Home สถาบัน Diploma ออสเตรเลีย สถาบัน Diploma ออสเตรเลีย Kent Institute of Business and Technology

สถาบัน Diploma ออสเตรเลีย Kent Institute of Business and Technology

Kent Institute of Business and Technology มีหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารธุรกิจซึ่งจัดการเรียนรู้โดย อาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ในวิชาชีพที่ได้รับการรับรอง Microsoft /Cisco /CIW Certify Trainer  ทางสถาบันของเรามุ่งเน้นระบบการเรียนการสอนเชิงปฎิบัติ  การมุ่งเน้นการสร้างทักษะวิชาชีพ  ด้วนระบบคอมพิวเตอร์จอแบนรุ่นใหม่กว่า200เครื่อง  พร้อมระบบเครือข่าย  Hi-Speed Internet  นักศึกษาจะผ่านกระบวนการเรียนรู้และฝึกปฎิบัติการโดยได้รับการดูแลจาก อาจารย์ผู้สอนอย่างใกล้ชิด  นักศึกษาที่ผ่านการเรียนรู้จากสถาบันของเราจะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็น ที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างแท้จริง  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  หลักสูตรในสาขาเทคโนยีสารสนเทศของเราได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับ  Microsoft Certify, Adobe Certify  และ  COSCO Certify Network

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Kent Institute of Business and Technology

KENT INSTITUTE

OF BISINESS AND TECHNOLOGY

The Centre of Academic Excellence Pty Ltd

KENT Institute of Business and Technology

เป็นสถาบันการศึกษาซึ่งเปิดสอนปริญญาวิชาชีพขั้นสูงที่มีมาตราฐานและประสบการณ์ กว่า  20  ปี  โดยได้รับการรับรองจากรัฐบาลออสเตรเลียตั้งแต่ปี  1989  KENT Institute  ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซิดนีย์บริเวณส่วนหลังของสถานีรถไฟ  Town Hall  ซึ่งเป็นทางผ่านทะลุไปยังอ่าว  Darling Harbour

ทางสถาบันมุ่งมั่นให้บริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ตรงในแต่ละสาขาวิชาชีพ  โดยได้พัฒนาหลักสูตรและใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ก้าวหน้า  ทันสมัย  มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้เชิงฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพตามมาตราฐานวิชาชีพ  นักเรียนจะได้รับความรู้ในทางทฤษฎีและเกิดทักษะวิชาชีพจากการเรียนรู้ที่ มุ่งสู่การพัฒนาทักษะความรู้และประสบการณ์จากการเรียนรู้ในรูปแบบการปฎิบัต ิการ  (Workshop session)  ด้วยคุณภาพและมาตราฐานสากล  ทำให้มั่นใจได้ว่านักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับการยอมรับจากภาคธุรกิจ ต่างๆเพื่อนำไปสู่การจ้างงานต่อไป

Kent Institute of Business and Technology มีหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารธุรกิจซึ่งจัดการเรียนรู้โดย อาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ในวิชาชีพที่ได้รับการรับรอง Microsoft /Cisco /CIW Certify Trainer  ทางสถาบันของเรามุ่งเน้นระบบการเรียนการสอนเชิงปฎิบัติ  การมุ่งเน้นการสร้างทักษะวิชาชีพ  ด้วนระบบคอมพิวเตอร์จอแบนรุ่นใหม่กว่า200เครื่อง  พร้อมระบบเครือข่าย  Hi-Speed Internet  นักศึกษาจะผ่านกระบวนการเรียนรู้และฝึกปฎิบัติการโดยได้รับการดูแลจาก อาจารย์ผู้สอนอย่างใกล้ชิด  นักศึกษาที่ผ่านการเรียนรู้จากสถาบันของเราจะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็น ที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างแท้จริง  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  หลักสูตรในสาขาเทคโนยีสารสนเทศของเราได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับ  Microsoft Certify, Adobe Certify  และ  COSCO Certify Network

หลักสูตร  Bachelor of Business  ของเรามีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตบุคลากรมืออาชีพทางธุรกิจ  มีพื้นฐานความรู้  มีทักษะ  และมีความเข้าใจในกระบวนการจัดการขององค์กรภาคธุรกิจ  มีความรู้และทักษะในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กร  ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้มีโอกาสและทางเลือกด้านอาชีพในทางธุรกิจ อย่างกว้างขวางเพื่อเตรียมตัวไปสู่การเป็นนักปฎิบัติการมืออาชีพต่อไป

*ได้รับการรับรองจากกรัฐบาลออสเตรเลียตั้งแต่ปี  1989  มีประสบการณ์มากกว่า  20  ปี 

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก 

 • สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์
 • มีที่ปรึกษาเป็นคนไทยคอยให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือในทุกๆเรื่อง  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทะเบียน  การเรียน  การใช้ชีวิต
 • บริการ  Computer Laboratory  ที่ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อม  Software  รุ่นล่าสุดและ  Internet  ฟรี  รวมถึงห้องสมุดที่ทันสมัย
 • Excursions and social programs

การลงทะเบียน 

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนผ่านทาง  KENT  สำนักงานสาขาประเทศไทย  หรือผ่านทางตัวแทนของสถาบันซึ่งให้บริการการลงทะเบียนโดยตรงกับทาง  KENT Institute  โดยนักศึกษาไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปถึงออสเตรเลีย  ซึ่งจะช่วยเพิ่งความมั่นใจและลดความยุ่ยยากสำหรับนักศึกษา

Step1- แบบฟอร์มการลงทะเบียน

(สามารถDownload  ทาง  Website  หรือขอรับแบบฟอรืมได้จาก  KENT  สำนักงานสาขาประเทศไทย)

 • กรอกแบบฟอร์มให้สมบูรณ์
 • เตรียมสำเนา  Passport  และ  VISA
 • เตรียมสำเนารับรองผลการสอบ  IELTS  (คะแนน5.5ขึ้นไปสำหรับ  Vocational  Education  Course  คะแนน6.0ขึ้นไปสำหรับปริญญา)
 • เตรียมสำเนารับรองผลการศึกษา
 • เตรียมสำเนารับรองคุณวุฒิ

Step2-  Letter  of  Offer

 • นักศึกษาจะได้รับ  Letter  of  offer  และ  Written  Agreement  จาก  KANT  Institute
 • นักศึกษษจะต้องอ่านและกรอกข้อมูลพร้อมทั้งเซนต์ชื่อใน  Written  Agreement

Step3-  การชำระเงิน

 • ชำระเงินค่าธรรมเนียมตามจำนวนที่ระบุไว้ใน  Letter  of  Offer

Step4-  การรับรองการลงทะเบียน

 • นัก ศึกษาจะได้รับการรับรองการลงทะเบียน  CoE  (Confirmation  of  Enrolment)และข้อมูลเกี่ยวกับการปฐมนิเทศเมื่อการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์

Step5-  การยื่นขอวีซ่า

 • นักศึกษาจะต้องเตรียมเอกสารเพื่อแสดงสถานะทางการเงินและผ่านการตรวจสุขภาพก่อน ดำเนินการยื่นขอวีซ่ากับทางสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยโดยจะต้องชำระ ค่าธรรมเนียมในอัตราที่ทางสถานทูตกำหนด

Kent Institute of Business and Technologyเรียนสถาบัน Diploma ที่ประเทศออสเตรเลีย กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-0960871-2 , 085-4845177
🌐 www.wegoabroad.com

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
error: Content is protected !!