Home มัธยมอังกฤษ เรียนต่อมัธยมอังกฤษ CATS College ( Boarding )

เรียนต่อมัธยมอังกฤษ CATS College ( Boarding )

CATS College เป็นสถาบันชั้นนำในการสอนภาษาอังกฤษ และหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับเข้ามหาวิทยาลัย ก่อตั้งเมื่อปี 1952 เป็นเวลากว่า 60 ปีมาแล้ว เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงของประเทศอังกฤษ นักเรียนที่มาที่นี่จะได้เรียนรู้ทักษะต่างๆได้อย่างเต็มที่ รวมถึงหลักสูตรในระดับอุดมศึกษามากมาย สามารถฝึกทักษะการเรียนรู้ของตัวเองตามความสนใจ สถาบันมีคณะอาจารย์ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการสอนมาให้คำแนะนำและช่วย เหลือนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ ชั้นเรียนของเราให้ความสนใจนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อมองเห็นปัญหาของแต่ละคนให้ชัดเจนและช่วยแก้ไข เพื่อให้นักเรียนได้บรรจุเป้าหมายในการเรียนอย่างสูงสุด

CATS College (Boarding)

CATS College โรงเรียนมัธยมอังกฤษ

CATS College โรงเรียนมัธยมอังกฤษ

CATS College เป็นสถาบันชั้นนำในการสอนภาษาอังกฤษ และหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับเข้ามหาวิทยาลัย ก่อตั้งเมื่อปี 1952 เป็นเวลากว่า 60 ปีมาแล้ว เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงของประเทศอังกฤษ นักเรียนที่มาที่นี่จะได้เรียนรู้ทักษะต่างๆได้อย่างเต็มที่ รวมถึงหลักสูตรในระดับอุดมศึกษามากมาย สามารถฝึกทักษะการเรียนรู้ของตัวเองตามความสนใจ สถาบันมีคณะอาจารย์ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการสอนมาให้คำแนะนำและช่วย เหลือนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ ชั้นเรียนของเราให้ความสนใจนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อมองเห็นปัญหาของแต่ละคนให้ชัดเจนและช่วยแก้ไข เพื่อให้นักเรียนได้บรรจุเป้าหมายในการเรียนอย่างสูงสุด

ที่ตั้ง : CATS College มี 3 แคมปัส ในลอนดอน แคมบริดจ์ และแคนเทอเบอรี่

เรียนมัธยมในประเทศอังกฤษ CATS College มีให้เลือกเรียนในหลายเมือง นักเรียนสามารถเลือกเรียนพร้อมทั้งมีเวลาท่องเที่ยวประเทศอังกฤษด้วย นักเรียนจะได้เห็นธรรมชาติที่สวยงามน่าทึ่ง ศิลปะ สถาปัตยกรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ตามแบบอังกฤษ พร้อมสภาพแวดล้อมที่สวยงาม เหมาะแก่การเรียนรู้และอยู่อาศัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก การคมนาคมที่สะดวกสบาย มี 3 วิทยาเขตด้วยกัน คือ

 • London สถาบันตั้งอยู่ในย่านประวัติศาสตร์ของ Bloomsbury มีทั้งสวนสีเขียวและสถาปัตยกรรม Georgian และยังใกล้กับมหาวิทยาลัย LSE , SOAS และ UCL นอกจากนี้ยังสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกจากหอสมุดแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ Victoria & Albert
 • Canterbury ตั้งอยู่ในเมืองมหาวิหารเก่าแก่ของอังกฤษ สัมผัสประสบการณ์กับโรงเรียนแบบดั้งเดิมของอังกฤษกับสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
 • Cambridge สถาบันตั้งอยู่ในเมืองที่เป็นศูนย์กลางแห่งการศึกษา เมืองแคมบริดจ์มีสภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจและได้รับรางวัลโนเบิล มากกว่าเมืองอื่นในโลก สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาระดับปริญญาทางการแพทย์ มีโรงเรียนแพทย์ที่มีชื่อเสียงที่มหาวิทยาลัย University of Cambridge Hospital , Addenbrookes สถาบัน Cats College มุ่งเน้นผลสำเร็จทางการศึกษา และการพัฒนาบุคคลหลายด้านสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเรียน Oxbridge

เปิดสอนในระดับ : A Level , IB , Fast Track A Level , University Foundation ดังนี้

 • A level (Cambridge , Canterbury , London) รับนักเรียนอายุ 16+ IELTS 5.0+  เรียน 5 หรือ 6 เทอม
 • International Baccalaureate (Canterbury) รับนักเรียนอายุ 16+ IELTS 5.5+ เรียน 6 เทอม
 • Fast – track A Levels (London) รับนักเรียนอายุ 16+ IELTS 5.5+ เรียน 3 เทอม
 • University Foundation (Cambridge , Canterbury , London*) รับนักเรียน 17+ IELTS 4.5+# เรียน 2 หรือ 3 เทอม

*Fast – track programme delivered over two terms (intensive course delivery – 35 hours per week)

