Home มัธยมนิวซีแลนด์ เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ Lynfield College Auckland

เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ Lynfield College Auckland

Lynfield College Auckland อยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติโอคแลนด์ ตัวเมืองด้วยระยะเวลาเพียง 20 นาที โอ๊กแลนด์ คือเมืองที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ และกำลังเป็นที่นิยมในการศึกษานิวซีแลนด์ เรียนที่โอ๊กแลนด์ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา ศูนย์กลางทางวัฒนธรรม การค้า พาณิชย์ โอ๊คแลนด์ เป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัย 3 แห่งและ สถาบันเทคโนโลยี  2 แห่ง โรงเรียนสอนภาษาและโรงเรียนเอกชนมากมาย

Lynfield College Auckland New Zealand

โรงเรียนมัธยม นิวซีแลนด์  Lynfield College อยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติโอคแลนด์ ตัวเมืองด้วยระยะเวลาเพียง 20 นาที โอ๊กแลนด์ คือเมืองที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ และกำลังเป็นที่นิยมในการศึกษานิวซีแลนด์ เรียนที่โอ๊กแลนด์ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา ศูนย์กลางทางวัฒนธรรม การค้า พาณิชย์ โอ๊คแลนด์ เป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัย 3 แห่งและ สถาบันเทคโนโลยี  2 แห่ง โรงเรียนสอนภาษาและโรงเรียนเอกชนมากมาย

ที่ตั้ง White Swan Rd , Mt Roskill,Auckland – New Zealand
เปิดสอนในระดับ Year 9-13
ประเภทโรงเรียน Homestay / รับทั้งนักเรียนชาย หญิง
จำนวนนักเรียน 1,900 คน
Lynfield College Auckland

จุดเด่น

ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ใกล้สนามบิน นักเรียนเลือกวิชาเรียนได้หลากหลาย โรงเรียนเด่นในด้านส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความเชื่อมั่นในตัวเอง มีทักษะการสื่อสารที่ดี และมีกิจกรรมเสริมเพื่อไม่ให้เครียดกับการเรียนมากเกินไป

ค่าใช้จ่าย

ค่าเทอมปีละ 14,500 เหรียญ หรือประมาณ 391,500 บาท

ค่าบ้านพักโฮมสเตย์ 10580 เหรียญ (สำหรับ 46 สัปดาห์)หรือประมาณ  285,660 บาท

ค่าประกันสุขภาพ 560 เหรียญต่อปี หรือประมาณ 15,120 บาท

การเปิดเรียน แบ่งเป็น 4 เทอม (ปี 2019) คือ

เทอม 1 : 24 January – 12 April
เทอม 2 : 29 April – 28 June
เทอม 3 : 22 July – 27 September
เทอม 4 : 14 October – 3 December

โดยแต่ละเทอมมีช่วงเวลาปิดเทอม 2 สัปดาห์ ปิดเทอมฤดูร้อน คือ เดือนธันวาคม และเดือนมกราคม

รายละเอียดการเรียนต่อที่โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ Lynfield College

– นักเรียนของโรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ Lynfield College  ได้รับการประเมิน และมีผู้ที่เป็นที่ปรึกษาทำงานใกล้ชิดกับนักเรียน
–  มีการเปิดกว้างตัวเลือกในแต่ละวิชาต่างๆทั้งในด้านวิชาการและสถานที่พักผ่อน
–  มีห้องสมุดกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีคุณภาพ

–  คุณสมบัติของนิวซีแลนด์เป็นที่ยอมรับในระดับโลก

ความปลอดภัยและทรัพยากรทางการเรียนรู้

– มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานให้การดูแลในด้านวิชาการ การบริหาร และ ด้านศาสนา
– โปรแกรมด้านการปรับตัวสำหรับนักเรียนที่เข้าใหม่และช่วยให้เกิดการสร้างมิตรภาพที่ดี การรู้จักเพื่อนใหม่ทำให้เกิด ความปรองดองทั้งในโรงเรียนและสังคม
– ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้ที่เป็นที่ปรึกษาจะให้คำแนะนำแก่นักเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้กับนักเรียนทุกคน
– มีศูนย์อำนวยการพยาบาลที่เปิด 24 ชม.

โอกาสและประสบการณ์นอกห้องเรียน

– กิจกรรมหลักสูตรพิเศษ เช่น กีฬา ,ดนตรี (ออสเครสตรา,วงแจ็ส,นักร้องประสานเสียง) เวทีสำหรับการแสดงศิลปะ และการแสดงกลุ่มเกี่ยวกับวัฒนธรรม
– กิจกรรมการเข้าสังคม ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลศิลปะ หรือการทำงานด้านการบริการการสื่อสาร
– การออกร้านสังคมในโรงเรียน เช่นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับโรงเรียนอื่นๆ
– มีโอกาสสื่อสารกับคนในท้องถิ่น เช่นการออกรอบกอล์ฟ การสันทนาการ การเข้าโบสถ์ การเดินทางไกล ฯลฯ

โปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษ

– โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ Lynfield College มีศูนย์ ESOL ที่มีมาตรฐานสูงขนาดใหญ่ มีอาจารย์ที่มากด้วยประสบการณ์ที่จะช่วยจัดการระบบการสอนภาษาอังกฤษในทุกระดับทุกขั้นตอน
– โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ Lynfield College มี Foundation Class ให้นักเรียนมีโอกาสที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ขณะที่คลาสอื่นๆนักเรียนก็จะได้รับความรู้เรื่องคุณสมบัติต่างๆที่จำเป็นทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนต่อมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆทั้งในนิวซีแลนด์และเรียนต่อต่างประเทศ

ระบบการศึกษานิวซีแลนด์

– โรงเรียนในนิวซีแลนด์เปิด 4 เทอมต่อปี
– โรงเรียนจะเปิดในช่วงปลายเดือนมกราคม
– ในแต่ละเทอมจะเรียน 10 สัปดาห์
– มีวันหยุด 2 สัปดาห์ ช่วงสิ้นเดือนของเทอมที่ 1,2 และ 3
– สำหรับระดับเกรด 11 ,12 และ 13 จะมีการสอบระดับประเทศช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน

เรียนต่อมัธยม ที่ประเทศนิวซีแลนด์ กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-0960871-2 , 085-4845177
🌐 www.wegoabroad.com

error: Content is protected !!