Home มัธยมออสเตรเลีย เรียนต่อมัธยมออสเตรเลีย Mentone Grammar

เรียนต่อมัธยมออสเตรเลีย Mentone Grammar

Mentone Grammar  การเข้าเรียนต่อในโรงเรียนมัธยมออสเตรเลีย Mentone Grammar   โรงเรียนมัธยมออสเตรเลีย เมนโทนแกรมม่าร์ สามารถเข้าได้ตั้งแต่ระดับประถม จนถึงระดับมัธยมปลาย Year 12 อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์อันยาวนานการดูแลนักเรียนต่างชาติ ทาง Mentone Grammar   โรงเรียนมัธยมออสเตรเลีย เมนโทนแกรมม่าร์ แนะนำว่า นักเรียนควรเข้าเรียนต่อในระดับ Year 9-10 เพื่อมีเวลามากพอ ที่จะปรับตัวในการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน และมีเวลามากพอเพื่อสอบ VCE ได้คะแนนสูง เพื่อเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลีย  

การเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนมัธยมออสเตรเลีย Mentone Grammar  นักเรียนจะต้องสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านในระดับที่โรงเรียนตั้งมาตรฐานไว้ หากยังสอบไม่ได้ นักเรียนต้องเรียนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนสอนภาษาในเมลเบิร์นก่อน  การประสบความสำเร็จในการเรียนจะเป็นไปไม่ได้ ถ้าขาดระเบียบวินัย ซึ่งทางโรงเรียนมีความเชื่อในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรม แต่ก็อยู่ในกฎระเบียบ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียน

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Mentone Grammar  โรงเรียนมัธยมออสเตรเลีย เมนโทนแกรมม่าร์

mentone grammar

Mentone Grammar เป็นโรงเรียนเอกชนชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย Elite School in Australia   ตั้งมาตั้งแต่ปี 1923 ในเมืองเมนโทน เมืองชายหาดที่สวยงาม ปลอดภัยของเมลเบิร์น ครูอาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ ชั้นเรียนที่จำกัดจำนวนนักเรียนไม่มาก และโปรแกรมการเรียนที่สร้างสรรค์ ทำให้ Mentone Grammar มีความก้าวหน้าในความเป็นผู้นำของโรงเรียนเอกชนชั้นนำของออสเตรเลียเสมอมา

Mentone Grammar มีโปรแกรมสำหรับนักเรียนต่างชาติมากกว่า 50 ปี ในปัจจุบัน Mentone Grammar มีนักเรียนจากประเทศจีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย เวียตนาม มาเลเซียและไต้หวัน และมีนักเรียนต่างชาติประมาณ 8% ของนักเรียนชั้นมัธยมปลายทั้งหมด

ที่ตั้ง 63 Venice Street, Mentone Victoria 3194, Australia.

เปิดสอนในระดับ Year 1-12

ประเภทโรงเรียน Homestay / รับทั้งนักเรียนชาย หญิง

จำนวนนักเรียน 1,200  คน

จุดเด่น

Mentone Grammar  โรงเรียนมัธยมออสเตรเลียเมนโทนแกรมม่าร์ มีชื่อเสียงมานานในผลสอบ VCE เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลีย ด้วยผลการสอบที่โดดเด่น 100% ของนักเรียนทั้งหมด มีสิทธิ์เข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลีย และ 30% ของนักเรียนทั้งหมด มีผลการสอบอยู่ใน Top 10% ของนักเรียนทั้งออสเตรเลีย และ 90% ของนักเรียนทั้งหมด สอบได้ระดับ Top 50%

ที่ตั้งของโรงเรียน

ที่อยู่ในเมืองริมทะเล Mentone   ที่สวยงามของเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย  สภาพแวดล้อมดี โรงเรียนมีจุดเด่นในการดูแลนักเรียนต่างชาติดีมาก และผลการเรียนระดับดีมาก มาอย่างยาวนาน

ค่าใช้จ่าย Mentone Grammar   โรงเรียนมัธยมออสเตรเลีย เมนโทนแกรมม่าร์

ค่าเทอมปีละ 30,359   เหรียญ หรือประมาณ 910,770 บาท (Year 9-10)

ค่าเทอมปีละ 30,710   เหรียญ หรือประมาณ 921,300 บาท (Year 11-12)

ค่าบ้านพักโฮมสเตย์ 12,750 เหรียญ (สำหรับ 42.5  สัปดาห์)หรือประมาณ  637,500 บาท

ค่าประกันสุขภาพประมาณ 492 เหรียญต่อปี หรือประมาณ 24,600 บาท

ค่าลงทะเบียนเรียน 200 เหรียญ หรือประมาณ 6,000 บาท

ค่า Enrollment Fee 850 เหรียญ หรือประมาณ 42,500 บาท

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยนคิดจาก 1 เหรียญ  เท่ากับ 30  บาท อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ / ค่าใช้จ่ายข้างต้นเป็นค่าเรียนเท่านั้น ไม่รวม ค่าขอวีซ่า ค่าเครื่องบิน ค่ารับสนามบิน ค่าเรียนพิเศษ ค่าสอบ ค่าจัดหาบ้านพักโฮมสเตย์ 280 เหรียญ ( มีค่าประกันบ้านโฮมสเตย์ 600 เหรียญ )  และค่าใช้จ่ายส่วนตัว ( ประมาณปีละ 13,000-16,000 เหรียญ) ค่าหนังสือเรียน และชุดนักเรียน

