Home เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ Kiwi English Academy

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ Kiwi English Academy

Kiwi English Academy ก่อตั้งเมื่อ1991 ตั้งอยู่ในย่าน New Market ของเมืองโอ๊คแลนด์ ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายใช้เวลาเพียง 5 นาทีเข้าใจกลางเมือง อีกทั้งสถาบันยังตั้งอยู่ใกล้กับพิพิธภัฑณ์โอ๊คแลนด์

Kiwi English Academy เป็นสถาบันผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนภาษาอังกฤษ มีโปรแกรมและระบบการสอนที่ทันสมัยและมีคุณภาพ มีการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนนักเรียนอย่างดีเยี่ยม อีกทั้งมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในทุกช่วงวัย ทางสถาบันมีบุคลากรที่มีประสบการณ์มุ่งเน้นและเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี รวมทั้งยังมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำแก่นักเรียนด้วยความเข้าใจ

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Kiwi English Academy

Kiwi English Academy เมือง Auckland ประเทศ New Zealand

ที่ตั้ง : 2nd Floor, 27 Devis Cerscent, New Market, Auckland, New Zealand

Kiwi English Academy ก่อตั้งเมื่อ1991 ตั้งอยู่ในย่าน New Market ของเมืองโอ๊คแลนด์ ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายใช้เวลาเพียง 5 นาทีเข้าใจกลางเมือง อีกทั้งสถาบันยังตั้งอยู่ใกล้กับพิพิธภัฑณ์โอ๊คแลนด์

Kiwi English Academy เป็นสถาบันผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนภาษาอังกฤษ มีโปรแกรมและระบบการสอนที่ทันสมัยและมีคุณภาพ มีการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนนักเรียนอย่างดีเยี่ยม อีกทั้งมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในทุกช่วงวัย ทางสถาบันมีบุคลากรที่มีประสบการณ์มุ่งเน้นและเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี รวมทั้งยังมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำแก่นักเรียนด้วยความเข้าใจ

จุดเด่นของสถาบัน

 • ได้รับการรับรองจาก NZQA (New Zealand Qualifications Authority) สำหรับหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเรียนในระดับมัธยม
 • มีโครงการฝึกงานระยะสั้นเพิ่มเติม
 • สถาบันตั้งอยู่ใจกลางเมือง ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง ใกล้กับที่พักที่สะดวกสบาย มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย
 • มีกิจกรรมมากมายให้นักเรียนได้เลื่อกทำ เพื่อสร้างประสบการณ์และการศึกษาต่อในอนาคต

คอร์สที่เปิดสอน

Junior Course (11-17ปี)

 • General English Plus Conversation เป็นโปรแกรมที่ช่วงยพัฒนาเกี่ยวกับทักษะทางภาาาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพครบทั้ง 4 ด้าน ระยะเวลาเรียนอยู่ที่ 2-48 สัปดาห์ มีระดับภาษาตั้งแต่ Beginner / Elementary
 • General english Plus High School Preparation เป็นโปรแกรมที่ช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและพัฒนาทักษะทางวิชาการควบคู่กันไป เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมตัวเพื่อเข้าเรียนโรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ ระยะเวลาเรียนอยู่ที่ 2-48 สัปดาห์ มีระดับภาษาตั้งแต่ Pre-Intermediate / Intermediate
 • Kiwi High school Experience เป็นโปรแกรมที่เปิดสำหรับรองรับนักเรียนจากนานาชาติทั่วโลกได้เข้ามาเรียน ทำกิจกรรม และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบใหม่ๆร่วมกันในห้องเรียนมัธยม ระยะเวลาเรียนอยู่ที่ 1 ปี ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 4 เทอม นักเรียนสามารถเรียนได้ตั้งแต่ 1 เทอมขึ้นไป รับนักเรียนที่มีระดับภาษาตั้งแต่ Pre-Intermediate
 • Kiwi Buddy Programme เป็นโปรแกรมที่ดีที่จะฝึกทักษะทางภาษา เรียนร่วมกับนักเรียนชาวกีวี่ เน้นการผสมผสานการเรียนและการทำกิจกรรมร่วมกันภายในชั้นเรียน เป็นโปรแกรมระยะสั้น 2-4 สัปดาห์ รับนักเรียนที่มีระดับภาษาตั้งแต่ Elementary

Senior Course (18 ปีขึ้นไป)

 • General English Plus Conversation เป็นโปรแกมที่ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ให้มีประสิทธิภาพและมีความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาเพิ่มมากขึ้น ระยะเวลาเรียนอยู่ที่ 2-48 สัปดาห์
 • General English Plus Academic Preparation เป็นโปรแกรมที่ช่วยเพิ่มพูนทักษะทางด้านภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และเน้นบทเรียนที่จำเป็นต้องใช้อาทิเช่น การเขียนเรียงความ การจดโน๊ต ทักษะการเรียนในห้องเรียน ระยะเวลาเรียนอยู่ที่ 2-48 สัปดาห์ มีระดับภาษาตั้งแต่ Upper-Intermediate
 • Examination Preparation ครอบคลุมหลักสูตรคอร์สเรียนภาษาอังกฤษทั้งการ ฟัง พูด อ่าน และเขียน และเจาะลึกเน้นเทคนิคการทำข้อสอบ  เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมความพร้อมในการสอบ IELTS, Cambridge, และ TOEFL ระยะเวลาเรียนอยู่ที่ 2-48 สัปดาห์ มีระดับภาษาตั้งแต่ Pre-intermediate
 • International Year เป็นหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระหว่างระยะเวลา 6-12 เดือน นักเรียนจะได้รับการฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษให้คล่องแคล่ว ได้คุณวุฒิที่คุ้มค่า ได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับความก้าวหน้าในการเรียนและการทำงานในอนาคต ระยะเวลาเรียนอยู่ที่ 24-48 สัปดาห์ มีระดับภาษาตั้งแต่ Elementary
 • Internships เป็นหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษและฝึกปฎิบัติงานที่สนใจ โดยจะแบ่งการเรียนและการฝึกงานออกเป็น ช่วงเช้าเป็นการเรียนภาษาอังกฤษ และฝึกงานในช่วงบ่าย ระยะเวลาเรียนอยู่ที่ 2-4 สัปดาห์ มีระดีบภาษาตั้งแต่ Elementary
 • Working Holiday เป็นหลักสูตรการเรียนที่เน้นการฝึกฝนให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในชีวิตประจำวัน เสริมทักษะเกี่ยวกับการใช้ภาษาในการสมัครงาน สัมภาษณ์งาน และเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น ระยะเวลาเรียนอยู่ที่ 4-8 สัปดาห์ มีระดับภาษาตั้งแต่ Intermediate

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • เรียนในห้องเรียนที่ทันสมัย
 • อาคารเรียนมีเครื่องปรับอากาศทั้งหลัง
 • ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องวีดีโอและห้องปฎิบัติการทางภาษา
 • มีมุมพักผ่อนและมุมอาหาร

ที่พัก

มีให้เลือกทั้งแบบโฮมสเตย์และโฮสเทล
Homestay นักเรียนจะได้พักกับครองครัวชาวกีวี่ มีอาหาร 2 มื้อในวันธรรมดา และ 3 มื้อในวันหยุด
Hostel เป็นหอพักสำหรับรองรับนักเรียน มีความปลอดภัย และดูแลอย่างดีจากเจ้าหน้าที่

เรียนภาษาที่ประเทศนิวซีแลนด์ กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-0960871-2 , 085-4845177
🌐 www.wegoabroad.com

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.