โปรโมชั่น เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

ค่าใช้จ่าย เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ ราคาโปรโมชั่น 3 – 6 เดือน ลดพิเศษ 2017 (เรียนภาษาอังกฤษ ต่างประเทศ ระยะสั้น ราคาถูก)

**อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ NZD1 = 25 THB**

1.Southern Lake English College – Queenstown

Promotion *สมัครวันนี้ถึง 16 ธ.ค. 59

 • General English full time Course (25Hrs/Wk)
 • ลงเรียน 8-12 สัปดาห์ จ่ายเพียงสัปดาห์ละ NZ$295 (จากราคา NZ$385)
 • ลงเรียน 14-20 สัปดาห์ จ่ายเพียงสัปดาห์ละ NZ$285 (จากราคา NZ$350)
 • ลงเรียน 24 สัปดาห์ จ่ายเพียงสัปดาห์ละ NZ$275 (จากราคา NZ$335)
 • ลงเรียน 30 สัปดาห์ จ่ายเพียงสัปดาห์ละ NZ$270 (จากราคา NZ$335)
 • ลงเรียน 36 สัปดาห์ จ่ายเพียงสัปดาห์ละ NZ$265 (จากราคา NZ$335)
 • ลงเรียน 48 สัปดาห์ จ่ายเพียงสัปดาห์ละ NZ$250 (จากราคา NZ$335)
ระยะเวลาเรียน ราคา / สัปดาห์ ราคารวม (NZ$) ราคารวม (บาท) (NZ$1=25บาท)
3 เดือน 295 3,540 88,500
4 เดือน 285 4,560 114,000
5 เดือน 285 5,700 142,500
6 เดือน 275 6,600 165,000

2.ABC College of English – Queenstown

Promotion 2016

 • General English full time Course (25Hrs/Wk)
 • ลงเรียน 14 สัปดาห์ขึ้นไป จ่ายเพียงสัปดาห์ละ NZ$310 (จากราคา NZ$385/Wk.)
 • ลงเรียน 18 สัปดาห์ขึ้นไป จ่ายเพียงสัปดาห์ละ NZ$305 (จากราคา NZ$355/Wk.)
 • ลงเรียน 24 สัปดาห์ขึ้นไป จ่ายเพียงสัปดาห์ละ NZ$300 (จากราคา NZ$345/Wk.)
ระยะเวลาเรียน ราคา / สัปดาห์ ราคารวม (NZ$) ราคารวม (บาท) (NZ$1=25บาท)
3 เดือน 385 4,620 115,500
4 เดือน 310 4,960 124,000
5 เดือน 305 6,100 152,500
6 เดือน 300 7,200 180,000

3.Language Schools New Zealand (LSNZ) – Queenstown

Promotion 2016

 • General English full time Course (25Hrs/Wk)
 • ลงเรียน 14 สัปดาห์ขึ้นไป จ่ายเพียงสัปดาห์ละ NZ$299 (จากราคา NZ$395/Wk.)
 • ลงเรียน 24 สัปดาห์ขึ้นไป จ่ายเพียงสัปดาห์ละ NZ$289 (จากราคา NZ$360/Wk.)
ระยะเวลาเรียน ราคา / สัปดาห์ ราคารวม (NZ$) ราคารวม (บาท) (NZ$1=25บาท)
3 เดือน 380 4,560 114,000
4 เดือน 299 4,784 119,600
5 เดือน 299 5,980 149,500
6 เดือน 289 6,936 173,400

4.Worldwide School of English – Auckland

Promotion 2016

 • Intensive course
 • ลงเรียน 2-7 สัปดาห์ จ่ายเพียงสัปดาห์ละ NZ$315 (จากราคา NZ$395/Wk.)
 • ลงเรียน 8-13 สัปดาห์ จ่ายเพียงสัปดาห์ละ NZ$305 (จากราคา NZ$395/Wk.)
 • ลงเรียน 14 สัปดาห์ขึ้นไป จ่ายเพียงสัปดาห์ละ NZ$265 (จากราคา NZ$385/Wk.)
ระยะเวลาเรียน ราคา / สัปดาห์ ราคารวม (NZ$) ราคารวม (บาท) (NZ$1=25บาท)
3 เดือน 305 3,660 91,500
4 เดือน 265 4,240 106,000
5 เดือน 265 5,300 132,500
6 เดือน 265 6,360 159,000

