Home มัธยมนิวซีแลนด์ เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ Corelli International Academic School of Arts

เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ Corelli International Academic School of Arts

Corelli International Academic School of Arts เป็นโรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ ที่ให้ความสำคัญของการเรียนในด้านเพลง การเต้นรำ การละครและทัศนศิลป์ ด้วยหลักการที่ให้ศึกษาของนักเรียนควรจะเป็นหลายมิติ เป็นการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีแรงบันดาลใจในการเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรทางวิชาการแบบทั่วๆไป สำหรับเด็กนักเรียนที่มีใจรักในทางศิลปะ The Corelli School ได้รับการรับรองจาก Cambridge International Examination (CIE Currieulum) ว่าเป็นโรงเรียนระดับ Top School ที่ประสบความสำเร็จในด้านวิชาการว่าด้วยแรงบันดาลใจทางศิลปะที่มาจากวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์

Corelli International Academic School of Arts

Corelli International Academic School of Arts เป็นโรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ ที่ให้ความสำคัญของการเรียนในด้านเพลง การเต้นรำ การละครและทัศนศิลป์ ด้วยหลักการที่ให้ศึกษาของนักเรียนควรจะเป็นหลายมิติ เป็นการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีแรงบันดาลใจในการเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรทางวิชาการแบบทั่วๆไป สำหรับเด็กนักเรียนที่มีใจรักในทางศิลปะ The Corelli School ได้รับการรับรองจาก Cambridge International Examination (CIE Currieulum) ว่าเป็นโรงเรียนระดับ Top School ที่ประสบความสำเร็จในด้านวิชาการว่าด้วยแรงบันดาลใจทางศิลปะที่มาจากวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์

ที่ตั้ง 50 Anzac Road, Browns Bay, North Shore, Auckland, 0630 New Zealand
EDUCATION: Corelli Academic School of the Arts banner

เปิดสอนในระดับ : Year 1 – Year 13 The Corelli School แบ่งเรียนเป็นระดับชั้น ดังนี้

  • Primary School (Year 1 – Year 6) โปรแกรมโรงเรียนประถมศึกษาจะครอบคลุมและดำเนินการสอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา ในแต่ละวันนักเรียนต้องเรียนตามตารางเวลาสอนของครูผู้สอนในแต่ละช่วงเวลาเช่นเดียวกับนักเรียนชั้นมัธยม ข้อได้เปรียบของการเรียนแบบนี้ก็คือ ทุกชั้นเรียนของเราจะสอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญโดยตรง
  • Intermediate School (Year 7 – Year 9) โปรแกรมนี้จะเรียนแบบครอบคลุมและสอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่อง การเรียนการสอนจะเหมือนแบบ Primary School แต่เนื้อหาในแต่ละบทเรียนจะเข้มข้นมากกว่า เพื่อนักเรียนจะได้นำไปต่อยอดในระดับ High School ต่อไป
  • High School จะเริ่มเรียนใน Year 10 นักเรียนในระดับชั้นนี้จะเรียนวิชาภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ (หรือประวัติศาสตร์) และศิลปะ นอกจากนี้ยังเรียนพลศึกษา 3 บทเรียน/สัปดาห์ ในทุกระดับวิชายกเว้นพลศึกษา นักเรียนทุกคนจะได้รับการรับรองจาก Cambridge IGCSE นักเรียนจะได้รับการสอนจากครูผู้เชี่ยวชายในแต่ละสาขาวิซา และนักเรียนจะต้องได้รับการทดสอบจาก IGCSE ในสิ้นปีที่ 11

ใน Year 12 และ Year 13 นักเรียนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านศิลปะมากพอ พวกเขาสามารถเข้าเรียนในระดับที่สูงขั้น โดยการทดสอบของ International Cambridge : AS (Advanced Subsidiary) และ A (Advanced) การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษ ละคร ดนตรี และศิลปะ

ค่าใช้จ่ายต่อเทอม ( 1 ปี มี 4 เทอม )

ค่าเทอมมีรายละเอียด ดังนี้

Year 1 – 6  ค่าเรียนต่อปี 19,000 เหรียญนิวซีแลนด์

Year 7 – 9 ค่าเรียนต่อปี  22,000 เหรียญนิวซีแลนด์

Year 10 – 13 ค่าเรียนต่อปี 26,000 เหรียญนิวซีแลนด์

หมายเหตุ

ค่าเรียนข้างต้น ไม่รวมค่าที่พักโฮมสเตย์ สัปดาห์ละ 250 เหรัยญนิวซีแลนด์ ค่าเทอมไม่รวมค่าเดินทาง ค่าขอวีซ่า ค่าประกันุขภาพ ค่า Application of Audition 75 เหรียญ ค่าลงทะเบียนเรียน 650 เหรียญ ค่า Bond 1,500 เหรียญ ค่า Development Fund 250 เหรียญ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1 เหรียญนิวซีแลนด์ มีอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 25 บาท อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ที่พัก

  • โฮมสเตย์ เราจะระมัดระวังในการเลือกครอบครัวโฮมสเตย์ของเราและให้แน่ใจว่าพวกเขาให้ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมภายใต้การดูแลอย่างดีสำหรับนักเรียนของเรา นักเรียนต่างชาติที่ได้รับการพักอาศัยอยู่กับ   โฮมสเตย์จะได้สัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวนิวซีแลนด์อย่างแท้จริง นอกจากนี้นักเรียนยังได้จะได้รับประโยชน์จากการที่ได้สนทนากับเจ้าของภาษาในชีวิตประจำวัน พวกเขาจะช่วยให้การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนเมื่ออยู่ภายนอกห้องเรียนให้ดีขึ้นอีกด้วย

การเปิดเรียน แบ่งเป็น 4 เทอม (ปี 2019) คือ

เทอม 1 : 24 January – 12 April
เทอม 2 : 29 April – 28 June
เทอม 3 : 22 July – 27 September
เทอม 4 : 14 October – 3 December

โดยแต่ละเทอมมีช่วงเวลาปิดเทอม 2 สัปดาห์ ปิดเทอมฤดูร้อน คือ เดือนธันวาคม และเดือนมกราคม

เรียนต่อมัธยม ที่ประเทศนิวซีแลนด์ กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-0960871-2 , 085-4845177
🌐 www.wegoabroad.com

error: Content is protected !!