Home มัธยมนิวซีแลนด์ เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ Botany Downs Secondary College

เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ Botany Downs Secondary College

Botany Downs Secondary College ตั้งอยู่ทางทิศตะออกของโอ๊คแลนด์ ซึ่งเป็นเมืองที่มีความสวยงามและลงตัวของธรรมชาติและเมือง อากาศอบอุ่นตลอดทั้งปีและมีกิจกรรมให้ได้ร่วมทำในหลายช่วงของปี นอกจากนี้ยังมีการผสมผสานของวัฒนธรรมที่หลากหลาย โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ Years 9 – 13 (อายุระหว่าง 13 – 18 ปี) มีนักเรียนประมาณ 1,900 คน โรงเรียนก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2004 ด้วยการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้และบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ตลอดเวลาเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถ

Botany Downs Secondary College

Botany Downs Secondary College ตั้งอยู่ที่ Botany Downs ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะออกของโอ๊คแลนด์ ห่างจากตัวเมืองโอ๊คแลนด์ประมาณ 40 นาที ซึ่งเป็นเมืองที่มีความสวยงามและลงตัวของธรรมชาติและเมือง อากาศอบอุ่นตลอดทั้งปีและมีกิจกรรมให้ได้ร่วมทำในหลายช่วงของปี นอกจากนี้ยังมีการผสมผสานของวัฒนธรรมที่หลากหลาย โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ Years 9 – 13 (อายุระหว่าง 13 – 18 ปี) มีนักเรียนประมาณ 1,900 คน โรงเรียนก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2004 ด้วยการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้และบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ตลอดเวลาเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถ

โรงเรียนได้แบ่งการดูแลนักเรียนเป็น 6 บ้าน (Whanau System) ซึ่งแต่ละบ้านจะแบ่งนักเรียนเท่าๆกัน เพื่อการดูแลอย่างทั่วถึง โดยแต่ละบ้านจะมีตึกของตัวเอง และมีหัวหน้าประจำบ้านคอยดูแล โดยแยกเป็นกลุ่มย่อย 15 คนต่อหัวหน้ากลุ่ม 1 คนเป็นผู้ดูแล ซึ่งทำให้นักเรียนทุกคนได้รับความเอาใจใส่เป็นอย่างดี

โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft World Tour School Showcase ซึ่งโรงเรียนได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Microsoft Training Testing อย่างเป็นทางการ และได้รับประกาศนียบัตรซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และยังมีหลักสูตร IELTS Preparation and Testing เพื่อเตรียมความพร้อมทางภาษาสำหรับนักเรียนต่างชาติในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยอีกด้วย

ที่ตั้ง:  575 Chapel Road Howick, Auckland 2016 New Zealand
เปิดสอนในระดับ: Year 9-13
ประเภทโรงเรียน: โรงเรียนรัฐบาลขนาดใหญ่ รับสมัครทั้งนักเรียนหญิงและชาย
จำนวนนักเรียน: 1,980  คน
นักเรียนนานาชาติ: 117 คนจากกว่า 20 ประเทศ ปัจจุบันมีนักเรียนไทย 13 คน

สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน

 • ห้องเรียนที่ทันสมัย
 • สระว่ายน้ำ
 • สนามกีฬา
 • ห้องสมุด
 • ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์
 • ห้องฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

จุดเด่น

 • คุณภาพทางด้านวิชาการที่เป็นเลิศ
 • สิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัย
 • คณาจารย์ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์
 • อยู่ในเมืองที่ปลอดภัยและมีสิ่งแวดล้อมที่สะอาดผู้คนที่เป็นมิตร
 • มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเล่นกีฬาและแหล่งนันทนาการที่ยอดเยี่ยมและหลากหลาย
 • หลักสูตรการศึกษาที่หลากหลายที่เน้นการตอบสนองต่อความต้องการ
 • ที่พักอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียน สามารถเดินได้ หรือนั่งรถบัสประมาณ 15 นาที

บรรยากาศโรงเรียน

ค่าเรียนปี 2019

Administration Fee NZ$1,700
Tuition Fee per year NZ$16,500
Homestay Placement Fee NZ$370
Homestay Fee per week NZ$280
Medical and Travel Insurance per year NZ$585
Caregiver Support Fee NZ$370
Airport Meet NZ$50
Airport Farewell NZ$40

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

Outdoor Education Fees per year NZ$1,000
Exam Fees NZ$383.30
Stationery per year NZ$100-NZ$150
Uniform NZ$350 – NZ$400
ID cards NZ$6.20
Homestay Moves NZ$200

การเปิดเรียน แบ่งเป็น 4 เทอม (ปี 2019) คือ

เทอม 1 : 24 January – 12 April
เทอม 2 : 29 April – 28 June
เทอม 3 : 22 July – 27 September
เทอม 4 : 14 October – 3 December

โดยแต่ละเทอมมีช่วงเวลาปิดเทอม 2 สัปดาห์ ปิดเทอมฤดูร้อน คือ เดือนธันวาคม และเดือนมกราคม

เรียนต่อมัธยม ที่ประเทศนิวซีแลนด์ กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-0960871-2 , 085-4845177
🌐 www.wegoabroad.com

error: Content is protected !!