Home มัธยมนิวซีแลนด์ เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ Avonside Girls’ High School Christchurch

เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ Avonside Girls’ High School Christchurch

Avonside Girls’ High School Christchurch  โรงเรียนเอวอนไซด์ เกิล์ล ไฮสคูล  ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1919 มีวัฒนธรรม และประเพณีสั่งสมมาอย่างยาวนาน ตึกเรียนขนาดใหญ่ที่ทันสมัย แต่ทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรม บริเวณโรงเรียนตกแต่งด้วยสวนสวยงาม อยู่ริมแม่น้ำ Avon ที่สวยงาม

โรงเรียน Avonside Girls’ High School เป็นโรงเรียนที่มีวิสัยทัศน์ และอาจารย์ที่มีคุณสมบัติสูง เอาใจใส่นักเรียนอย่างเป็นกันเอง ปัจจุบันมีนักเรียนหญิงกว่า 800  คนที่เรียนอยู่ที่ Avonside Girls’ High School อย่างมีความสุข

Avonside Girls’ High School Christchurch New Zealand

เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ ที่ Avonside Girls’ High School เอวอนไซด์  เกิล์ล ไฮ สคูล  เปิดรับนักเรียนต่างชาติ ในชั้น Year 9 , 10,11,12,13  โรงเรียนที่มีบรรยากาศอบอุ่น และดูแลเอาใจใส่นักเรียนจากใจ

ที่ตั้ง :  180 Avonside Drive , Christchurch– New Zealand
เปิดสอนในระดับ : Year 9-13
ประเภทโรงเรียน :  Homestay / รับเฉพาะนักเรียนหญิง
จำนวนนักเรียน :  860 คน

Avonside Girls’ High School Christchurch เรียนต่อนิวซีแลนด์

จุดเด่น Avonside Girls’ High School Christchurch โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์

• เป็นโรงเรียนที่ เก่งในด้านวิชาการ วัฒนธรรมและการกีฬา โดยจัดโปรแกรมการเรียนที่มีคุณภาพสูง ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกับการเรียนและพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบและเป็นตัวของตัวเอง

• เป็นโรงเรียนที่ มีหลักสูตรและวิชาเรียนหลากหลาย ซึ่งจะนำไปใช้ในการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัย หลังจากเรียนจบปีที่ 13

• เป็นโรงเรียนที่ มีชั้นเรียนภาษาอังกฤษขนาดเล็ก เพื่อให้นักเรียนได้เรียนและพัฒนาภาษาอังกฤษไปอย่างรวดเร็ว

• เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในด้านบรรยากาศการเรียนที่อบอุ่น

• เป็นโรงเรียนที่นักเรียนมีโอกาสฝึกฝนด้านความเป็นผู้นำ

• เป็นโรงเรียนที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วน สำหรับทุกวิชาเรียนและกิจกรรมต่างๆ

• เป็นโรงเรียนที่มีห้องสมุดขนาดใหญ่ ห้องคอมพิวเตอร์ นักเรียนสามารถใช้ อีเมล และ Internetได้

• เป็นโรงเรียนที่มีการทำกิจกรรมนอกห้องเรียนในด้านการกีฬา ดนตรีและการละคร

ค่าใช้จ่าย Avonside Girls’ High School Christchurch โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์

ค่าเทอมปีละ 12,500 เหรียญ หรือประมาณ 337,500 บาท

ค่าลงทะเบียนเรียน 500 เหรียญ หรือ ประมาณ 13,500 บาท

ค่าบ้านพักโฮมสเตย์ 9,890  เหรียญ (สำหรับ 46 สัปดาห์)หรือประมาณ  267,030  บาท

ค่าประกันสุขภาพ 560 เหรียญต่อปี หรือประมาณ 15,120 บาท

ค่าเรียนรวมถึง ค่าเล่าเรียนทั้งหมด ค่าเรียนภาษาอังกฤษ ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน (ยกเว้นวิชาการถ่ายภาพ การออกแบบและเสื้อผ้า) การทัศนศึกษา ภาพถ่ายประจำปี และ Government Charge

นักเรียนที่จำเป็นต้องเรียนภาษาอังกฤษก่อน ทางโรงเรียนแนะนำให้เรียนที่ Canterbury Language College เป็นเวลา 10 อาทิตย์

การเปิดเรียน แบ่งเป็น 4 เทอม (ปี 2019) คือ

เทอม 1 : 24 January – 12 April
เทอม 2 : 29 April – 28 June
เทอม 3 : 22 July – 27 September
เทอม 4 : 14 October – 3 December

โดยแต่ละเทอมมีช่วงเวลาปิดเทอม 2 สัปดาห์ ปิดเทอมฤดูร้อน คือ เดือนธันวาคม และเดือนมกราคม

รายละเอียดการเรียนต่อที่โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ Avonside Girls’ High School Christchurch โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์

โรงเรียนเอวอนไซด์ เกิล์ล ไฮสคูล  ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1919 มีวัฒนธรรม และประเพณีสั่งสมมาอย่างยาวนาน ตึกเรียนขนาดใหญ่ที่ทันสมัย แต่ทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรม บริเวณโรงเรียนตกแต่งด้วยสวนสวยงาม อยู่ริมแม่น้ำ Avon ที่สวยงาม

โรงเรียน Avonside Girls’ High School เป็นโรงเรียนที่มีวิสัยทัศน์ และอาจารย์ที่มีคุณสมบัติสูง เอาใจใส่นักเรียนอย่างเป็นกันเอง ปัจจุบันมีนักเรียนหญิงกว่า 800  คนที่เรียนอยู่ที่ Avonside Girls’ High School อย่างมีความสุข

ทำไมเลือกเรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ ที่ Avonside Girls’ High School โรงเรียนเอวอนไซด์ เกิล์ล ไฮสคูล

• โรงเรียนเอวอน เกิล์ล ไฮสคูล ให้การดูแลและช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติอย่างเต็มที่

• มีการแนะนำเรื่องการเรียนต่อและการประกอบอาชีพสำหรับนักเรียนต่างชาติ

•  บ้านพักโฮมสเตย์ จะถูกคัดเลือกและดูแลโดยโรงเรียนอย่างใกล้ชิด มีการตรวจสอบโดยโรงเรียนอย่างสม่ำ เสมอ

• ผู้อำนวยการและผู้ประสานงานของบ้านพักโฮมสเตย์จะทำงานอยู่ที่โรงเรียนทุกวัน พร้อมให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษา นักเรียนได้ตลอดเวลา

• คุณพ่อ คุณแม่และผู้ปกครองจะได้รับการรายงานจากโรงเรียน ในด้านผลการเรียนและความเป็นอยู่ของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ

 

เรียนต่อมัธยม ที่ประเทศนิวซีแลนด์ กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-0960871-2 , 085-4845177
🌐 www.wegoabroad.com

error: Content is protected !!