ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ “University of Otago”

มหาวิทยาลัยโอทาโก University of Otago ประเทศนิวซีแลนด์ ขอเชิญน้องๆ ที่สนใจเรียนต่อนิวซีแลนด์ ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เข้าร่วมฟังสัมมนาพิเศษ “University of Otago Webinars” ตามหัวข้อสัมมนาต่างๆ ที่สนใจ นักเรียนจะมีโอกาสพูดคุยกับเจ้าหน้าที่รับสมัครนักเรียนต่างชาติ เพื่อรับคำแนะนำส่วนตัวเกี่ยวกับ ทางเลือกการศึกษาต่อ, วิธีการสมัครทุนการศึกษา, ที่พัก, และชีวิตความเป็นอยู่ที่ University of Otago

มหาวิทยาลัยโอทาโก ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1869 ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของนิวซีแลนด์และเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดในนิวซีแลนด์ มีนักศึกษาทั้งหมดกว่า 21,000 คน และมีนักศึกษาต่างชาติกว่า 3,000 คน จาก 100 ประเทศทั่วโลก มีหลักสูตรให้เลือกเรียนทั้งในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีกว่า 200 หลักสูตร วิทยาเขตหลักตั้งอยู่ที่เมืองดะนีดิน (Dunedin) และมหาวิทยาลัยยังมีคณะวิชาแพทยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เมืองเวลลิงตัน (Wellington) และไครสต์เชิร์ช (Christchurch) ซึ่งเป็นที่ตั้งของนักวิจัยการแพทย์ชั้นนำมากมาย

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.

“An Introduction to the University of Otago”

แนะนำมหาวิทยาลัยโอทาโก ภาพรวมของมหาวิทยาลัย สิ่งที่จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับหลักสูตร ค่าใช้จ่าย ชีวิตในมหาวิทยาลัย ที่พัก และอื่น ๆ

ลงทะเบียนเพื่อร่วมฟังได้ ที่นี่

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.

“Pathways to Otago – University of Otago Language Centres & Foundation Year”

แนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรปูพื้นฐานออนไลน์แบบใหม่ และหลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์อื่นๆ ที่กำลังเปิดสอนอยู่ในปัจจุบัน

ลงทะเบียนเพื่อร่วมฟังได้ ที่นี่

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.

“University of Otago Sciences and Scholarships”

สร้างความเข้าใจในเชิงลึกของแผนกวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโอทาโก เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสทางการศึกษา, ข้อกำหนดในการเข้าศึกษา, เส้นทางอาชีพ และทุนการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสาขานี้ ถาม-ตอบกับผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยโอทาโก

ลงทะเบียนเพื่อร่วมฟังได้ ที่นี่

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.

“University of Otago Health Sciences and Scholarships”

สร้างความเข้าใจในเชิงลึกของแผนกวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยโอทาโก เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสทางการศึกษา, ข้อกำหนดในการเข้าศึกษา, เส้นทางอาชีพ และทุนการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสาขานี้ ถาม-ตอบกับผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยโอทาโก

ลงทะเบียนเพื่อร่วมฟังได้ ที่นี่

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.

“University of Otago Business and Scholarships”

สร้างความเข้าใจในเชิงลึกของแผนกธุรกิจของมหาวิทยาลัยโอทาโก เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสทางการศึกษา, ข้อกำหนดในการเข้าศึกษา, เส้นทางอาชีพ และทุนการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสาขานี้ ถาม-ตอบกับผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยโอทาโก

ลงทะเบียนเพื่อร่วมฟังได้ ที่นี่

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.

“University of Otago Humanities and Scholarships”

สร้างความเข้าใจในเชิงลึกของแผนกมนุษยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโอทาโก เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสทางการศึกษา, ข้อกำหนดในการเข้าศึกษา, เส้นทางอาชีพ และทุนการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสาขานี้ ถาม-ตอบกับผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยโอทาโก

ลงทะเบียนเพื่อร่วมฟังได้ ที่นี่

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.

“University of Otago PhD and Research Degrees”

เหตุผลที่ทำให้ University of Otago เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัยมากที่สุดของนิวซีแลนด์ ตรวจสอบตัวเลือกทั้งหมด สำหรับการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี เช่น ปริญญาเอก, ปริญญาโท, หลักสูตรการเรียนแบบเรียนในห้องเรียน (coursework) และอนุปริญญา

ลงทะเบียนเพื่อร่วมฟังได้ ที่นี่

กว่า 150 ปี มหาวิทยาลัยโอทาโกได้ภาคภูมิใจในการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ในด้านความเป็นเลิศ โดยอยู่ในอันดับที่ 176 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS 2019/20 และอยู่ใน 100 อันดับแรกใน 15 สาขาวิชา ในปี 2016 เป็นครั้งแรกที่ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 5+ ดาว โดย QS Stars University Ratings ล่าสุด ได้รับการจัดอันดับ Highest Possible International Quality Rating 5+ ดาว ซึ่ง QS Stars University Ratings เป็นระบบการให้คะแนนที่ช่วยให้นักศึกษาเลือกมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมตามความสนใจ โดยจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับสถาบันการศึกษา ระบุว่ามหาวิทยาลัยใด ได้รับคะแนนสูงสุดในหัวข้อเฉพาะที่สำคัญ เช่น สิ่งอำนวยความสะดวก การจ้างงานบัณฑิต ความรับผิดชอบต่อสังคม การมีส่วนร่วม และอื่น ๆ

น้องๆ คนไหนสนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ ของ University of Otago หรือต้องการสมัครเรียนต่อนิวซีแลนด์ที่มหาวิทยาลัยโอทาโก ทั้งหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับพื้นฐาน หลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท สอบถามข้อมูลจากทีมงานวีโกอะบรอดได้ค่ะ

เรียนต่อมหาวิทยาลัยที่ประเทศนิวซีแลนด์ กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center: 02-0960871, 086-3064102
🌐 www.wegoabroad.com

SHARE