5.Unique – Auckland

Promotion *สมัครวันนี้ถึง 31 ธ.ค. 59

 • General English full time Course (25Hrs/Wk)
 • ลงเรียน 10 สัปดาห์ ฟรี! 2 สัปดาห์
 • ลงเรียน 15 สัปดาห์ ฟรี! 4 สัปดาห์
 • ลงเรียน 20 สัปดาห์ ฟรี! 4 สัปดาห์ ฟรี! ค่าลงทะเบียน ฟรี! ค่าประกัน
 • ลงเรียน 25 สัปดาห์ ฟรี! 5 สัปดาห์ ฟรี! ค่าลงทะเบียน ฟรี! ค่าประกัน
 • ลงเรียน 30 สัปดาห์ ฟรี! 6 สัปดาห์ ฟรี! ค่าลงทะเบียน ฟรี! ค่าประกัน
ระยะเวลาเรียน ราคา / สัปดาห์ ราคารวม (NZ$) ราคารวม (บาท) (NZ$1=25บาท)
3 เดือน 390 3,900 97,500
4 เดือน 390 4,680 117,000
5 เดือน 370 5,920 148,000
6 เดือน 370 7,400 185,000

6.Dominion English Schools – Auckland

Promotion *สมัครวันนี้ถึง 31 ธ.ค. 59

 • Intensive Course (20Hrs/Wk)
 • Super Intensive Course (25hrs/Wk)
 • ลงเรียน Intensive Course 1-13 สัปดาห์ จ่ายเพียงสัปดาห์ละ NZ$280
 • ลงเรียน Intensive Course 14 สัปดาห์ขึ้นไป จ่ายเพียงสัปดาห์ละ NZ$255
 • ลงเรียน Super Intensive Course 1-13 สัปดาห์ จ่ายเพียงสัปดาห์ละ NZ$290
 • ลงเรียน Super Intensive Course 14 สัปดาห์ขึ้นไป จ่ายเพียงสัปดาห์ละ NZ$270
ระยะเวลาเรียน ราคา / สัปดาห์ ราคารวม (NZ$) ราคารวม (บาท) (NZ$1=25บาท)
Intensive Super Intensive Intensive Super Intensive Intensive Super Intensive
3 เดือน 280 290 3,360 3,480 84,000 87,000
4 เดือน 255 270 4,080 4,320 102,000 108,000
5 เดือน 255 270 5,100 5,400 127,500 135,000
6 เดือน 255 270 6,120 6,480 153,000 162,000

7.English Language Academy (ELA) – The University of Auckland, Auckland

Promotion *สมัครวันนี้ถึง 27 ม.ค. 2560

 • Global English Plus
 • ค่าเรียนเพียงสัปดาห์ละ NZ$365 (จากราคา NZ$415)
ระยะเวลาเรียน ราคา / สัปดาห์ ราคารวม (NZ$) ราคารวม (บาท) (NZ$1=25บาท)
3 เดือน 365 4,380 109,500
4 เดือน 365 5,840 146,000
5 เดือน 365 7,300 182,500
6 เดือน 365 8,760 219,000

8.Kaplan International English – Auckland

Promotion *สมัครวันนี้ถึง 31 ธ.ค. 59

 • General English (20.25+Hrs/Wk)
 • Intensive English (26.25+hrs/Wk)
 • ลงเรียน General English 2-19 สัปดาห์ จ่ายเพียงสัปดาห์ละ NZ$295
 • ลงเรียน General English 20 สัปดาห์ขึ้นไป จ่ายเพียงสัปดาห์ละ NZ$275
 • ลงเรียน Intensive English 2-19 สัปดาห์ จ่ายเพียงสัปดาห์ละ NZ$355
 • ลงเรียน Intensive English 20 สัปดาห์ขึ้นไป จ่ายเพียงสัปดาห์ละ NZ$335
 • ลงเรียน 24 สัปดาห์ขึ้นไป รับส่วนลดค่าสมัครเรียนทันที! NZ$220
ระยะเวลาเรียน ราคา / สัปดาห์ ราคารวม (NZ$) ราคารวม (บาท) (NZ$1=25บาท)
General English Intensive English General English Intensive English General English

Intensive English

3 เดือน 375 440 4,500 5,280 112,500 132,000
4 เดือน 365 425 5,840 6,800 146,000 170,000
5 เดือน 365 425 7,300 8,500 182,500 212,500
6 เดือน 220 220 5,280 5,280 132,000 132,000

9.New Zealand Language Centres (NZLC) – Auckland / Wellington

Promotion *สมัครวันนี้ถึง 31 ธ.ค. 59

 • General English full time Course (23Hrs/Wk)
 • ลงเรียน 1-11 สัปดาห์ จ่ายเพียงสัปดาห์ละ NZ$320 (จากราคา NZ$400/Wk.)
 • ลงเรียน 12-23 สัปดาห์ จ่ายเพียงสัปดาห์ละ NZ$270 (จากราคา NZ$395/Wk.)
 • ลงเรียน 24 สัปดาห์ขึ้นไป จ่ายเพียงสัปดาห์ละ NZ$260 (จากราคา NZ$390/Wk.)
ระยะเวลาเรียน ราคา / สัปดาห์ ราคารวม (NZ$) ราคารวม (บาท) (NZ$1=25บาท)
3 เดือน 270 3,240 81,000
4 เดือน 270 4,320 108,000
5 เดือน 270 5,400 135,000
6 เดือน 260 6,240 156,000

