Home มัธยมนิวซีแลนด์ เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ Lincoln High School

เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ Lincoln High School

Lincoln High School มีหลักสูตรที่หลากหลายให้แก่นักเรียนประมาณ 1,250 คน ได้เลือกเรียน วิชาที่เปิดสอน ได้แก่ บัญชี เกษตรกรรม การทำสวน ประวัติศาสตร์ศิลปะ ชีววิทยา เคมี ดีไซน์และเทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภูมิศาสตร์ กราฟฟิค ประวัติศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเมาวรี คณิตศาสตร์ (แคลคูลัสและสถิติ) ดนตรี พลศึกษา ฟิสิกส์ และศิลปะ นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังมีบริการให้ความช่วยเหลือในด้านการเรียน ทั้งแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม โดยที่เจ้าหน้าที่ทุกท่านของโรงเรียน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นได้รับการจดทะเบียนรับรอง

เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ Lincoln High School

Lincoln High School เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษานิวซีแลนด์ที่เปิดสอนมาเป็นเวลานาน มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลาย และในบางหลักสูตร ก็เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับอุดมศึกษาด้วย Lincoln High School อยู่ติดกับมหาวิทยาลัย Lincoln University ใช้ระยะเวลาเดินทางเพียง 25 นาทีจากเมืองไครสต์เชิร์ช เป็นโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม และมีความปลอดภัยสูง

ที่ตั้ง :  25 Boundary Rd , Lincoln , New Zealand
เปิดสอนในระดับ : Year 9-13
ประเภทโรงเรียน :  Homestay / รับทั้งนักเรียนชาย หญิง
จำนวนนักเรียน :  1,250  คน
Lincoln High School โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์

จุดเด่น

  • โรงเรียนลินคอล์น ตั้งอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีมาก ติดกับมหาวิทยาลัย
  • Top  Academic School มาโดยตลอด
  • เงียบสงบ ปลอดภัย และสามารถเข้าเมืองได้สะดวก
  • มีทุนการศึกษาสำหรับนักกีฬาฟุตบอล

ค่าใช้จ่าย Lincoln High School โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์

  • ค่าเทอมปีละ 13,000  เหรียญ หรือประมาณ 351,000  บาท
  • ค่าลงทะเบียนเรียน 100 เหรียญ หรือประมาณ 2,700 บาท
  • ค่าบ้านพักโฮมสเตย์ 11,040   เหรียญ (สำหรับ 48 สัปดาห์)หรือประมาณ  298,080  บาท
  • ค่าจัดหาบ้านพักโฮมสเตย์ 300 เหรียญ หรือ ประมาณ 8,100 บาท
  • ค่าประกันสุขภาพ 500   เหรียญต่อปี หรือประมาณ 13,500  บาท

การเปิดเรียน แบ่งเป็น 4 เทอม (ปี 2019) คือ

เทอม 1 : 24 January – 12 April
เทอม 2 : 29 April – 28 June
เทอม 3 : 22 July – 27 September
เทอม 4 : 14 October – 3 December

โดยแต่ละเทอมมีช่วงเวลาปิดเทอม 2 สัปดาห์ ปิดเทอมฤดูร้อน คือ เดือนธันวาคม และเดือนมกราคม

รายละเอียดการเรียนต่อที่ Lincoln High School โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์

Lincoln High School มีอาคารเรียนและอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย และเหมาะสมแก่การเรียนการสอน มีห้องเรียนเฉพาะทางถึง 40 ห้อง ได้แก่ ห้องแลปวิทยาศาสตร์ แลปคอมพิวเตอร์ และแลปเทคโนโลยี ห้องเรียนดนตรีและศิลปะ นอกจากนี้ ยังมีห้องสมุด โรงยิม 2 โรง และสนามกีฬาประเภทต่าง ๆ

Lincoln High School เพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดโอกาสให้แก่นักเรียนในทุกระดับ และมีการใช้ในการ สอนวิชา ต่างๆ อย่างหลากหลายทางโรงเรียนมีระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย อย่าง สมบูรณ์แบบจึงทำให้สามารถเข้าใช้ อินเตอร์เน็ต หรือ ทรัพยากรในห้องสมุดไว้อย่างทั่วถึง

บุคลากร

ทีมงานอาจารย์ International มีความใกล้ชิดกับนักเรียนมาก มีการติดตาม และประเมินผลการสอบล่วงหน้า จึงสามารถเข้าช่วยเหลือนักเรียนได้ทันท่วงที ก่อนการสอบใหญ่จะมาถึง

หลักสูตรที่เปิดสอน

Lincoln High School มีหลักสูตรที่หลากหลายให้แก่นักเรียนประมาณ 1,250 คน ได้เลือกเรียน วิชาที่เปิดสอน ได้แก่ บัญชี เกษตรกรรม การทำสวน ประวัติศาสตร์ศิลปะ ชีววิทยา เคมี ดีไซน์และเทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภูมิศาสตร์ กราฟฟิค ประวัติศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเมาวรี คณิตศาสตร์ (แคลคูลัสและสถิติ) ดนตรี พลศึกษา ฟิสิกส์ และศิลปะ นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังมีบริการให้ความช่วยเหลือในด้านการเรียน ทั้งแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม โดยที่เจ้าหน้าที่ทุกท่านของโรงเรียน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นได้รับการจดทะเบียนรับรอง

เรียนต่อมัธยม ที่ประเทศนิวซีแลนด์ กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-0960871-2 , 085-4845177
🌐 www.wegoabroad.com

error: Content is protected !!