Home สถาบัน Diploma นิวซีแลนด์ สถาบัน Diploma นิวซีแลนด์ AIS St Helen Auckland New Zealand

สถาบัน Diploma นิวซีแลนด์ AIS St Helen Auckland New Zealand

AIS – Auckland Institute of Studies เป็นสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ของนิวซีแลนด์ ก่อตั้งขึ้นตั้งขึ้นในปี 1990 มีโปรแกรมการเรียนหลากหลายทั้งในระดับ Certificate, Diploma ไปจนถึง Degree Program สถาบันได้รับการรับรองจาก New Zealand Qualifications Authority (NZQA) จัดอยู่ในสถาบันภาษาที่เป็น Category One Schools โดยมีหลักสูตรที่มีคุณภาพให้เลือกเรียนหลากหลายและครอบคลุมทุกสาขาวิชา มุ่นเน้นการเรียนรู้อย่างกว้างขวางรอบด้าน นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ อีกทั้งยังมีหลักสูตรพัฒนาทักษะทางภาษา และหลักสูตรขั้นพื้นฐานเพื่อให้นักเรียนเตรียมตัวเข้าเรียนในระดับที่สูงขึ้นไปได้ นักเรียนจะได้เรียนในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร สถาบันตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที สะดวกสบายด้วยหอพัก และรถรับส่งฟรี

AIS St Helen Auckland New Zealand

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์AIS เป็นสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ของนิวซีแลนด์ ก่อตั้งขึ้นตั้งขึ้นในปี 1990 มีโปรแกรมการเรียนหลากหลายทั้งในระดับ Certificate, Diploma ไปจนถึง Degree Program สถาบันได้รับการรับรองจาก New Zealand Qualifications Authority (NZQA) จัดอยู่ในสถาบันภาษาที่เป็น Category One Schools โดยมีหลักสูตรที่มีคุณภาพให้เลือกเรียนหลากหลายและครอบคลุมทุกสาขาวิชา มุ่นเน้นการเรียนรู้อย่างกว้างขวางรอบด้าน นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ อีกทั้งยังมีหลักสูตรพัฒนาทักษะทางภาษา และหลักสูตรขั้นพื้นฐานเพื่อให้นักเรียนเตรียมตัวเข้าเรียนในระดับที่สูงขึ้นไปได้ นักเรียนจะได้เรียนในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร สถาบันตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที สะดวกสบายด้วยหอพัก และรถรับส่งฟรี

ที่ตั้ง:

2 Campus
St.Helens Campus: 28a Linwood Avenue, Mt Albert, Auckland 1025 New Zealand
Asquith Campus: 120 Asquith Avenue, Mt Albert, Auckland 1025 New Zealand

จุดเด่นของ AIS

 • เป็นสถาบันภาษาที่เป็น Category One Schools ได้รับการรับรองโดย NZQA
 • เป็นสมาชิกของ English New Zealand
 • เป็นสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ของนิวซีแลนด์ มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับทั้งในเครือข่ายการศึกษาระดับสูง และเครือข่ายอุตสาหกรรม ทำให้นักเรียนมีโอกาสในการพัฒนาการศึกษาและการทำงานในอนาคต
 • เน้นคุณภาพทางการศึกษาเรียนรู้ และให้ความสนใจการเรียนของนักเรียนแต่ละบุคคล เพื่อให้นักเรียนประสบความสำเร็จได้ในชีวิตจริง
 • มีหลักสูตรที่หลากหลาย ที่นักเรียนเลือกเรียนได้ตามความสนใจ และเรียนจบได้โดยใช้ระยะเวลาสั้นๆ
 • มีที่ปรึกษาทางด้านการเรียน พร้อมด้วยศูนย์ให้บริการและช่วยเหลือนักเรียน รวมไปถึงศูนย์แนะนำการหางาน ที่พัก การเดินทาง และการท่องเที่ยวต่างๆ
 • มีทุนการศึกษา และโปรแกรมวิจัย เพื่อสนับสนุนนักเรียน
 • รับนักเรียนตั้งแต่อายุ 16 ปีขึ้นไป เน้นความเป็น International รับนักเรียนที่นี่มาจากนานาชาติทั่วโลก

