Home สถาบัน Diploma ออสเตรเลีย สถาบัน Diploma ออสเตรเลีย International College of Advanced Education

สถาบัน Diploma ออสเตรเลีย International College of Advanced Education

International College of Advanced Education เปิดสอนสาขาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ (Hospitality Management) สำหรับนักเรียนต่างชาติ ICAE เปิดรับนักเรียนสำหรับสาขา Hospitality Management โดยเน้นให้นักเรียนได้ประสบการณ์ในการฝึกงานจริง เรียน 1 เทอม ทำงานเต็มเวลา 1 เทอม สลับกันไป

International College of Advanced Education ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลให้เปิดสอนคอร์สต่างๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาและอาชีพให้กับโครงการต่างๆ ของรัฐบาลเสมอมา ตัวอย่างเช่น โครงการสนับสนุน AUSAID คอร์ส Cookery ให้กับประเทศติมอร์ โครงการสอนวิชาชีพให้กับผู้ที่เพิ่งมาเป็นพลเมืองออสเตรเลีย และโครงการของรัฐอีกมากมาย นอกจากนี้ ICAE ยังเป็นองค์กรที่ได้รับรางวัลมากมาย

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

International College of Advanced Education

Work And Study in Australia

International College of Advanced Education (ICAE) , ดาร์วิน ออสเตรเลีย

International College of Advanced Education เปิดสอนสาขาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ (Hospitality Management) หลักสูตรเน้นให้นักเรียนได้ประสบการณ์ในการฝึกงานจริง เป็นการเรียน 1 เทอม(6 เดือน) และทำงานเต็มเวลา 1 เทอม(6 เดือน) สลับกันไปโดยในเทอมแรกสามารถทำงานระหว่างเรียนได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์อีกด้วย

 • Work and Study in Australia

– คอร์ส 1 ปี หรือ 2 ปี Hospitality Management การจัดการโรงแรม
– เรียน 6 เดือน ทำงาน 6 เดือน
– ไม่ต้องมีผลสอบ IELTS
– ไม่จำกัดอายุผู้เรียน
– รู้จริง มีรายได้จริง ที่ออสเตรเลีย

 • Work and Study in Australia เวิร์ค แอน สตัดดี้ ในออสเตรเลีย

– นักเรียนของ ICAE สามารถทำงานได้ตั้งแต่วันแรก ของการเรียนที่ออสเตรเลีย!!
– นักเรียนทำงานแบบเต็มเวลา (Fulltime) ได้มากกว่า ½ ของคอร์ส (เรียน 6 เดือน ทำงาน 6 เดือน )
– ดาร์วิน มีอัตราจ้างงานที่สูงที่สุด ในจำนวนเมืองต่างๆ ของออสเตรเลีย หางานทำได้ง่าย
– ทำงานระหว่างเรียนได้ ระหว่างเทอมที่เป็นการเรียนในห้องเรียนทำงานแบบ Part Time
– ICAE ช่วยนักเรียนในการหางานพิเศษ และการหาสถานที่ฝึกงาน
– นักเรียนต่างชาติ ได้รับสิทธิ์คุ้มครองการทำงานตามกฏหมายแรงงานออสเตรเลีย
– อุตสาหกรรมบริการเป็นสาขาที่คนทำงานขาดแคลนมากในดาร์วิน(Major Shortage Skills Worker )

 • ที่ตั้งสถาบัน  

5/3 Nylander St, Parap, NT, Australia

สถาบัน ICAE ( International College of Advanced Education )

สถาบัน ICAE ( International College of Advanced Education ) เป็นองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร ( Not for Profit Organization ) จัดตั้งที่รัฐ Northern Territory ของออสเตรเลียในปี 1997

International College of Advanced Education เปิดสอนอะไรบ้าง

International College of Advanced Education เปิดสอนสาขาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ (Hospitality Management) สำหรับนักเรียนต่างชาติ ICAE เปิดรับนักเรียนสำหรับสาขา Hospitality Management โดยเน้นให้นักเรียนได้ประสบการณ์ในการฝึกงานจริง เรียน 1 เทอม ทำงานเต็มเวลา 1 เทอม สลับกันไป

