ่าว Hawke นอกจากนี้ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการศึกษามาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1872
Napier Boys’ High School ยึดตามแนวปรัชญาทางการศึกษาที่สอดคล้องกับโรงเรียนและมุ่งเน้นทางด้านวิชาการ เน้นความมีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจในการช่วยเหลือนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีกิจกรรมนอกหลักสูตรและงานเทศการต่างๆให้นักเรียนได้เข้าร่วมทำกิจกรรม และด้วยมาตราฐานเหล่านี้จึงก่อให้เกิดผลสำเร็จทางการศึกษาแก่นักเรียน และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาในอนาคต

Description

Napier Boys’ High School

Napier Boys’ High School กว่า 125 ปี ที่โรงเรียนเป็นผู้นำในด้านการศึกษาในระดับมัธยมของนิวซีแลนด์ และเป็นโรงเรียนมัธยมชายล้วนที่เก่าแก่ที่สุดในอ่าว Hawke นอกจากนี้ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการศึกษามาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1872

Napier Boys’ High School ยึดตามแนวปรัชญาทางการศึกษาที่สอดคล้องกับโรงเรียนและมุ่งเน้นทางด้านวิชาการ เน้นความมีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจในการช่วยเหลือนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีกิจกรรมนอกหลักสูตรและงานเทศการต่างๆให้นักเรียนได้เข้าร่วมทำกิจกรรม และด้วยมาตราฐานเหล่านี้จึงก่อให้เกิดผลสำเร็จทางการศึกษาแก่นักเรียน และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาในอนาคต

ที่ตั้ง: Chambers Street, Napier 4110, New Zealand
เปิดสอนในระดับ: Year 9-13
ประเภทโรงเรียน:  Homestay / เฉพาะนักเรียนชาย
จำนวนนักเรียน: 1,695  คน

สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน

 • ห้องเรียนที่ทันสมัย
 • สนามกีฬา
 • ห้องสมุด
 • ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์
 • ห้องฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

จุดเด่น

 • คุณภาพทางด้านวิชาการที่เป็นเลิศ
 • สิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัย
 • คณาจารย์ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์
 • อยู่ในเมืองที่ปลอดภัยและมีสิ่งแวดล้อมที่สะอาด
 • มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเล่นกีฬาและแหล่งนันทนาการที่ยอดเยี่ยมและหลากหลาย
 • หลักสูตรการศึกษาที่หลากหลายที่เน้นการตอบสนองต่อความต้องการ
 • นักเรียนได้เรียนจากผู้เชี่ยวชาญในการสอนด้านเทคโนโลยี ศิลปะ ดรตรี และกีฬา
 • สอนให้มีความเป็นสุภาพบุรุษ
 • รู้และเข้าใจนักเรียนชายและมีกระบวนการพัฒนาความคิด การสอน ที่แตกต่าง

บรรยากาศของโรงเรียน

สถานที่พัก

นักเรียนนานาชาติทุกคนจะได้พักกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ ซึ่งนักเรียนสามารถแจ้งความประสงค์ เช่น ไม่ต้องการบ้านที่มีสัตว์เลี้ยง หรือมีเด็กเล็ก ซึ่งทางโรงเรียนจะพยายามหาครอบครัวที่ใกล้กับความต้องการของนักเรียนให้ได้มากที่สุด โดยนักเรียนที่พักกับครอบครัวจะได้รับความอบอุ่นจากบรรยากาศครบครัวที่เป็นกันเอง ซึ่งทางโรงเรียนได้คัดสรรแต่ละบ้านอย่างละเอียด รวมทั้งการคุยกับทางครอบครัวและนักเรียนเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าทั้งสองฝ่ายมีความสุข

ค่าเรียนปี 2019

Administration Fee NZ$800
Tuition Fee per year NZ$13000
Homestay Placement Fee NZ$250
Homestay Fee per week NZ$230
Health Insurance per year NZ$540
Uniform NZ$650
Stationary NZ$300
NZQA Fee (Senior Students) NZ$385
Outdoor Education (Option) per term NZ$1000

การเปิดเรียน แบ่งเป็น 4 เทอม (ปี 2019) คือ

เทอม 1 : 24 January – 12 April
เทอม 2 : 29 April – 28 June
เทอม 3 : 22 July – 27 September
เทอม 4 : 14 October – 3 December

โดยแต่ละเทอมมีช่วงเวลาปิดเทอม 2 สัปดาห์ ปิดเทอมฤดูร้อน คือ เดือนธันวาคม และเดือนมกราคม

เรียนต่อมัธยม ที่ประเทศนิวซีแลนด์ กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-0960871-2 , 085-4845177
🌐 www.wegoabroad.com