หลักสูตรที่เปิดสอนของ AIS

1. The English Language Centre (ELC)

ELC ที่ AIS เสนอหลักสูตรภาษาอังกฤษที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของนักเรียน ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นขึ้นไป โปรแกรมภาษาอังกฤษของ AIS ลงทะเบียนกับคณะกรรมการการศึกษาระดับอุดมศึกษา (TEC) ภายใต้โปรแกรม “English for Migrants” สำหรับขอ Immigration New Zealand

ทีมผู้สอน ELC จะให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณตลอดกระบวนการเรียนรู้นี้ เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนทุกคนจะได้รับประโยชน์สูงสุดและมีส่วนร่วมในชั้นเรียน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ หลังเลิกเรียน

AIS เป็น NZQA Category 1 Provider ซึ่งนักเรียนที่ลงเรียน 14 สัปดาห์ขึ้นไป สามารถทำงานระหว่างเรียนได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หลักสูตรภาษาอังกฤษที่ AIS

 • English as a Foreign Language (General English)
 • New Zealand Certificate in Language Teaching (Level 5)
 • English for Academic Purposes (EAP)
 • Business English
 • IELTS Preparation
 • New Zealand Certificate in English Language (Academic) (Level 4)
 • New Zealand Certificate in English Language (Academic) (Level 5)

โปรโมชั่น 2019
หลักสูตร English as a Foreign Language (Full Time)
ค่าเรียนเพียง N$275 ต่อสัปดาห์ จากราคาปกติ N$360 ต่อสัปดาห์

2. หลักสูตรด้าน Business

 • Master of Business Administration (MBA) (Level 9)
  Specialisations: Finance, Marketing, Operations and Logistics, International Business
  ระยะเวลาเรียน 18 เดือน
  ค่าเรียน (รวมค่า Resource Fees) N$34,350 หรือประมาณ 755,700 บาท
  วันเปิดเรียนปี 2019: 26 Jan, 23 Mar, 18 May, 13 Jul, 7 Sep, 2 Nov
 • Postgraduate Diploma in Business Administration (Level 8)
  ระยะเวลาเรียน 12 เดือน
  ค่าเรียน (รวมค่า Resource Fees) N$22,900 หรือประมาณ 503,800 บาท
  วันเปิดเรียนปี 2019: 26 Jan, 23 Mar, 18 May, 13 Jul, 7 Sep, 2 Nov
 • Graduate Diploma in Business (Level 7)
  ระยะเวลาเรียน 12 เดือน
  ค่าเรียน (รวมค่า Resource Fees) N$19,795 หรือประมาณ 435,490 บาท
  วันเปิดเรียนปี 2019: 29 Jan, 20 May, 9 Sep
 • Bachelor of Business (Level 7)
  Specialisations: Accounting, Management, Marketing
  ระยะเวลาเรียน 3 ปี
  ค่าเรียนตลอดหลักสูตร (รวมค่า Resource Fees) N$56,385 หรือประมาณ 1,240,470 บาท
  วันเปิดเรียนปี 2019: 29 Jan, 20 May, 9 Sep

3. หลักสูตรด้าน Hospitality Management

 • Graduate Diploma in Hospitality Management (Level 7)
  ระยะเวลาเรียน 1 ปี
  ค่าเรียน (รวมค่า Resource Fees) N$19,795 หรือประมาณ 435,490 บาท
  วันเปิดเรียนปี 2019: 29 Jan, 20 May, 9 Sep
 • Bachelor of Hospitality Management (Level 7)
  ระยะเวลาเรียน 3 ปี
  ค่าเรียนตลอดหลักสูตร (รวมค่า Resource Fees) N$56,385 หรือประมาณ 1,240,470 บาท
  วันเปิดเรียนปี 2019: 29 Jan, 20 May, 9 Sep
 • New Zealand Diploma in Hospitality Management (Level 6)
  ระยะเวลาเรียน 1 ปี
  ค่าเรียน (รวมค่า Resource Fees) N$18,795 หรือประมาณ 413,490 บาท
  วันเปิดเรียนปี 2019: 29 Jan, 20 May, 9 Sep
 • New Zealand Diploma in Hospitality Management (Level 5)
  ระยะเวลาเรียน 1 ปี
  ค่าเรียน (รวมค่า Resource Fees) N$18,795 หรือประมาณ 413,490 บาท
  วันเปิดเรียนปี 2019: 29 Jan, 20 May, 9 Sep
 • New Zealand Certificate in Food and Beverage Service (Café Services) (Level 3)
  ระยะเวลาเรียน 14 สัปดาห์
  ค่าเรียน (รวมค่า Resource Fees) N$ุ6,000 หรือประมาณ 132,000 บาท
  วันเปิดเรียนปี 2019: 29 Jan, 20 May, 9 Sep