International College of Advanced Education ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลให้เปิดสอนคอร์สต่างๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาและอาชีพให้กับโครงการต่างๆ ของรัฐบาลเสมอมา ตัวอย่างเช่น โครงการสนับสนุน AUSAID คอร์ส Cookery ให้กับประเทศติมอร์ โครงการสอนวิชาชีพให้กับผู้ที่เพิ่งมาเป็นพลเมืองออสเตรเลีย และโครงการของรัฐอีกมากมาย นอกจากนี้ ICAE ยังเป็นองค์กรที่ได้รับรางวัลมากมาย ยกตัวอย่างเช่น

 • Chief Minister’s Export Award for Education and Training (2011)
 • The Tourism Training Australia Awards (winners 2002, 2003)
 • The Northern Territory Tourism Awards for excellence in Training and Education (winners 2001, 2003)
 • The Northern Territory Vocational Education and Training Awards (finalist 2003).

คอร์สที่เปิดสอนที่ ICAE

1 ) Certificate IV in Hospitality หลักสูตรการโรงแรม

คอร์ส Certificate IV in Hospitality เป็นการเรียนทักษะและทฤษฎี ในการจัดการการบริการ ซึ่งรวมถึง งานด้านอาหารและเครื่องดื่ม งาน Front Office ในโรงแรม เป็นต้น การเรียนเป็นการเรียนในห้องเรียน 6 เดือน และการฝึกงานได้ค่าจ้างแบบเต็มเวลา 6 เดือน

ระยะเวลาเรียน 1 ปี

โดยแบ่งเป็น เทอมที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน และ เทอมที่ 2 ระยะเวลา 6 เดือน

รูปแบบการเรียน

เทอมที 1 เป็นการเรียนทฤษฎีในห้องเรียน เทอมที่ 2 เป็นการฝึกงานแบบเต็มเวลา และมีค่าจ้าง

ระยะเวลาในการทำงานแบบมีรายได้

เทอมที่ 1 คือ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเทอมที่ 2 คือ 45 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ส่วนในช่วงปิดเทอม จะสามารถทำงานได้ไม่จำกัด

การเปิดเทอม

เปิดรับนักเรียน 2 ครั้งต่อปี คือ ในเดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคม ของทุกปี

คุณสมบัติผู้เรียน

จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ไม่จำเป็นต้องมีผลสอบ IELTS ไม่จำกัดอายุและไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในด้านการโรงแรมมาก่อน

2 ) Diploma in Hospitality

คอร์ส Diploma in Hospitality เป็นคอร์สที่ต่อเนื่องจากคอร์ส Certificate IV in Hospitality เน้นความรู้และทักษะในการบริหารโรงแรม และงานการบริการในแผนก Food and Beverage เป็นต้น เช่นเดียวกับคอร์ส Certificate IV in Hospitality คอร์สดิบโพลมานี้ เป็นการเรียน 6 เดือน และทำงานเต็มเวลา 6 เดือนเช่นเดียวกัน

 • ระยะเวลาเรียน 1 ปี

โดยแบ่งเป็น เทอมที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน และ เทอมที่ 2 ระยะเวลา 6 เดือน

 • รูปแบบการเรียน

เทอมที่ 1 เป็นการเรียนทฤษฎีในห้องเรียน เทอมที่ 2 เป็นการฝึกงานแบบเต็มเวลา และมีค่าจ้าง

 • ระยะเวลาในการทำงานแบบมีรายได้

เทอมที่ 1 คือ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเทอมที่ 2 คือ 45 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ส่วนในช่วงปิดเทอม จะสามารถทำงานได้ไม่จำกัด

 • การเปิดเทอม

เปิดรับนักเรียน 2 ครั้งต่อปี คือ ในเดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคม ของทุกปี

