Home มัธยมนิวซีแลนด์ เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ Albany Junior High School

เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ Albany Junior High School

Albany Junior High School เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ รับทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิงเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา เกรด 7-10 โรงเรียนแอลบานีสร้างขึ้นโดยยึดหลักปรัชญาและโครงสร้างลักษณะเฉพาะตัวเพื่อปรับความต้องการให้เข้ากับวัยรุ่นในยุคปัจจุบัน โรงเรียนของเราทำงานใกล้ชิดกับพ่อแม่และผู้ปกครองของนักเรียน เพื่อประสิทธิสภาพของตัวนักเรียน นั่นหมายถึงความสำเร็จของนักเรียนในระยะยาว ในการเรียนต่อนิวซีแลนด์ มัธยม

Albany Junior High School โรงเรียนมัธยมต้นแอลบานี นิวซีแลนด์

 

เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ รับทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิงเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา เกรด 7-10 โรงเรียนแอลบานีสร้างขึ้นโดยยึดหลักปรัชญาและโครงสร้างลักษณะเฉพาะตัวเพื่อปรับความต้องการให้เข้ากับวัยรุ่นในยุคปัจจุบัน โรงเรียนของเราทำงานใกล้ชิดกับพ่อแม่และผู้ปกครองของนักเรียน เพื่อประสิทธิสภาพของตัวนักเรียน นั่นหมายถึงความสำเร็จของนักเรียนในระยะยาว ในการเรียนต่อนิวซีแลนด์ มัธยม

ที่ตั้ง : Appleby Rd , Albany Highway ใกล้กับ Massey University

เปิดสอนในระดับ : Year 7-10

ประเภทโรงเรียน : Homestay / รับทั้งนักเรียนชายหญิง

จุดเด่น : โรงเรียน Albany Junior High School มี Facility ดีมาก โรงยิมขนาดโอลิมปิก โรงละครขนาดมาตรฐานระดับโลก เด่นทางด้านวิชาการ ภาษา และคณิตศาสตร์ กีฬามากมายหลายประเภท ศิลปะ ทั้ง Performing Arts และ Visual Arts

จำนวนนักเรียน : 1200 คน

ค่าใช้จ่าย

 • ค่าเทอมต่อปี 13,800 เหรียญ หรือ ประมาณ 372,600 บาท
 • บ้านโฮมสเตย์ 11,500 เหรียญ หรือประมาณ 310,500 บาท

หมายเหตุ ค่าจัดหาบ้านโฮมสเตย์ 345 เหรียญ ค่าประกันสุขภาพ ประมาณ 500 เหรียญ ค่าลงทะเบียนเรียน 575 เหรียญ

Albany Junior High Schoo มีโครงสร้างพื้นฐาน Facility เพื่อเพิ่มประสิทธภาพให้กับนักเรียน เพื่อให้ได้ประสบการณ์ที่เหมาะสมแก่นักเรียนของ Albany Junior High School

หลักการศึกษาของ Albany Junior High School

 • ความหลากหลายที่ได้รับการยอมรับ
 • การประเมิณตนเองและความชัดเจนในตนเอง
 • การมีส่วนร่วมในโรงเรียนและสังคม
 • การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและผู้ใหญ่
 • กิจกรรมทางกายภาพ
 • ความสามารถและความมีประสิทธิภาพ
 • โครงสร้างและข้อจำกัดที่ชัดเจน

หลักสูตรของโรงเรียน Albany Junior High School

สำหรับเกรด 7 และเกรด 8 ก็สอนในห้องเรียนประจำในคลาสวิชาภาษาอังกฤษ การเรียนวิชาสังคมศึกษา การศึกษาทางด้านกายภาพ สุขภาพและการแสดงศิลปะ วิชาวิทยาศาสตร์ก็เป็นวิชาหลักสำหรับเกรด 7 และเป็นวิชาพิเศษสำหรับเกรด 8 โรงเรียนจะมีครูที่เชี่ยวชาญสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ ดนตรี วิชาศิลปะที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เทคโนโลยี และภาษา ครูประจำชั้นจะสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นธรรมชาติกับนักเรียนที่ตะง่ายขึ้นเมื่อต้องขึ้นไปอยู่ในระดับเกรด 9 และเกรด 10

การเรียนในระดับชั้นเกรด 9 และเกรด 10

วิชาหลัก

 • ภาษาอังกฤษ
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมศึกษา
 • สุขศึกษาและกายภาพ
 • ศิลปะ (เกรด 9)

วิชาตัวเลือกสำหรับเกรด 9

 • แดนซ์
 • การออกแบบกราฟฟิค
 • ละคร
 • เศรษฐศาสตร์
 • เทคโนโลยีสิ่งทอ
 • เทคโนโลยีการอาหาร
 • ภาพยนตร์
 • ประวัติศาสตร์
 • กราฟฟิค
 • ชีววิทยามนุษย์
 • ICT
 • ภาษาญี่ปุ่น
 • การแสดงดนตรี
 • หุ่นยนต์
 • สัตววิทยา
 • ภาษาสเปน
 • วิทยาศาสตร์การกีฬา
 • ทัศน์ศิลป์

วิชาเลือกสำหรับเกรด 10

 • การศึกษาด้านสถานประกอบการ
 • เทคโนโลยีสิ่งทอ
 • เทคโนโลยีการอาหาร
 • ภาพยนตร์
 • นิติวิทยาศาสตร์
 • ภูมิศาสตร์
 • กราฟฟิค
 • ประวัติศาสตร์
 • ICT
 • การศึกษานอกห้องเรียน
 • การแสดงดนตรี
 • การศึกษาสัตว์เล็ก
 • ภาษาสเปน
 • วิทยาศาสตร์การกีฬา

บางวิชาอาจจะไม่เปิด ในบางปีการศึกษา

AlbanyRoad,Albany,Auckland 0632
Tel: +64 9 415 5473
Fax: +64 9 414 3649
www.ajhs.school.nz
office@ajhs.school.nz

เรียนต่อมัธยม ที่ประเทศนิวซีแลนด์ กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-0960871-2 , 085-4845177
🌐 www.wegoabroad.com

error: Content is protected !!