Home มัธยมนิวซีแลนด์ โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ Columba College

โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ Columba College

Columba College ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1915 โดยโบสถ์เพรสไบทีเรียน  เพื่อเป็นโรงเรียนหญิงล้วนแบบประจําและแบบไป-กลับ และโรงเรียนแบบสหศึกษาในระดับประถมศึกษาสําหรับทั้งนักเรียนหญิงและชาย ตั้งแต่ปี 1980 เป็นต้นมามีนักเรียนหญิงกว่า 500 คน จากประเทศต่างๆเดินทางมาศึกษาที่  Columba College และเกือบทุกคนล้วนได้ศึกษาต่อและเป็นนักศึกษายอดเยี่ยมในระดับมหาวิทยาลัย Columba College มีประวัติที่น่าภาคภูมิใจมาอย่างยาวนานในการเป็นบ้านให้แก่เด็กนักเรียนจากทั่วโลก และสำหรับผู้ปกครองที่กําลังมองหาสถานศึกษาชั้นเลิศในบรรยากาศแบบครอบครัวในเมืองที่มีความปลอดภัยและชาวเมืองที่เป็นมิตรให้แก่บุตรสาวของท่านจะพบสิ่งเหล่านี้ได้จาก Columba College

Columba College 

Columba College ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1915 โดยโบสถ์เพรสไบทีเรียน  เพื่อเป็นโรงเรียนหญิงล้วนแบบประจําและแบบไป-กลับ และโรงเรียนแบบสหศึกษาในระดับประถมศึกษาสําหรับทั้งนักเรียนหญิงและชาย ตั้งแต่ปี 1980 เป็นต้นมามีนักเรียนหญิงกว่า 500 คน จากประเทศต่างๆเดินทางมาศึกษาที่  Columba College และเกือบทุกคนล้วนได้ศึกษาต่อและเป็นนักศึกษายอดเยี่ยมในระดับมหาวิทยาลัย Columba College มีประวัติที่น่าภาคภูมิใจมาอย่างยาวนานในการเป็นบ้านให้แก่เด็กนักเรียนจากทั่วโลก และสำหรับผู้ปกครองที่กําลังมองหาสถานศึกษาชั้นเลิศในบรรยากาศแบบครอบครัวในเมืองที่มีความปลอดภัยและชาวเมืองที่เป็นมิตรให้แก่บุตรสาวของท่านจะพบสิ่งเหล่านี้ได้จาก Columba College

คติประจําโรงเรียนคือ GRACE ซึ่งหมายถึง Good discipline (วินัยที่ดี), Respect (ความเคารพ),
Aroha (ความรักและความเมตตา), Citizenship (ความเป็นพลเมืองที่ดี) และ Excellence (ความเป็นเลิศ)
คตินิยมเหล่านี้คือสิ่งที่คุณจะเห็นได้ในชีวิตประจําวันของนักเรียนและคุณครูของที่นี่ และนี่ก็คือความแตกต่างของ Columba College  โรงเรียนที่มีความพร้อมทางด้านวิชาการและมีประเพณีที่ดีงามสืบทอดกันมายาวนาน มาตารฐานการศึกษาที่ได้รับการยอมรับและความเป็นเลิศทางวิชากการ เป็นโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่โดยผ่านทางกิจกรรมและวิชาเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนประสบความสำเร็จหลังจากเรียนจบ

ที่ตั้ง: 399 Highgate Private Bag 1911 Dunedin 9010 New Zealand
เปิดสอนในระดับ: Year 7 -13
ประเภทโรงเรียน:  โรงเรียนเอกชน / เฉพาะนักเรียนหญิง

สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน

 • ห้องเรียนที่ทันสมัย
 • สนามกีฬา
 • ห้องสมุด
 • ฟิตเนต
 • ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์
 • ห้องฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

จุดเด่น

 • คุณภาพทางด้านวิชาการที่เป็นเลิศบรรยากาศเหมือนครอบครัว
 • สิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัย
 • คณาจารย์ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์
 • อยู่ในเมืองที่ปลอดภัยและมีสิ่งแวดล้อมที่สะอาดผูคนที่เป็นมิตร
 • มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเล่นกีฬาและแหล่งนันทนาการที่ยอดเยี่ยมและหลากหลาย
 • หลักสูตรการศึกษาที่หลากหลายที่เน้นการตอบสนองต่อความต้องการ

บรรยากาศของโรงเรียน columba classroom
ค่าเรียนปี 2019

Tuition Fee per year NZ$18,445
Homestay Placement Fee NZ$300
Homestay Fee per year NZ$12,600
Boarding Fee per year NZ$15,500
Uniform NZ$1,500

การเปิดเรียน แบ่งเป็น 4 เทอม (ปี 2019) คือ

เทอม 1 : 24 January – 12 April
เทอม 2 : 29 April – 28 June
เทอม 3 : 22 July – 27 September
เทอม 4 : 14 October – 3 December

โดยแต่ละเทอมมีช่วงเวลาปิดเทอม 2 สัปดาห์ ปิดเทอมฤดูร้อน คือ เดือนธันวาคม และเดือนมกราคม

เรียนต่อมัธยม ที่ประเทศนิวซีแลนด์ กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-0960871-2 , 085-4845177
🌐 www.wegoabroad.com

error: Content is protected !!