Home เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย Browns English Language School

Browns English Language School การออกแบบหลักสูตรระดับเฟิสคลาส Common European Framework of References for Languages: Learning, Teaching, Assessment (หรือที่มักจะเรียกกันทั่วไปว่า CEF) คือกรอบการวัดระดับความชำนาญของการใช้ภาษาใดภาษาหนึ่งที่กำหนดโดยสหภาพยุโรป ( Council of Europe) ซึ่งกรอบดังกล่าวนี้ได้ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในการจัดระดับความสามารถของ ผู้เรียนในโรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถาบันภาษาทั่วทั้งสหภาพยุโรป ซึ่ง มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอย่าง Cambridge University ได้นำกรอบการวัดระดับอันนี้ไปใช้ การจัดระดับคะแนนสอบภาษาอังกฤษของคณะ ESOL Department ของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดระดับนักศึกษาผู้เข้าสอบเป็นระดับต่่างๆ ได้แก่ PET, CAE, CPE เป็นต้น ซึ่งหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ Brown English Language School ก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ CEF

Description

Browns English Language School

Study English in Brisbane Gold Coast

Hot Promotion!!
++ค่าเรียนราคาพิเศษ++
ลงเรียน  6 – 12 สัปดาห์ ค่าเรียนเหลือเพียง AUD250 ต่อสัปดาห์
ลงเรียน  13 – 17 สัปดาห์ ค่าเรียนเหลือเพียง AUD250 ต่อสัปดาห์
ลงเรียน  18 – 24 สัปดาห์ ค่าเรียนเหลือเพียง AUD245 ต่อสัปดาห์
ลงเรียน  25 – 71 สัปดาห์ ค่าเรียนเหลือเพียง AUD245 ต่อสัปดาห์

Browns English Language School, Brisbane – Gold Coast

Brisbane Address: Level 1, 102 Adelaide Street, Brisbane 4000, Queensland
Gold Coast Address: 5-7 Marshall Lane, Southport 4215, Queensland
โรงเรียนภาษาอังกฤษ บริสเบน Browns English Language School อยู่ที่เมือง Brisbane และ Gold Coast รัฐ Queensland ประเทศ Australia บริหารโรงเรียนโดยครอบครัว Browns

จุดเด่นของ Browns English Language School

 • การออกแบบหลักสูตรระดับเฟิสคลาส

Common European Framework of References for Languages: Learning, Teaching, Assessment (หรือที่มักจะเรียกกันทั่วไปว่า CEF) คือกรอบการวัดระดับความชำนาญของการใช้ภาษาใดภาษาหนึ่งที่กำหนดโดยสหภาพยุโรป ( Council of Europe) ซึ่งกรอบดังกล่าวนี้ได้ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในการจัดระดับความสามารถของ ผู้เรียนในโรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถาบันภาษาทั่วทั้งสหภาพยุโรป ซึ่ง มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอย่าง Cambridge University ได้นำกรอบการวัดระดับอันนี้ไปใช้ การจัดระดับคะแนนสอบภาษาอังกฤษของคณะ ESOL Department ของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดระดับนักศึกษาผู้เข้าสอบเป็นระดับต่่างๆ ได้แก่ PET, CAE, CPE เป็นต้น ซึ่งหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ Brown English Language School ก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ CEF

 • BROWNS Active8 เป็นแนวสร้างให้ผู้เรียนใช้ภาษาได้คล่องแคล่ว

โปรแกรม Active8 เน้นที่การพัฒนการทักษะหรือกระบวนการเฉพาะด้าน เพื่อต่อยอดโอกาสในการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา โรงเรียนประเมินระดับภาษาของนักเรียนในแต่ละด้านของทักษะและกระบวนการเพื่อ จัดนักศึกษาไปเรียนตามระดับที่แตกต่างกันในแต่ละด้าน เนื่องจากนักเรียนแต่ละคนมีระดับความชำนาญในการใช้ภาษาในแต่ละด้านที่หลาก หลาย และต้องการพัฒนาในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมของจุดอ่อนและจุด แข็งของนักเรียนในแต่ละด้าน วิธีการเช่นนี้ทำให้นักเรียนได้เรียนในระดับที่เหมาะกับทักษะการใช้ภาษาของ ตนเองในแต่ละด้านอย่างมีประสิทธิภาพ
โปรแกรม Accelerate Further Learning เป็นหลักสูตรต่อยอดการเรียนที่ทางโรงเรียนจัดไว้ให้กับนักศึกษา ด้วยการมอบหมายการบ้าน และคำปรึกษาเป็นรายบุคคลกับนักศึกษาในด้านที่ต้องการจะพัฒนาเป็นพิเศษ โปรแกรมดังกล่าวจะมุ่งเป้าไปที่การแก้ไขจุดอ่อนเฉพาะด้านให้กับนักเรียน โดยอาจารย์จะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้และฝึกฝนด้วยตัวเอง ในแต่ละสัปดาห์อาจารย์ประจำโปรกแกรมหลักจะให้คำแนะนำกับนักศึกษาเป็นลาย ลักษณ์อักษรบน BROWN’s Passport เพื่อให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมในห้องสมุดของ BROWNS ซึ่งเป็นแหล่งความรู้ที่หลากหลาย และได้รับการจัดหมวดหมู่เป็นด้านต่างๆ ของ Active8 และตามระดับภาษาของผู้เรียน

