Home มัธยมนิวซีแลนด์ เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ ACG Sunderland

เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ ACG Sunderland

ACG Sunderland ตั้งอยู่บนพื้นที่สีเขียวขนาด 9 เอเคอร์ (23 ไร่) ภายในโรงเรียนประกอบด้วยโรงยิมขนาดใหญ่ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนศิลปะและเทคโนโลยี โรงเรียนให้ความสำคัญกับดนตรีและการแสดงเช่นกัน โดยมีห้องเรียนและห้องซ้อมดนตรี ห้องเรียนการละคร และโรงละครขนาด 250 ที่นั่ง ACG Sunderland เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนทั้งโรงเรียนเพียง 250 คน แต่ละชั้นเรียนมีนักเรียนไม่เกิน 10 คน เพราะฉะนั้นนักเรียนทุกคนที่นี่จะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง

Description

โรงเรียนมัธยม ACG Sunderland

ACG Sunderland รับนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถม (Year 1 ถึง 6) และระดับมัธยม (Year 7 ถึง 13)

ทิศตะวันตกของโอ๊คแลนด์ ACG Sunderland เป็นโรงเรียนสหศึกษาเอกชนเพียงแห่งเดียวในโอ๊คแลนด์ทางทิศตะวันตก โรงเรียนอยูห่างจากมอเตอร์เวย์สายเหนือ-ตะวันตกเพียง 5 นาที นักเรียนส่วนใหญ่มาจากบริเวณใกล้เคียงกับโรงเรียน บางส่วนเดินทางมาจากตัวเมืองและทางตอนเหนือของโอ๊คแลนด์ นักเรียนส่วนใหญ่นั่งรถโรงเรียน บางคนเท่านั้นที่นั่งรถประจำทาง

อุปกรณ์การเรียนการสอนสมัยใหม่

วิทยาเขตของ ACG Sunderland ตั้งอยู่บนพื้นที่สีเขียวขนาด 9 เอเคอร์ (23 ไร่) ภายในโรงเรียนประกอบด้วยโรงยิมขนาดใหญ่ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนศิลปะและเทคโนโลยี โรงเรียนให้ความสำคัญกับดนตรีและการแสดงเช่นกัน โดยมีห้องเรียนและห้องซ้อมดนตรี ห้องเรียนการละคร และโรงละครขนาด 250 ที่นั่ง ACG Sunderland เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนทั้งโรงเรียนเพียง 250 คน แต่ละชั้นเรียนมีนักเรียนไม่เกิน 10 คน เพราะฉะนั้นนักเรียนทุกคนที่นี่จะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง

อนุบาล ถึง Year 13

ACG Sunderland มีระบบการเรียนการสอนแบบคุณภาพ รับนักเรียนตั้งแต่อายุ 2 ปีขึ้นไปจนถึง Year 13 โรงเรียนใช่หลักปรัชญา ACG อันได้แก่การดูแลเอาใจใส่นักเรียนแต่ละคนอย่างใกล้ชิด โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนตั้งเป้าหมายในชีวิตและสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนเดินทางไปยังจุดมุ่งหมายนั้น โรงเรียนใส่ใจในความต้องการของนักเรียนแต่ละคนตั้งแต่เริ่มแรก ระหว่างการศึกษาตลอดจนจบการศึกษา

วิชา ESOL สำหรับนักเรียนนานาชาติ

ACG Sunderland มีหลักสูตร ESOL (English for Speakers of Other Languages) สำหรับนักเรียนนานาชาติ นักเรียนนานาชาติจาก Year 1 ถึง 6 เรียนวิชา ESOL 3 คาบเช้าต่อสัปดาห์ แต่ละชั้นเรียนมีขนาดเล็ก ประกอบด้วยนักเรียนเพียง 2-3 คนเท่านั้น สำหรับนักเรียนมัธยม (Year 7 ถึง 13) ที่จำเป็นต้องพัฒนาภาษาอังกฤษ วิชา ESOL รวมอยู่ในตารางสอน อุปกรณ์การเรียนชิ้นสำคัญสำหรับนักเรียนนานาชาติ ได้แก่ดิกชันนารีไฟฟ้าสำหรับแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และดิกชันนารีรูปภาพ

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรงเรียน

  • ปูพื้นฐานการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล Year 1 ถึง Year 13
  • อาคารเรียนสมัยใหม่และพื้นที่เสีเขียวล้อมรอบอันสวยงาม
  • มีรถโรงเรียนรับส่งนักเรียน
  • โรงเรียนเอาใจใส่ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดในทุกระดับชั้น
  • โรงเรียนอยู่ใกล้กับสนามกีฬาแห่งชาติและศูนย์รวมวัฒนธรรมต่างๆ
  • โรงเรียนมีกิจกรรมสันนาการมากมาย อาทิ คณะนักร้องประสานเสียง ชมรมดนตรี ชมรมการละคร และนิทรรศการศิลปะ
  • นักเรียนแต่งเครื่องแบบทุกคน
  • ประเภทกีฬาประกอบด้วย กรีฑา แบดมินตัน บาสเกตบอล กองเชียร์ คริกเก็ต ครอสคันทรี่ จักรยาน ฟลิปปาบอล เนทบอล โอเรียนเทียริ่ง พายเรือ ฟุตบอล ปิงปอง เทนนิส และทัชรักบี้

ผลภาษาอังกฤษต่ำสุดสำหรับการเข้าเรียนในระดับมัธยม

Year 7 ถึง 10: IELTS 4.5 (ไม่มีแบนด์ใดต่ำว่า 3.0) หรือเทียบเท่า Year 11 ถึง 13: IELTS 5.0 (ไม่มีแบนด์ใดต่ำว่า 4.0) หรือเทียบเท่า

ภาคการศึกษา 2017

Term 1: Monday 23 January – Thursday 13 April

Term 2: Monday 1 May – Friday 30 June

Term 3: Monday 24 July – Friday 29 September

Term 4: Monday 16 October – Tuesday 5 December

นักเรียนสามารถสมัครเรียนได้ตลอดเวลา

ค่าเล่าเรียนปี 2017

ACG Sunderland (Year 1 ถึง 6) NZD 18,900 ต่อปี
ACG Sunderland (Year 7 ถึง 13) NZD 22,000 ต่อปี