 • คุณสมบัติผู้เรียน

เรียนจบคอร์ส Certificate IV in Hospitality จาก ICAE

 • การทำงานใน Darwin

นักเรียนของ ICAE สามารถทำงานได้ตั้งแต่วันแรกที่มาถึง ตามกฎหมายนักเรียนจะสามารถทำงานได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในระหว่างที่เรียน ( เทอมที่ 1 ) และทำงานได้มากถึง 45 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในช่วงการฝึกงาน ( เทอมที่ 2 ) และทำได้ไม่จำกัดชั่วโมงในช่วงปิดเทอม

โดย ทั่วไปค่าจ้างที่ดาร์วิน จะอยู่ที่ชั่วโมงละ 14 – 25 เหรียญออสเตรเลีย และระหว่างที่ทำงาน นักเรียนจะได้รับการคุ้มครองตามกฏหมายแรงงานเทียบเท่าพนักงานออสเตรเลีย ทุกอย่าง รวมทั้งมีสิทธิ์ในการลาป่วย ลาพักร้อนและการสะสมเงินในกองทุน ได้เช่นกัน

 • การหางานในดาร์วิน

นัก เรียนส่วนใหญ่จะสามารถหางานทำได้ในเดือนแรก ที่มาถึงดาร์วิน เนื่องจากดาร์วินมีความต้องการพนักงานด้านการบริการสูงมาก ทาง ICAE สามารถจัดให้นักเรียนได้พบกับนายจ้างได้ ในช่วงการปฐมนิเทศทาง ICAE จะแนะนำนักเรียนในการเตรียมตัวสมัครงาน ทั้งการเตรียมใบสมัคร หรือ CVs หากนักเรียนมีความต้องการในการสมัครงานก่อนที่จะมาถึง ดาร์วิน สามารถดูตำแหน่งงานว่างได้ที่

  • NT News Jobs
  • My Career
  • Simply Hired
  • Gumtree

Industry Placement , Earn While You Learn

Industry Placement หรือเรียกว่า การฝึกงาน (Internships) เป็นการเรียนโดยผ่านการทำงานในอุตสาหกรรมการบริการจริง และยังเป็นการทำงานที่มีรายได้อีกด้วย นักเรียนหลายคนทำงาน 2 ที่ในช่วงการฝึกงาน เพื่อจะได้ทำงานเต็มเวลาที่กฎหมายระบุ

ICAE ได้ทำสัญญากับสถานประกอบการกว่า 30 แห่งในดาร์วินที่นักเรียนสามารถจะเลือกสมัครงานได้ หากนักเรียนต้องการฝึกงานในสถานประกอบการที่ ICAE ไม่ได้ทำสัญญาเอาไว้ ทาง ICAE จะติดต่อให้ได้

ตัวอย่างสถานประกอบการที่ ICAE มีสัญญา

 • Sky City Darwin
 • Novotel Atrium Darwin
 • Hanuman Restaurant
 • Darwin Turf Club
 • หมายเหตุ

ICAE ไม่สามารถรับประกันตำแหน่งสำหรับการฝึกงานแบบมีรายได้ หรืองานพิเศษให้กับนักเรียนได้ การรับนักเรียนฝึกงานหรือตำแหน่งงานพิเศษ เป็นการตัดสินใจของนายจ้าง และขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพ และความสามารถของนักเรียนเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตามทาง ICAE จะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่

 • ค่าเรียน

Certificate IV in Hospitality Management 9,900 เหรียญ จ่ายเป็นเทอม เทอมละ 4,950 เหรียญ(หรือ ประมาณ 148,500 บาท ) Diploma in Hospitality Management 9,900 เหรียญ จ่ายเป็นเทอม เทอมละ 4,950 เหรียญ
หมายเหตุ มีค่าลงทะเบียนเรียน 500 เหรียญ มีค่าประกันสุขภาพต่อปี ประมาณ 680  เหรียญ และต้องมี Laptop สำหรับการเรียนด้วย

อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญออสเตรเลีย ประมาณ 30 บาทไทย

 • แนวทางการทำงาน หลังจากเรียนจบจาก ICAE

• เรือสำราญ
• Casino, Resort and Hotel Management.
• Casino Security Management.
• Cruise Ships.
• Sale and Marketing.
• Human Resources.
• Financial Management.
• Food and Beverage Management.
• Events Management.

