Home มหาวิทยาลัยอังกฤษ เรียนต่ออังกฤษ Anglia Ruskin University

เรียนต่ออังกฤษ Anglia Ruskin University

Anglia Ruskin University มหาวิทยาลัยแองเกลียรัสกินยังมีวิทยาเขตทั้งในเมืองเคมบริดจ์ เคลมส์ฟอร์ดซึ่งมีส่วนช่วยดึงดูดนักศึกษาจากภาคตะวันออกของประเทศอังกฤษ รวมถึงนักศึกษาจากภาคพื้นยุโรปและนักศึกษาจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก
มหาวิทยาลัยแองเกลียรัสกินยังตั้งอยู่ ณ ใจกลางเมืองปีเตอร์ โบโรห์ท่ามกลางถนนกว้างที่มีแนวต้นไม้ที่เขียวชอุ่ม ซึ่งสะดวกต่อการเดินทางทั้งทางรถยนต์และรถไฟ ใช้วลาในการเดินทางโดยรถไฟน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงไปยังกรุงลอนดอน นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยยังมีเครือข่ายที่กว้างขวางโดยมีการติดต่อและความร่วมมือร่วม กับสถาบันการศึกษาชั้นนำอื่นๆ ทั่วโลก โดยมีหลักสูตรการเรียนการสอนในหลายประเทศ อาทิ ประเทศมาเลเซียและตรินิแดด

Anglia Ruskin University อังกฤษ

Anglia Ruskin University เรียนต่อประเทศอังกฤษ ที่มหาวิทยาลัยชื่อดัง เรียนต่อ MBA

มหาวิทยาลัย Anglia Ruskin  เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลอังกฤษ ที่ใหญ่ที่สุดใน Eastern of England ที่ตั้งเมือง Peterborough  ห่างจากลอนดอนเพียง 40 นาที

เรียนต่อ MBA ที่ Anglia Ruskin University

*** MBA แบบทำงานได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

มหาวิทยาลัยแองเกลียรัสกิน ได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยขึ้นในปี ค.ศ. 1992 ปัจจุบันมีนักศึกษาจำนวนกว่า 31,000 คน โดยเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกของประเทศอังกฤษที่ได้ รับการจัดอันดับว่าเป็นผู้นำด้านวิจัยเชิงวิชาการระดับโลก

มหาวิทยาลัยแองเกลียรัสกินยังมีวิทยาเขตทั้งในเมืองเคมบริดจ์ เคลมส์ฟอร์ดซึ่งมีส่วนช่วยดึงดูดนักศึกษาจากภาคตะวันออกของประเทศอังกฤษ รวมถึงนักศึกษาจากภาคพื้นยุโรปและนักศึกษาจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก มหาวิทยาลัยแองเกลียรัสกินยังตั้งอยู่ ณ ใจกลางเมืองปีเตอร์ โบโรห์ท่ามกลางถนนกว้างที่มีแนวต้นไม้ที่เขียวชอุ่ม ซึ่งสะดวกต่อการเดินทางทั้งทางรถยนต์และรถไฟ ใช้วลาในการเดินทางโดยรถไฟน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงไปยังกรุงลอนดอน นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยยังมีเครือข่ายที่กว้างขวางโดยมีการติดต่อและความร่วมมือร่วม กับสถาบันการศึกษาชั้นนำอื่นๆ ทั่วโลก โดยมีหลักสูตรการเรียนการสอนในหลายประเทศ อาทิ ประเทศมาเลเซียและตรินิแดด

ที่ตั้ง Anglia Ruskin University

เมือง Peterborough เดินทาง 40 นาที จากเมืองลอนดอน
เปิดสอนในระดับ : ปริญญาตรี และ โท ดังนี้

 • MBA International
 •  BA ( Hons )  Business Study
 • Degree Foundation ( Foundation  Year )

จุดเด่น เรียนต่ออังกฤษ Anglia Ruskin University

 • หลักสูตรของ Anglia Ruskin University เน้นด้านการปฎิบัติ มากกว่าแค่เรียนทฤษฎี
 • มหาวิทยาลัยอังกฤษ Anglia Ruskin มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับบริษัทดังของอังกฤษ เช่น Boots, Specsavers นักเรียนจะได้ประสบการณ์ตรงจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 • หลักสูตร Business และ MBA ของมหาวิทยาลัย Anglia Ruskin พัฒนาโดยธนาคาร Barclay ซึ่งรับนักศึกษาเข้าทำงานด้วย
 • มหาวิทยาลัย Anglia Ruskin มีนักศึกษากว่า 30,000 คน เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดใน East of England
 • Anglia Ruskin University เป็นผู้นำของโลกด้านการวิจัย ได้รับ World – Leading Research และ International Excellent
 • Anglia Ruskin University มีสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นเยี่ยม จากการปรับปรุงมหาวิทยาลัยด้วยเงิน 81 ล้านปอนด์ (หรือ 4,050 ล้านบาท) ในปีที่ผ่านมา
 • มหาวิทยาลัย Anglia Ruskin มี On Site Recruitment Agency  ที่ช่วยเหลือนักศึกษาในการหางานทั้งระหว่างเรียนและหลังจากเรียนจบ

