Home เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ The University of Auckland English Language Academy (ELA)

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ The University of Auckland English Language Academy (ELA)

ELA ศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัยแห่งเมืองโอ๊คแลนด์ The University of Auckland ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของนิวซีแลนด์ และติดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ศูนย์ภาษาตั้งอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์ การเดินทางสะดวกสบาย นักเรียนสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของมหาลัยได้ เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและเรียนภาษาเพื่อเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านภาษาอังกฤษและหลักสูตรอบรมอาจารย์ผู้สอน มีหลักสูตร pathway เพื่อเรียนต่อในมหาวิทยาลัย The University of Auckland

The University of Auckland English Language Academy (ELA)

ELA – English Language Academy (The University of Auckland)

ELA เป็นศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัยแห่งเมืองโอ๊คแลนด์ The University of Auckland ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของนิวซีแลนด์ และติดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ศูนย์ภาษาตั้งอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์ การเดินทางสะดวกสบาย นักเรียนสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของมหาลัยได้

ELA เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและเรียนภาษาเพื่อเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านภาษาอังกฤษและหลักสูตรอบรมอาจารย์ผู้สอน นักเรียนที่จบหลักสูตรภาษาอังกฤษแล้วสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย The University of Auckland

ที่ตั้ง: Level 5, 67 Symonds Street, Auckland 1142 New Zealand

จุดเด่นของ ELA

 • ได้รับการรับรองคุณภาพการเรียนการสอน และจัดเป็น Category One ได้รับการรับรองโดย NZQA
 • เป็นศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย The University of Auckland มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของนิวซีแลนด์
 • เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ติดอันดับของมหาวิทยาลัยระดับโลก
 • ศูนย์ภาษาอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย นักเรียนสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของมหาวิทยาลัยได้เช่นเดียวกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
 • มีหลักสูตร Pathway เพื่อเรียนต่อในมหาวิทยาลัย The University of Auckland ได้โดยตรง
 • สอนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านภาษาอังกฤษและหลักสูตรอบรมอาจารย์ผู้สอน
 • มีหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS และเป็นศูนย์สอบ IELTS ที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์
 • หลักสูตรทางภาษาของมหาวิทยาลัย มีคุณภาพสูง ช่วยให้นักเรียนพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว
 • ครูผู้สอนมีคุณวุฒิ พร้อมด้วยประสบการณ์ และทุ่มเทกับการสอน
 • มีอุปกรณ์การเรียนครบครันและทันสมัย พร้อมศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองที่เปิดบริการทุกวัน
 • มีกิจกรรมหลากหลายที่นักเรียนสามารถเข้าร่วมได้ และนักเรียนสามารถทำงานระหว่างเรียนได้
 • มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้ความช่วยเหลือนักเรียน พร้อมบริการเรื่องการจัดหาที่พักสำหรับนักเรียน

หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เปิดสอนของ ELA

– General English for Groups
– General English (Cultural Understanding)
– General English (Teacher Training & Kindergarten Placement)
– General English (Teacher Training & High School Placement)
– Academic English & Study Abroad at University

– Full time courses with IELTS elective

General English & IELTS
Academic English & IELTS

– Part time IELTS courses

Afternoon/Evening IELTS Course
Saturday IELTS Course

โปรโมชั่นค่าเรียนภาษาที่ ELA

 • ค่าเรียนสัปดาห์ละ $385
ค่าเรียน ราคา/สัปดาห์ (NZD) ราคารวม (NZD) ราคารวม (THB)
3 เดือน $385 $4,620 101,640
6 เดือน $385 $9,240 203,280
9 เดือน $385 $13,860 304,920

*คำนวณค่าเรียนจากคอรส์ General English Course (20+hrs/wk)

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Auckland เพิ่มเติม
(NZD) (THB)
ค่าลงทะเบียน $275 6,050
Resource Fee $80 1,760
ค่าจัดหาที่พัก $230 5,060
ค่าที่พักเดือนละ $1,180 25,960 Single Room – HB
ค่ารถรับจากสนามบิน $120 2,640 One way from Airport
ประกันเดือนละ $55 1,210 Studentsafe Insurance
ค่าวีซ่า 8,700 Student Visa

**คำนวณอัตราแลกเปลี่ยนที่ 1NZD=22THB / ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถาบัน

เรียนภาษาที่ประเทศนิวซีแลนด์ กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-0960871-2 , 086-3064102
🌐 www.wegoabroad.com

error: Content is protected !!