Home สถาบัน Diploma นิวซีแลนด์ สถาบัน Diploma นิวซีแลนด์ International Travel College

สถาบัน Diploma นิวซีแลนด์ International Travel College

International Travel College  (ITC) ก่อตั้งขึ้นมากว่า 17 ปีที่ผ่านมาบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และมั่นคงอย่างมืออาชีพ International Travel College  (ITC) เป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศในด้านคุณภาพของการศึกษา ในด้านการท่องเที่ยวและงานบริการบนเครื่องบิน

อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เป็นอาชีพที่ได้รับความนิยม และเป็นความใฝ่ฝันของหลายๆ คน ไปทำงานในสายการบินที่มีชื่อเสียง แต่ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องผ่านขั้นตอนการคัดเลือกจากสายการบิน ซึ่งจะคัดเลือกพนักงานจากประสบการณ์และความพร้อมในงานบริการบนเครื่องบิน

International Travel College

International Travel College  (ITC) ก่อตั้งขึ้นมากว่า 17 ปีที่ผ่านมาบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และมั่นคงอย่างมืออาชีพ International Travel College  (ITC) เป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศในด้านคุณภาพของการศึกษา ในด้านการท่องเที่ยวและงานบริการบนเครื่องบิน

อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เป็นอาชีพที่ได้รับความนิยม และเป็นความใฝ่ฝันของหลายๆ คน ไปทำงานในสายการบินที่มีชื่อเสียง แต่ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องผ่านขั้นตอนการคัดเลือกจากสายการบิน ซึ่งจะคัดเลือกพนักงานจากประสบการณ์และความพร้อมในงานบริการบนเครื่องบิน

International Travel College

ทำไมเลือกเรียนที่ International Travel of New Zealand  

 • International Travel College มีหลักสูตรใบประกาศนียบัตรเตรียมความพร้อมเป็น Flight Attendant & Cabin Crew ที่ได้รับการยอมรับโดยสายการบินทั่วโลก
 • พร้อมมี WORK EXPERIENCE PROGRAMME ซึ่งเพิ่มโอกาสในการได้รับเลือกให้เข้าทำงานในสายการบินต่างๆ อีกด้วย
 • International Travel College ได้รับรางวัล New Zealand Tourism Awards รับรองความยอดเยี่ยมด้านการท่องเที่ยว
 • International Travel College รับรองโดย NZQA , the International Air Transport Association (IATA/UFTAA), CODECO, CabinCrew Direct, Cruiseship Diploma Direct and Microsoft

ที่ตั้ง Level 4, ITC House, 9 City Road, Auckland. Wellesley Street, Auckland , New Zealand

สิ่งอำนวยความสะดวกของ International Travel College

 • ห้องสมุดไว้สำหรับนักเรียนไว้ใช้ค้นคว้าหาความรู้
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • อินเตอร์เน็ต Wi-Fi ฟรี
 • มีห้องฝึกอบรมที่กว้างขวาง
 • เลานจ์สำหรับนักเรียนไว้พักผ่อนระหว่างเรียน

หลักสูตรที่เปิดสอน

1. New Zealand Certificate in Tourism with a strand in Aviation (Level 3)

หลักสูตรนี้ เน้นการเรียนภาคปฏิบัติ โดยมีการจำลองสถานการณ์ต่างๆ มากมาย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน รวมถึงวิชาต่างๆ ได้แก่ dangerous goods, aviation security, airport geography, airline operations, check-in procedures, international travel documentation, flight attending และ baggage processing หลักสูตรนี้จะได้เรียน ‘Ready to Check In’ ซึ่งเป็นระบบการเช็คอินแบบออนไลน์ที่ใช้ในหลายสายการบินทั่วโลก

ระยะเวลาเรียน 20 สัปดาห์
ค่าเรียน NZD8,900 หรือประมาณ 195,800 บาท
วันเปิดเรียน 22 July 2019
ประกาศนียบัตรที่จะได้รับเมื่อเรียนจบหลักสูตร:

 • ITC Certificate in Aviation & Ground Handling
 • ITC Cabin Crew Online Certificate
 • New Zealand Certificate in Tourism with a strand in Aviation Level 3
 • ‘Ready to Check In’ Certificate

2. New Zealand Certificate in Tourism with a strand in Tourism and Travel (Level 3)

หลักสูตรนี้ เน้นการเรียนเน้นภาคปฏิบัติในระดับสูง และการทำกิจกรรมต่างๆ มีการจำลองสถานการณ์ต่างๆ และเยี่ยมชมธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และเชิญ guest speakers เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต ตลอดหลักสูตรจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในนิวซีแลนด์ รวมไปถึงภูมิศาสตรของสถานที่สำคัญต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีการจัด Flight Attendant Workshop และ Cabin Crew Training อีกด้วย นักเรียนทุกคนจะได้รับการแนะนำและช่วยเหลือในการจัดหางาน และการเขียน CV ด้วย

ระยะเวลาเรียน 20 สัปดาห์
ค่าเรียน NZD8,400 หรือประมาณ 184,800 บาท
วันเปิดเรียน 22 July 2019, 23 September 2019
ประกาศนียบัตรที่จะได้รับเมื่อเรียนจบหลักสูตร:

 • ITC Certificate in Tourism and Travel
 • ITC Cabin Crew Online Certificate
 • New Zealand Certificate in Tourism with a strand in Tourism and Travel Level 3