 • ที่พัก

ในช่วงการปฐมนิเทศ 1 สัปดาห์ นักเรียนจะได้พักใน Hostel ฟรี และระหว่างนั้นนักเรียนจะได้ไปเยี่ยมชมบ้านพักประเภทต่างๆ จะหาที่พักที่ถูกใจได้ นักเรียนส่วนใหญ่จะเช่าห้อง หรือ บ้านร่วมกับเพื่อนๆ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

 • หมายเหตุ

หาก นักเรียนต้องการเรียนต่อระดับ ป ตรี ต้องเลือกเรียนคอร์ส Advance Diploma in Hospitality Management ที่ ICAE ซึ่งจะเข้าเรียนต่อระดับ ป ตรี ที่ International College of Hotel Management ( ICHM ) ที่เมือง Adelaid ได้

นอกจากนี้ สามารถเรียนภาษาอังกฤษ เพิ่มเติมทั้งก่อนการเข้าเรียนที่ ICAE และระหว่างการเรียนที่ มหาวิทยาลัยชาร์ล ดาร์วิน ได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.icae.edu.au

คอร์ส Advanced Diploma in Hospitality Management 2 ปี

การเรียนประกอบไปด้วย

ปีที่ 1

SITXOHS001A Follow health, safety and security procedures
SITXOHS002A Follow workplace hygiene procedures
SITXCOM001A Work with colleagues and customers
SITXCOM002A Work in a socially diverse environment
SITXCCS002A Provide quality customer service
SITXCOM003A Deal with conflict situations
SITHIND001A Develop and update hospitality industry knowledge
SITHFAB009A Provide responsible service of alcohol
SITHFAB001A Clean and tidy bar areas
SITHFAB002A Operate a bar
SITXHRM005A Lead and manage people
SITXINV001A Receive and store stock
SITXINV002A Control and order stock
SITHFAB010A Prepare and serve non-alcoholic beverages
SITHFAB012A Prepare and serve espresso coffee
SITHFAB015A Prepare and serve cocktails
SITHFAB003A Serve food and beverage to customers
SITHFAB004A Provide food and beverage service
SITHFAB005A Provide table service of alcoholic beverages
SITXFIN001A Process financial transactions
SITXHRM001A Coach others in job skills
SITXHRM006A Monitor staff performance
SITHFAB011A Develop and update food and beverage knowledge

ปีที่ 2

SITHFAB008A Provide Room Service
SITXCCS003A Manage quality customer service
SITXHRM007A Manage workplace diversity
SITHIND003A Provide and coordinate hospitality service
SITXHRM002A Recruit, select and induct staff
SITXHRM003A Roster staff
SITXOHS004A Implement and monitor workplace health, safety and security practices
SITXOHS005A Establish and maintain an OHS system
SITXMGT004A Develop and implement a business plan
SITXMPR005A Develop and manage marketing strategies
SITHACS001A Provide accommodation reception services
SITHACS002A Conduct night audit
SITHACS003A Provide porter services
SITHXCOM004A Communicate on the telephone
SITXADM001A Perform Office Procedures
SITXFIN003A Interpret financial information
SITXFIN004A Manage finances within a budget
SITXFIN005A Prepare and monitor budgets
SITXFIN008A Manage financial operations
SITXFIN007A Manage physical assets
SITXGLC001A Develop and update legal knowledge required for business compliance
SITXMGT001A Monitor work operations
SITXMGT002A Develop and implement operational plans
SITXMGT006A Establish and conduct business relationships

เรียนสถาบัน Diploma ที่ประเทศออสเตรเลีย กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-0960871-2 , 085-4845177
🌐 www.wegoabroad.com

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
error: Content is protected !!