 • BROWNS Passport

BROWNS passport จัดทำขึ้นมาพิเศษเพื่อให้ง่ายต่อการพกพา ทนทาน สำหรับนักศึกษาในการเก็บบันทึกประวัติการเรียนของนักเรียน BROWNS แต่ละคน แต่ละสัปดาห์อาจารย์ในโปรแกรมหลักจะบันทึกให้กับนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษา ได้ทราบคร่าวๆว่าในสัปดาห์นั้นต้องพัฒนาด้านไหนบ้าง  BROWNS passport จึงเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ให้กับนักเรียนหลายคนที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษนอก ห้องเรียนอย่างมีระบบร่วมกับโปรแกรม Accelerate Further Learning ทำให้นักเรียนของ BROWNS พัฒนาภาษาได้อย่างรวดเร็ว

 • BROWNS กล้ารับประกันผลการพัฒนาภาษาอังกฤษ

โรงเรียน BROWNS มั่นใจว่าระบบการเรียนการสอนแบบ Active8-Accelerate จะช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาภาษาของนักเรียน จนโรงเรียนกล้าที่จะรับประกันให้นักเรียนที่เข้าเรียนตลอด 100% ของหลักสูตร ได้รับตราประทับใน Pasport ไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อหนึ่งสัปดาห์ และ เรียนฟรีหากระดับภาษาของนักเรียนไม่พัฒนาขึ้นไปในระดับที่สูงขึ้นภายใน 10 สัปดาห์

 

ทำไมเลือกเรียนภาษาอังกฤษที่ Browns – Brisbane, Australia

 • เรียนภาษาอังกฤษ ในบรรยากาศเป็นกันเอง เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว
 • เก่งภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็วและถึงเป้าหมายที่ตั้งใจ
 • พบเพื่อนจากทั่วทุกมุมโลก นักเรียนไทยน้อยมาก
 • ห้องเรียนตกแต่งสวยงาม สว่าง เพิ่มบรรยากาศของการเรียนรู้
 • ดูแลนักเรียนแต่ละคนอย่างดี และทั่วถึง
 • ได้รับกำลังใจและแรงจูงใจ เพื่อให้นักเรียนแต่ละคนก้าวไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ จาก ครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน
 • ให้คำแนะนำเรื่องการเรียนต่อในระดับสูงขึ้นไป ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และ TAFE

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • อาคารเรียนตั้งอยู่ในตึกหินอ่อนที่สวยงาม
 • ห้องเรียนได้รับการออกแบบอย่างชาญฉลาด โต๊ะเก้าอี้ได้รับการออกแบบให้ทันสมัยนั่งสบาย
 • ทุกห้องเรียนมีจอ LCD ขนาด 46 นิ้ว เชื่อมต่อกับเครื่องเล่น DVD และ Internet ผ่านสาย HDMI ให้ความคมชัดสูง
 • ห้อง Common Room ที่โดดเด่น มีเพดานสูงเป็นพิเศษและหน้าต่างกระจกขนาดใหญ่ เพื่อรับแสงจากภายนอก
 • คอมพิวเตอร์ 53 เครื่องเชื่อมต่อกับ High-Speed Internet และได้รับการติดตั้งโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษที่ทันสมัย
 • ฟรี WIFI ทั่วทั้งอาคารเรียน
 • จอ LCD ขนาด 55   นิ้วเชื่อมต่อกับ TV   จอยักษ์เปิดฉายภาพยนต์และข่าวสารจากทั่วโลก
 • ห้องสมุดได้รับการออกแบบให้งานกับนักศึกษาการไปทำ Accelerate Further Learning Programme
 • ระเบียงกว้างนอกอาคาร ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ จาก cafa เพื่อให้นักเรียนร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับเพื่อนๆ
 • ห้องครับมีการออกแบบที่ทันสมัย มีไมโครเวฟ 10 ตัว ตู้เย็น 2 เครื่อง เครื่องกรองน้ำ เครื่องทำน้ำร้อน และน้ำเย็นสำหรับดื่ม
 • กิจกกรมพิเศษสำหรับนักศึกษาทั้งในและนอก Brisbane
 • ป้ายประกาศภายในสถาบัน (Notice board)  เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญในการหาที่พัก และงาน Part-time
 • สนาม Squash พร้อมห้องอาบน้ำอยู่ชั้นบนสุดของอาคาร