#January start IELTS 5.0+ is required

 • GCSE (Canterbury) รับนักเรียนอายุ 14+ IELTS 4.0+ เรียน 4,5 หรือ 6เทอม
 • Pre : Programme (Cambridge , Canterbury , London) รับนักเรียนอายุ 15+ IELTS 4.0+ เรียน 1,2 หรือ 3 เทอม

ประเภทโรงเรียน : โรงเรียนเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ  / รับทั้งนักเรียนชายหญิง มีหอพักของโรงเรียน

จุดเด่นของ CATS College

 • CATS College มีชื่อเสียงมานานกว่า 60 ปี ในการเตรียมนักเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยระดับ Top ของอังกฤษ เช่น มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์  มหาวิทยาลัยอิมพีเรียล หรือ มหาวิทยาลัยออกฟอร์ด
 • CATS College เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในอังกฤษ ที่เปิดสอนหลักสูตร University FOundation ที่ได้รับการรับรองทั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและในประเทศอื่น เช่นมหาวิทยาลัยในอเมริกา และมหาวิทยาลัยในประเทศแคนาดา
 • CATS College โฟกัสที่ความสำเร็จของนักเรียน โดยการจัดทำแผนการเรียนเฉพาะบุคคล มี workshops สำหรับวิชาที่ต้องเรียนเสริม เป็นต้น
 • ที่ CATS College ใช้ study techniques ที่เพิ่มความเร็วในการอ่านและจดจำ 40% เพิ่มทักษะในการ creative thinking 200 % นักเรียนจะได้ผลการเรียนมากกว่าที่คาดการณ์ไว้
 • มหาวิทยาลัยดังของอังกฤษ มาหานักเรียนของเราถึงที่ เพื่อให้ข้อมูลทางด้านการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย เช่น  Cambridge, Oxford, LSE, Warwick และ  Imperial  
 • CATS College เน้นการดูแลความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของนักเรียน และมีผู้ดูแลนักเรียนทิ่ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยดังของอังกฤษ สำหรับนักเรียนโดยเฉพาะ

ค่าใช้จ่ายต่อเทอม (1 ปี มี 3 เทอม) 

 • ค่าเทอม 9,450 ปอนด์ ต่อเทอม หรือ ประมาณ 472,500 บาท
 • ค่าหอพักประจำ Boarding
 • ค่าหอพัก  3,580  ปอนด์ ต่อเทอม หรือ ประมาณ 179,000 บาท ( รวมอาหาร)
 • ค่าบ้านพักโฮมสเตย์  2,880  ปอนด์ ต่อเทอม หรือ ประมาณ 144,000 บาท

หมายเหตุ  อัตราแลกเปลี่ยนคิดจาก 1 ปอนด์  เท่ากับ 50  บาท อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ / ค่าใช้จ่ายข้างต้นเป็นค่าเรียน และค่าหอพักเท่านั้น ไม่รวมค่าสมัครเรียน ค่าขอวีซ่า ค่าเครื่องบิน ค่ารับสนามบิน ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัว

มีค่า refund deposit 2,400 ปอนด์

ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน

 1. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน
 2. นัดหมายการสัมภาษณ์โดยผ่านทาง Skype
 3. หลังจากผ่านการสัมภาษณ์ ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน พร้อมค่าลงทะเบียน
 4. ส่งผลการเรียนและจดหมายรับรองจากโรงเรียนเดิม
 5. ได้รับจดหมายตอบรับเข้าเรียน
 6. จ่ายค่าเทอมและค่าหอพัก
 7. ขอวีซ่าอังกฤษ
 8. เดินทาง

ระยะเวลาเปิด ปิด เทอม โรงเรียนมัธยมในอังกฤษ

Autumn Term เดือนกันยายน – กลางเดือนธันวาคม

Spring Term เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม

Summer Term เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน

ที่พัก โรงเรียนมัธยมในอังกฤษ CATS College

 • หอพักของสถาบัน สถาบันได้จัดเตรียมที่พักไว้สำหรับนักเรียนโดยสามารถเรียนหนังสือและพักอยู่ภายใต้ หลังคาเดียวกันเหมือนครอบครัวใหญ่ หอพักมีให้เลือกมากมายทั้งหอพักแบบธรรมดา หอพักแบบมีห้องพักในตัว หรือแบบไม่มีห้องน้ำในตัว มีห้องนอนเดี่ยว นอนคู่อาหารบางมื้อหรือมีครบทุกมื้อ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความต้องการของนักเรียน
 • โฮมสเตย์ ถ้าต้องการเรียนรู้การใช้ชีวิตและวัฒนธรรมของคนท้องถิ่น การพักกับครอบครัวเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เพราะได้พูดคุยและทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับครอบครัวได้ตลอดเวลาที่นักเรียนอยู่ บ้าน

เรียนต่อมัธยม ที่ประเทศอังกฤษ กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-0960871-2 , 085-4845177
🌐 www.wegoabroad.com

error: Content is protected !!