4. หลักสูตรด้าน Tourism Management

 • Graduate Diploma in Tourism Management (Level 7)
  ระยะเวลาเรียน 1 ปี
  ค่าเรียน (รวมค่า Resource Fees) N$19,795 หรือประมาณ 435,490 บาท
  วันเปิดเรียนปี 2019: 29 Jan, 20 May, 9 Sep
 • Bachelor of Tourism Management (Level 7)
  ระยะเวลาเรียน 3 ปี
  ค่าเรียนตลอดหลักสูตร (รวมค่า Resource Fees) N$56,385 หรือประมาณ 1,240,470 บาท
  วันเปิดเรียนปี 2019: 29 Jan, 20 May, 9 Sep
 • New Zealand Diploma in Tourism and Travel (Level 6)
  ระยะเวลาเรียน 1 ปี
  ค่าเรียน (รวมค่า Resource Fees) N$18,795 หรือประมาณ 413,490 บาท
  วันเปิดเรียนปี 2019: 29 Jan, 20 May, 9 Sep
 • New Zealand Diploma in Tourism and Travel (Level 5)
  ระยะเวลาเรียน 1 ปี
  ค่าเรียน (รวมค่า Resource Fees) N$18,795 หรือประมาณ 413,490 บาท
  วันเปิดเรียนปี 2019: 29 Jan, 20 May, 9 Sep

5. หลักสูตรด้าน Information Technology

 • Postgraduate Diploma in Information Technology (Level 8)
  ระยะเวลาเรียน 1 ปี
  ค่าเรียน (รวมค่า Resource Fees) N$22,900 หรือประมาณ 503,800 บาท
  วันเปิดเรียนปี 2019: 29 Jan, 20 May, 9 Sep
 • Graduate Diploma in Information Technology (Level 7)
  ระยะเวลาเรียน 1 ปี
  ค่าเรียน (รวมค่า Resource Fees) N$20,520 หรือประมาณ 451,440 บาท
  วันเปิดเรียนปี 2019: 29 Jan, 20 May, 9 Sep
 • Bachelor of Information Technology (Level 7)
  Specialisations: Software Development, Computer Networks, Information Systems
  ระยะเวลาเรียน 3 ปี
  ค่าเรียนตลอดหลักสูตร (รวมค่า Resource Fees) N$58,560 หรือประมาณ 1,288,320 บาท
  วันเปิดเรียนปี 2019: 29 Jan, 20 May, 9 Sep

6. หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ

 • NZ Certificate in Language Teaching (Level 5)
  ระยะเวลาเรียน 14 สัปดาห์
  ค่าเรียน (รวมค่า Resource Fees) N$ุ4,950 หรือประมาณ 108,900 บาท
  วันเปิดเรียนปี 2019: 29 Jan, 20 May, 9 Sep

โปรโมชั่น 2019
เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี 6 สัปดาห์ เมื่อลงเรียนหลักสูตร Undergraduate (Level 7)
เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี 14 สัปดาห์ เมื่อลงเรียนหลักสูตร Graduate (Level 8-9)

Other Fees:

 • Student Services Fee: NZ$300/Year
 • Airport Transfer Fee: NZ$80 (One way from Auckland Airport)

Accommodation Fees:

 • Homestay Accommodation
  Homestay Placement Fee: NZ$260
  Homestay Fee: NZ$280/Week (Single Room – Half Board)
 • On Campus Accommodation
  Accommodation Bond: NZ$300 (Refundable)
  Multi Share Room (4Paxs/Room): NZ$100/Week
  Twin Share Room: NZ$200/Week
  Single Room: NZ$220/Week

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ais.ac.nz

เรียนสถาบัน Diploma ที่ประเทศนิวซีแลนด์ กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-0960871-2 , 086-3064102, 085-4845177
🌐 www.wegoabroad.com

error: Content is protected !!