ทำไมเลือกเรียนภาษาอังกฤษ ที่ Browns – Gold Coast ,Australia

 • Surf Beaches ที่มีชื่อเสียงระดับโลก และอากาศที่สดใสตลอดทั้งปี
 • กิจกรรมและกีฬาทางน้ำมากมาย
 • อุทยานแห่งชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
 • สัตว์ป่าที่พบเฉพาะในออสเตรเลีย และสวนสนุก
 • แหล่งชอปปิ้งขนาดใหญ่และร้านอาหารนานาชาติ

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • อาคารเรียนตั้งอยู่ในตึกที่ทันสมัย
 • ภายในห้องเรียนกว้างขวาง โปร่ง และผนังเป็นกระจกบานใหญ่ทำให้ไม่อึดอัด และรับวิว Broadwater และ Hinterland
 • ทีวี LDC ขนาด 46 นิ้ว เชื่อมต่อกับเครื่องเล่น DVD และ Internet ผ่านสายเคเบิล HDMT ความละเอียดสูง ทุกห้องเรียน
 • ห้อง Common Room มีดีไซน์ที่เก๋ไก๋ สำหรับนักเรียนทุกคน และสามารถเห็นวิวเรือที่ Broadwater
 • คอมพิวเตอร์  30 เครื่อง เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และติดตั้งโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษไว้ทุกเครื่องพร้อมด้วยหูฟัง
 • บริการฟรี WIFI ทั้งอาคารเรียน
 • ทีวี LDC ขนาด 55 นิ้วฉายภาพยนตร์และข่าวสารและกีฬาจากทั่วโลก
 • สนามหญ้านอกอาคารมีโต๊ะให้บริการนักเรียนสำหรับทานอาหารหรือสังสรรกับเพื่อน
 • ห้องสมุดที่เพียบพร้อมไปด้วยแหล่งข้อมูลในการเรียนรู้แบบ Accelerate Further Learning
 • บริเวณ Receiption ของโรงเรียนมีโซฟาแสนสบายให้บริการนักเรียนในช่วงพักระหว่างชั้นเรียน
 • ห้องครัวมีเครื่องไมโครเวฟ 7 ตัว ตู้เย็น 2 เครื่อง    เครื่องทำน้ำแข็ง   เครื่องทำน้ำร้อน
 • ชั้นแสดงโบรชัวร์และโปรโมชั่นท่องเที่ยวสถานที่น่าสนใจของ Gold Coast และ เมืองอื่นๆ ในออสเตรเลีย
 • เจ้าหน้าที่กิจกรรมคอยให้บริการคำแแนะนำเกี่ยวกับโปรแกรมท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ ในเมือง Gold Coast และประเทศออสเตรเลีย

เก่งภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็วที่ โรงเรียนภาษาอังกฤษ บริสเบน Browns English Language School

 • ครูสอนภาษาอังกฤษเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
 • หลักสูตร results driven ที่ออกแบบเพื่อช่วยนักเรียนเก่งภาษาอังกฤษ ขึ้นอย่างรวดเร็ว
 • ใช้สื่อการสอนทั้งแบบ traditional และใช้เทคโนโลยีที่ชวยให้การเรียนได้ผลสูงสุด
 • มีหลายระดับชั้น จากเริ่มต้น สู่ขั้นสูง
 • พูดคุยกับอาจารย์ผู้สอนเรื่องความก้าวหน้าของการเรียนอยู่เสมอ เพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางการเรียน
 • การพูดคุยและการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชั้นเรียน ช่วยให้การเรียนก้าวหน้าเร็วขึ้น
 • นักเรียนต้องพูดภาษาอังกฤษเท่านั้นในบริเวณโรงเรียน เก่งภาษาอังกฤษเร็วขึ้น

กิจกรรมสนุก เรียนที่โรงเรียนภาษาอังกฤษ บริสเบน Browns English Language School

 • บาบีคิว ปาร์ตี้ที่บ้านของครอบครัว Browns
 • เล่นเทนนิส ที่เทสนิสคลับ ใกล้โรงเรียน
 • กิจกรรมผจญภัยสนุก ที่เกาะ Fraser ในวันหยุด
 • เรียนการ surf ที่ชายหาดใกล้ที่เรียน

