Home เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ Melton College

เรียนภาษาที่อังกฤษ Melton College

Melton College เป็นโรงเรียนสอนภาษาที่เปิดการเรียนการสอนมากว่า 50  ปี โดยได้รับการยอมรับจาก British Coucil และ Quality English รวมไปถึง IALC ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพอีกแห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษ สถาบันจะตั้งอยู่ในเมือง York ซึ่งเป็นเมืองที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษ และเป็นเมืองที่อยู่ไม่ไกลจาก London และ Manchester ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงเท่านั้น

Melton College, York

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Melton College, York

Melton College เป็นโรงเรียนสอนภาษาที่เปิดการเรียนการสอนมากว่า 50  ปี โดยได้รับการยอมรับจาก British Coucil และ Quality English รวมไปถึง IALC ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพอีกแห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษ สถาบันจะตั้งอยู่ในเมือง York ซึ่งเป็นเมืองที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษ และเป็นเมืองที่อยู่ไม่ไกลจาก London และ Manchester ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงเท่านั้น

จุดเด่นของสถาบัน

 • เป็นสถาบันที่เก่าแก่ได้รับการยอมรับจาก British Coucil, Quality English และ IALC
 • เป็นศูนย์สอบ IELTS ของเมือง
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษคุณภาพสูงเหมาะสมกับนักเรียนทุกระดับ ทุกวัย
 • คอร์ส General English เป็นคอร์สที่ได้รับความนิยม และเป็นคอร์สที่เน้นความสมดุลทางการใช้ภาษาทั้ง 4 ทักาะ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และการเขียน เพื่อให้นักเรียนประสบผลสำเร็จทางการเรียนภาษาอย่างสูงสุด
 • มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ครบครัน ไว้สำหรับบริการนักเรียน
 • มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และมีกิจกรรมที่หลากหลายให้นักเรียนได้เข้าร่วม
 • มีระบบ Guided E-Lerning System สำหรับการเรียนรู้นอกห้องเรียน
 • มีโปรแกรมหรือติวเตอร์คอยให้คำแนะนำและคอยดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้นักเรียนพัฒนาการเรียนไปในทางที่ถูกต้อง ต่อเนื่อง และรวดเร็ว
 • การเดินทางสะดวกสบาย มีร้านค้าและร้านอาหารอยู่ไม่ห่างจากโรงเรียน
 • ถึงแม้โรงเรียนจะตั้งอยู่ใจกลางเมือง แต่บริเวณโดยรอยโรงเรียนก็มีความเงียบสงบไม่วุ่นวาย เอื้ออำนวยต่อการเรียน

คอร์สที่เปิดสอน

General English Course เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาให้มีประสิทธิภาพครบทั้ง4 ด้าน มุ่งเน้นให้นักเรียนใช้ภาษาอย่างถูกต้องตามหลักไวยกรณ์ และสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีซิตประจำวัน นักเรียนแต่ละคนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาส่วนตัวคอยให้คำแนะนำและติวเข้มนัก เรียน นักเรียนทุกคนจึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องและมีความมั่น ใจในการใช้ภาษาในชีวิตประจำวันมากขึ้น จำนวนนักเรียนไม่เกิน 14 คนต่อห้อง รับนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป ระดับภาษา Elementary to Advanced

 • General English Course part A : Half-Day Programme // เรียนจันทร์-ศุกร์ 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ // 09.00-13.00 น.
 • General English Course part B : Full-Day Programme // เรียนจันทร์-ศุกร์ 22.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ // 09.00-15.30 น.

Summer Courses เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษไปพร้อมกับการทำ กิจกรรม ทัศนศึกษาไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองและได้เรียนรู้วัฒนธรรมของ ชาวอังกฤษ การเรียนจะเป็นลักษณะเรียนภาษาในช่วงเช้า ทำกิจกรรมในช่วงบ่าย และทัศนศึกษาในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ รับนักเรียนตั้งแต่อายุ 14 ปีขึ้นไป (ในช่วงเดือนสิงหาคมสามารถรับนักเรียนอายุ 11 ปีขึ้นไป) ชั่วโมงเรียนเฉลี่ย 22.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และพัก Homestay กับครอบครัวชาวอังกฤษ