3. New Zealand Certificate in Travel (Level 4)

หลักสูตรนี้สอนทักษะและความรู้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสายการบิน การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งความแตกต่างจาก level 3 คือ จะเน้นความเป็นนานาชาติ โดยจะได้เรียนรู้หัวใจสำคัญของตลาดการท่องเที่ยวนานาชาติ ควบคู่ไปกับความรู้ทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญของสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงทั่วโลก รวมไปถึงการเรียนภาคปฏิบัติเกี่ยวกับ online fares & ticketing systems ของระบบ AMADEUS นอกจากนี้ จะได้รับ Cruise Ship Certificate และข้อมูลอัพเดทเกี่ยวกับสินค้าที่กำลังโด่งดังของธุรกิจการท่องเที่ยว และจะได้เข้าร่วมทริปท่องเที่ยวนิวซีแลนด์เป็นเวลา 3 วัน เพื่อสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ที่แท้จริง

ระยะเวลาเรียน 21 สัปดาห์
ค่าเรียน NZD8,900 หรือประมาณ 195,800 บาท
วันเปิดเรียน Auckland City Campus: 22 July, 19 August, 23 September 2019
South Auckland Campus: 22 July, 9 September, 21 October 2019
ประกาศนียบัตรที่จะได้รับเมื่อเรียนจบหลักสูตร:

 • ITC Certificate in International Travel & Tourism
 • ITC Career Preparation Certificate
 • New Zealand Certificate in Travel Level 4
 • ITC Amadeus Reservations Certificate

4. New Zealand Diploma in Tourism (Level 5)

หลักสูตรนี้เมื่อเรียนจบแล้วจะช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะและความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพในระดับการจัดการทั่วไป ในสายการบิน การเดินทางและการท่องเที่ยว หลักสูตรนี้มุ่งเน้นไปที่ทักษะในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การวางแผนกลยุทธ์ การวิจัย การเงิน กฎหมาย และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทั้งหมดนี้มีความสำคัญในอุตสาหกรรมระดับโลกเหล่านี้ การเรียน level 5 นั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วและท้าทาย จุดประสงค์ของการเรียนนี้คือ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมนี้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ภายใน 1 ปี วุฒิการศึกษาที่คล้ายกันอาจใช้เวลาหลายปีในมหาวิทยาลัย! ดังนั้นประกาศนียบัตรนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมีคุณวุฒิสูงในระยะเวลาอันสั้น

ระยะเวลาเรียน 48 สัปดาห์
ค่าเรียน NZD15,850 หรือประมาณ 348,700 บาท
วันเปิดเรียน 16 September 2019
ประกาศนียบัตรที่จะได้รับเมื่อเรียนจบหลักสูตร:

 • ITC Diploma in Tourism and Travel Management
 • New Zealand Diploma in Tourism Level 5

5. Diploma in International Tourism and Travel Management Level 5

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาสำหรับนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ มีคุณสมบัติที่โดดเด่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก ในปีแรก จะได้เรียนวิชาต่าง ๆเช่น กflight attending, travel documentation, online fares & ticketing, reservation system (Amadeus), the cruise ship industry และ destination geography ในปีที่สองจะเน้นเนื้อหาระดับการจัดการ ได้แก่ human resources, marketing, planning, research, finance, legislation, sustainable tourism, และ business communications ที่มุ่งเน้นที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งตลอดหลักสูตร จะได้เยี่ยมชมธุรกิจการท่องเที่ยวต่างๆ มีการเชิญ guest speakers มาแนะนำข้อมูลที่น่าสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และจะได้เข้าร่วมทริปท่องเที่ยวนิวซีแลนด์เป็นเวลา 3 วัน เพื่อสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ที่แท้จริง เมื่อเรียนจบแล้วสามารถขอ Post Study Work Visa เพื่อทำงานที่นิวซีแลนด์ได้อีก 1 ปี

ระยะเวลาเรียน 2 ปี
ค่าเรียน NZD27,950 หรือประมาณ 614,900 บาท
วันเปิดเรียน Auckland City Campus: 22 July, 23 September 2019, Mid March 2020
South Auckland Campus: Mid February 2020
ประกาศนียบัตรที่จะได้รับเมื่อเรียนจบหลักสูตร:

 • ITC Diploma in International Tourism & Travel Management
 • ITC Cabin Crew Online Certificate
 • New Zealand Certificate in Tourism Level 3 – with a strand in Tourism and Travel
 • New Zealand Certificate in Travel Level 4
 • New Zealand Diploma in Tourism Level 5
 • IATA Foundation Diploma
 • ITC Amadeus Reservations Certificate

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยนคิดจาก 1 เหรียญนิวซีแลนด์  เท่ากับ 22  บาท อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ / ค่าใช้จ่ายข้างต้นเป็นค่าเรียนเท่านั้น ไม่รวม ค่าขอวีซ่า ค่าเครื่องบิน ค่ารับสนามบิน ค่าเรียนพิเศษ ค่าสอบ ค่าจัดหาบ้านพักโฮมสเตย์  ค่าที่พัก อาหาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่าหนังสือเรียน และอุปกรณ์การเรียน

เรียนสถาบัน Diploma ที่ประเทศนิวซีแลนด์ กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-0960871-2 , 086-3064102, 085-4845177
🌐 www.wegoabroad.com

error: Content is protected !!