การจัดหาที่พัก และบริการสำหรับนักเรียน

 • บริการรับที่สนามบินโดยรถลีมูซีน
 • จัดหาโฮมสเตย์ที่ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี
 • จัดหาบ้านเช่าหรือห้องพักสำหรับนักเรียน ใกล้โรงเรียน (100-120 AUD ต่ออาทิตย์))
 • Browns Apartments ที่พักสุดหรู เฉพาะสำหรับนักเรียน Browns
 • การปฐมนิเทศ ที่แนะนำนักเรียนเรื่องการเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง

เรียนอะไรดีที่ โรงเรียนภาษาอังกฤษ บริสเบน Browns English Language School

ก่อนเริ่มเรียนภาษาอังกฤษที่ โรงเรียนภาษาอังกฤษ บริสเบน Browns English Language School นักเรียนควรได้มีกี่ทดสอบ ระดับภาษาอังกฤษ โดยอาจทำการทดสอบเมื่อเริ่มเรียนที่ โรงเรียนภาษาอังกฤษ บริสเบน Browns English Language School หรืออาจทดสอบที่ออฟฟิส ของ wegoabroad.com ก่อนการเดินทาง เพื่อทาง โรงเรียนภาษาอังกฤษ บริสเบน Browns English Language Schoolจะได้จัดชั้นเรียนที่เหมาะกับนักเรียนได้ ทุกๆ สองอาทิตย์ นักเรียนจะได้รับรายการความก้าวหน้าทางการเรียน

คอร์สที่ โรงเรียนภาษาอังกฤษ Browns English Language School มีให้เลือกดังนี้

 • Intensive General English หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้น เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน มีทั้งหมด 7 ระดับตั้งแต่ระดับ Beginner จนถึง Advance ใช้เวลาเรียน 10 สัปดาห์ต่อ 1 ระดับ เรียน 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จำนวนนักเรียนโดยเฉลี่ยต่อห้องอยู่ที่ 12 คน
 • หลักสูตรเตรียมสอบ Cambridge BEC, CAE, FCE ระยะเวลาเรียน 10 – 12 สัปดาห์ เรียน 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จำนวนนักเรียนประมาณ 12 คนต่อห้อง ต้องมีภาษาอังกฤษในระดับ Intermediate ขึ้นไปจึงสามารถเรียนได้
 • หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS ระยะเวลาเรียน 10 สัปดาห์ เรียน 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จำนวนนักเรียนประมาณ 16 คนต่อห้อง
 • หลัก สูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ หรือ English for Academic Purposes เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวเรียนต่อมหา วิทยาลัยที่ออสเตรเลีย หรือหลักสูตรนานาชาติ เมื่อเรียนจบแล้วสามารถ direct entry เข้ามหาวิทยาลัยที่เป็น partner กับ Browns ได้โดยไม่ต้องมีผลสอบ IELTS ระยะเวลาเรียน 10 สัปดาห์ เรียน 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จำนวนนักเรียนประมาณ 16 คนต่อห้อง ตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เป็น partner

Browns Jobs Club

ทาง BROWNS มีบริการให้ข้อมูลการทำงานในประเทศออสเตรเลียโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย มีประกาศรายชื่อตำแหน่งงานว่าง สำหรับนักศึกษา ลักษณะงานได้แก่ งานร้านอาหาร งานร้านขายเครื่องดื่ม งานโรงแรม ร้านค้าปลีก ซุปเปอร์มาร์เก็ต บริษัทท่องเที่ยว และ ไร่ผักผลไม้ สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับจาก BROWNS มี การให้คำปรึกษา การเขียน Resume การเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน การสมัครของ Australian Tax File Number หรือ TFN

งานพิเศษ ที่ Gold Coast

น้องๆ มักจะสงสัย ว่าหากเลือกเรียนภาษาอังกฤษ ที่ Browns English Language School ที่ Gold Coast, Australia  แล้วจะหางานพิเศษได้หรือเปล่า ทาง Browns English Language School จึงได้ทำการสำรวจ นักเรียนที่เข้าร่วมใน Job Club ซึ่งเป็นคลับที่รวบรวมตำแหน่งงานว่าง และช่วยน้องๆ ในการหางานพิเศษ พบว่า นักเรียน 82.7 % หางานพิเศษได้ ภายใน 18 วัน (คนที่หางานไม่ได้ในทันที เป็นเพราะภาษาอังกฤษยังไม่ดี และเมื่อเรียนภาษาอังกฤษไปซักพักก็จะได้งาน) ซึ่งได้รับค่าจ้าง 15.7 AUD ต่อชั่วโมง นักเรียนส่วนใหญ่ ทำงาน 17 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทางโรงเรียนฝากมาบอกว่า not to worry & มีงานทำแน่นอน

 

เรียนภาษาที่ประเทศออสเตรเลีย กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-0960871-2 , 085-4845177
🌐 www.wegoabroad.com