 • เปิดเรียนช่วง 7 June – 7 September 2014 (สำหรับนักเรียนอาบุ 14 ปีขึ้นไป)
 • เปิดเรียนช่วง 27 July 24 Auguest 2014 (สำหรับนักเรียนอายุ 11 ปีขึ้นไป)

Young Learners Course เป็นหลักสูตรคล้ายกับ Summer Courses คือมีหลักสูตรเรียนภาษาไปพร้อมกับการทำกิจกรรม และทัศนศึกษาไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมือง โปรแกรมนี้นักเรียนจะได้พัก Homestay กับครอบครัวชาวอังกฤษเพื่อเรียนรู้และได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้วย ทั้งนี้ครอบครัวโฮมสเตย์จะดูแลให้ความช่วงเหลือนักเรียนเป็นอย่างดี หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนอายุ 11-18 ปี การเรียนจะเรียนเฉลี่ย 18ชั่วโมงต่อสัปดาห์และเสริมอีก 6 ชั่วโมงเป็นการเรียนรู้นอกเหนือจากบทเรียนในห้องเรียน

 • เปิดเรียน 3 ช่วง คือ Winter (5 January – 2 March 2014), Easter (6 April – 18 may 2014), October (28 September – 2 November 2014)

Gold Courses เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่เป็นผู้ใหญ่ มีทั้งการเรียนในห้องเรียนและการทำกิจกรรมนอกห้องเรียน ชั่วโมงเรียนเฉลี่ยน 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รับนักเรียนช่วงอายุ 40-50 ปีขึ้นไป เปิดเรียนช่วง

Group Courses เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานการเรียนและการทำ กิจกรรมไว้ด้วยกัน เสริมด้วยการจัดทัศนศึกษานอกสถานที่ การเรียนเป็นแบบกรุ๊ป(ทางโรงเรียนสามารถออกแบบโปรแกรมให้เข้ากับกรุ๊ปของนัก เรียนได้ตามความต้องการและความเหมาะสม) มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุม ดูแล ให้ความช่วยเหลือนักเรียนตลอดโปรแกรม จำนวนนักเรียนต่อกรุ๊ปอยู่ที่ 15-75 คนต่อกรุ๊ป (ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนในกรุ๊ป)

Exam Preparation เป็นหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษและ มุ่งเน้นเทคนิควิธีการทำข้อสอบ รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมในการสอบ การเรียนเป็นลักษณะเน้นให้นักเรียนสามารถนำเทคนิคที่เรียนมาใช้ได้ในสถา ณการณ์จริง นักเรียนจะมีความมั่นใจและสามารถทำข้อสอบได้คะแนนตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ชั่วโมงเรียนเฉลี่ย 7.5 ชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์

One to One Courses เป็นการเรียนแบบรายบุคคล เรียนติวเข้มแบบตัวต่อตัวกับครูผู้สอน จะมีการออกแบบการเรียนให้เข้ากับนักเรียนมากที่สุด สร้างความมั่นใจให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • มีห้องเรียนและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยครบครัน
 • มีห้องคอมพิวเตอร์และระบบ Internet ไว้บริการนักเรียน
 • มีห้องสมุดและสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • มีบริการแนะนำการเปิดบัญชีสำหรับนักเรียนที่ลงเรียนมากกว่า 12 สัปดาห์
 • มีพื้นที่เป็นสนามกีฬา (เทนนิส บาสเก็ตบอลและโต๊ะปิงปอง)
 • มีสวนสำหรับพักผ่อนและจัดปิกนิค
 • โรงเรียนอยู่ใจกลางเมือง เดินทางสะดวก อยู่ใกล้แหล่งช้อปปิ้งและร้านอาหาร
 • มีบริการจัดหาที่พักสำหรับนักเรียน

ที่พัก

 • Homestay พักกับครอบครัวชาวอังกฤษ ทางสถาบันมี Host Families ที่ได้รับการตรวจสอบและได้รับการรับรองจากสถาบันกว่า 140 ครอบครัวในเมือง York นักเรียนจึงมั่นใจได้ว่านักเรียนจะได้รับความสะดวกสบายและความเป็นอยู่ที่ดี พร้อมได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆจาก Host Families ที่เราจัดหาไว้ให้

 

เรียนภาษาที่ประเทศอังกฤษ กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-0960871-2 , 085-4845177
🌐 www.wegoabroad.com

error: Content is protected !!