ค่าใช้จ่าย Anglia Ruskin University

MBA  International ( 1 ปี )

ค่าเทอมทั้งคอร์ส  8,950  ปอนด์  พร้อมทุนการศึกษาบางส่วน จำนวน 2,000 ปอนด์

เหลือค่าเทอม ทั้งคอร์ส 6,950 ปอนด์ หรือประมาณ 347,500  บาท (จ่ายค่าเรียนครั้งแรก 5,000 ปอนด์ ส่วนที่เหลือจ่ายหลังจากเริ่มเรียนแล้ว )
Bachelor Degree BA (Hons) Business Studies ( 2 ปี )

ค่าเทอมทั้งคอร์ส  16,950   ปอนด์  พร้อมทุนการศึกษาบางส่วน จำนวน 2,000 ปอนด์

เหลือค่าเทอม ทั้งคอร์ส 14,950 ปอนด์ หรือประมาณ 747,500  บาท ( จ่ายค่าเรียนเป็นรายปี )

**** หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยนคิดจาก 1 ปอนด์  เท่ากับ 50 บาท อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ / ค่าใช้จ่ายข้างต้นเป็นค่าเรียนเท่านั้น ไม่รวมค่าสมัครเรียน ค่าขอวีซ่า ค่าเครื่องบิน ค่ารับสนามบิน ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัว ( มีหอพักของมหาวิทยาลัย )

( Living Expense เมือง Peterborough  สำหรับ 1 ปี เป็นจำนวน 7,380  ปอนด์ หรือ ประมาณ 369,000 บาท )

คุณสมบัติ เรียนต่ออังกฤษ

 • MBA International Program

– จบ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง  GPA 2.2

– IELTS Over All 6.5 โดยที่ไม่มีแบนด์ไหนต่ำกว่า 5.5

เปิดภาคเรียน 3 ครั้ง/ปี  ก.พ., มิ.ย. , ต.ค

 • BA Business Studies ( เกียรตินิยม )

– จบ IB , A Level หรือ Grade 13 หรือ เรียนจบ ปีที่ 1 ระดับมหาวิทยาลัย

– อายุ 18 ปี ขึ้นไป

– IELTS Over All 6.5 โดยที่ไม่มีแบนด์ไหนต่ำกว่า 5.5

เปิดภาคเรียน 3 ครั้ง/ปี  ก.พ., มิ.ย. , ต.ค

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัคร (กรอกด้วยลายมือทุกข้อ)
2. สำเนา Passport
3. Transcript
4. ใบรับรองจบ หรือ ปริญญาบัตร
5. จดหมายรับรองจาก Reference 1คน
6. ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
7.  CV (สำหรับ นร.ที่สมัคร MBA)
8. ผลสอบไอเอล (สามารถส่งตามมาทีหลังได้)

รายวิชา MBA International

 • Semester 1

1 Management Skills and Entrepreneurship

2 Marketing Management

3 Financial Analysis and Management

 • Semester 2

(Semester 2 comprises of 2 core modules plus an elective.)

1 Strategic Management

2 Managing Human Capital

With one of the following electives:

Corporate Finance

International Business

International Marketing Management

 • Semester 3

1 Research Methodologies

2 Major ProjectIn Semester

3  students will be required to undertake one of the following

Approved methods of study. This is subject to approval by their Course Leader:

Integrated Case Study; OR

Business Development Proposal; OR

Dissertation

รายวิชา BA (Hons) Business Studies

 • Semester 1

– Marketing Management

– Managing Information and Technology

– Quantitative Techniques in Business

 • Semester 2

– Business Accounting

– Managerial Economics

– OrganizationalBehavior

 • Semester 3

– Human Resource Management

– Project Management

– Personal Managerial Effectiveness

 • Semester 4

– Business Research Methodologies

– International Business

– Financial Management Analysis

 • Semester 5

– Strategic Management

– Entrepreneurship

In Semester 5, students will be required to commence one of the following approved

modes of study, subject to their course leader’s authorization;

– Dissertation OR;

– Business Project

 • Semester 6

– Innovation and Technology Management

– Integrated Case Study

Students will also complete either the Dissertation of Business Project in Semester 6

เรียนต่อมหาวิทยาลัย ที่ประเทศอังกฤษ กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-0960871-2 , 085-4845177
🌐 www.wegoabroad.com

error: Content is protected !!