การเปิด-ปิด เทอม Mentone Grammar   โรงเรียนมัธยมออสเตรเลีย เมนโทนแกรมม่าร์

การเปิดเรียน แบ่งเป็น 4 เทอม คือ

เทอม 1 ปลายมกราคม – เมษายน

เทอม 2 พฤษภาคม- กรกฎาคม

เทอม 3 สิงหาคม- ตุลาคม

เทอม 4 ตุลาคม- ธันวาคม

โดยแต่ละเทอมมีช่วงเวลาปิดเทอม 2 สัปดาห์ ปิดเทอมฤดูร้อน คือ เดือนธันวาคม และเดือนมกราคม

Mentone Grammar   โรงเรียนมัธยมออสเตรเลีย เมนโทนแกรมม่าร์  

การเข้าเรียนต่อในโรงเรียนมัธยมออสเตรเลีย Mentone Grammar   โรงเรียนมัธยมออสเตรเลีย เมนโทนแกรมม่าร์ สามารถเข้าได้ตั้งแต่ระดับประถม จนถึงระดับมัธยมปลาย Year 12 อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์อันยาวนานการดูแลนักเรียนต่างชาติ ทาง Mentone Grammar   โรงเรียนมัธยมออสเตรเลีย เมนโทนแกรมม่าร์ แนะนำว่า นักเรียนควรเข้าเรียนต่อในระดับ Year 9-10 เพื่อมีเวลามากพอ ที่จะปรับตัวในการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน และมีเวลามากพอเพื่อสอบ VCE ได้คะแนนสูง เพื่อเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลีย  

การเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนมัธยมออสเตรเลีย Mentone Grammar  นักเรียนจะต้องสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านในระดับที่โรงเรียนตั้งมาตรฐานไว้ หากยังสอบไม่ได้ นักเรียนต้องเรียนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนสอนภาษาในเมลเบิร์นก่อน

การประสบความสำเร็จในการเรียนจะเป็นไปไม่ได้ ถ้าขาดระเบียบวินัย ซึ่งทางโรงเรียนมีความเชื่อในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรม แต่ก็อยู่ในกฎระเบียบ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียน

บ้านพัก Mentone Grammar   โรงเรียนมัธยมออสเตรเลีย เมนโทนแกรมม่าร์

 นักเรียน Mentone Grammar   โรงเรียนมัธยมออสเตรเลีย เมนโทนแกรมม่าร์  จะ พักกับบ้านพักโฮมสเตย์ ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นอย่างดี เป็นบ้านที่ได้รับการตรวจสอบ และติดตามอยู่เสมอ ว่าเป็นบ้านที่มีความเป็นอยู่ที่ปลอดภัย สะอาด และเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี นักเรียนจะมีห้องเป็นของตนเอง พร้อมเครื่องนอน ตู้เสื้อผ้า และโต๊ะเรียนหนังสือ นักเรียนจะทำเฉพาะช่วยเหลืองานบ้านเบา ๆ หรือ ดูแลห้องของตนเองให้สะอาด เพื่อเสริมสร้างความสนิทสนมกับบ้านโฮมสเตย์

นักเรียนที่อายุต่ำกว่า 14 ปี จะต้องพักอยู่กับญาติสนิท เท่านั้น

การเดินทางไปโรงเรียน ทำได้โดยการเดิน หรือจักรยาน หรือโดยนั่งรถประจำทางระยะสั้นๆ

นักเรียนทั้งหมดจะต้องมี Guardian ที่อาศัยอยู่ในเมลเบิร์นและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี เพื่อดูแลความเป็นอยู่ของนักเรียนนอกเหนือเวลาที่อยู่ในโรงเรียน

การเดินทางจากประเทศไทย

บินตรงโดยสายการบินไทย ไปยังเมืองเมลเบิร์น แล้วเดินทางโดยรถยนต์ ไปยังเมืองเมนโทน ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง จากสนามบินนานาชาติเมลเบิร์น

สอบถามเพิ่มเติมMentone Grammar   โรงเรียนมัธยมออสเตรเลีย เมนโทนแกรมม่าร์

Abroad Education Services (AES) ฟรี คำแนะนำเรื่องเรียนต่อต่างประเทศ ทุกระดับ บริการขอวีซ่า ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ ออกตั๋วเอง

เรียนต่อมัธยม ที่ประเทศออสเตรเลีย กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-0960871-2 , 085-4845177
🌐 www.wegoabroad.com

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
error: Content is protected !!