10.Edenz Colleges – Auckland

Promotion 2016

 • GE20 – General English (20Hrs/Wk)
 • GE25 – General English (25hrs/Wk)
 • ลงเรียน 12 สัปดาห์ขึ้นไป ฟรี! รถรับจากสนามบิน
 • ลงเรียน GE20 11-20 สัปดาห์ จ่ายเพียงสัปดาห์ละ NZ$285
 • ลงเรียน GE20 21-29 สัปดาห์ จ่ายเพียงสัปดาห์ละ NZ$260
 • ลงเรียน GE20 30-36 สัปดาห์ จ่ายเพียงสัปดาห์ละ NZ$255
 • ลงเรียน GE20 37 สัปดาห์ขึ้นไป จ่ายเพียงสัปดาห์ละ NZ$245
 • ลงเรียน GE25 11-20 สัปดาห์ จ่ายเพียงสัปดาห์ละ NZ$345
 • ลงเรียน GE25 21-29 สัปดาห์ จ่ายเพียงสัปดาห์ละ NZ$310
 • ลงเรียน GE25 30-36 สัปดาห์ จ่ายเพียงสัปดาห์ละ NZ$305
 • ลงเรียน GE25 37 สัปดาห์ขึ้นไป จ่ายเพียงสัปดาห์ละ NZ$300
ระยะเวลาเรียน ราคา / สัปดาห์ ราคารวม (NZ$) ราคารวม (บาท) (NZ$1=25บาท)
GE20 GE25 GE20 GE25 GE20 GE25
3 เดือน 295 355 3,540 4,260 88,500 106,500
4 เดือน 295 355 4,720 5,680 118,000 142,000
5 เดือน 275 335 5,500 6,700 137,500 167,500
6 เดือน 275 335 6,600 8,040 165,000 201,000

11.National Tertiary Education Consortium (NTEC) – Auckland

Promotion 2016

 • General English Course (23Hrs/Wk)
 • ลงเรียน 4-8 สัปดาห์ จ่ายเพียงสัปดาห์ละ NZ$280 (จากราคา NZ$350/Wk.)
 • ลงเรียน 9-15 สัปดาห์ จ่ายเพียงสัปดาห์ละ NZ$260 (จากราคา NZ$350/Wk.)
 • ลงเรียน 16-23 สัปดาห์ จ่ายเพียงสัปดาห์ละ NZ$250 (จากราคา NZ$320/Wk.)
 • ลงเรียน 24-33 สัปดาห์ จ่ายเพียงสัปดาห์ละ NZ$240 (จากราคา NZ$300/Wk.)
 • ลงเรียน 34-43 สัปดาห์ จ่ายเพียงสัปดาห์ละ NZ$230 (จากราคา NZ$300/Wk.)
 • ลงเรียน 44 สัปดาห์ขึ้นไป จ่ายเพียงสัปดาห์ละ NZ$220 (จากราคา NZ$280/Wk.)
ระยะเวลาเรียน ราคา / สัปดาห์ ราคารวม (NZ$) ราคารวม (บาท) (NZ$1=25บาท)
3 เดือน 260 3,120 78,000
4 เดือน 250 4,000 100,000
5 เดือน 250 5,000 125,000
6 เดือน 240 5,760 144,000

12.Language Studies International (LSI) – Auckland

Promotion *สมัครวันนี้ถึง 31 ธ.ค. 59

 • Intensive 24 (20Hrs/Wk)
 • Intensive 30 (25hrs/Wk)
 • ส่วนลดค่าเรียน 15%
ระยะเวลาเรียน ราคา / สัปดาห์ ราคารวม (NZ$) ราคารวม (บาท) (NZ$1=25บาท)
Intensive24 Intensive30 Intensive24 Intensive30 Intensive24 Intensive30
3 เดือน 340 400 3,468 4,080 86,700 102,000
4 เดือน 340 400 4,625 5,440 115,600 136,000
5 เดือน 340 400 5,780 6,800 144,500 170,000
6 เดือน 275 325 5,610 6,630 140,250 165,750

13.CCEL College of English – Auckland / Christchurch

Promotion 2016

 • General English Day Full Time Course (23+hrs/Wk)
 • ลงเรียน 2-11 สัปดาห์ จ่ายเพียงสัปดาห์ละ NZ$405
 • ลงเรียน 12 สัปดาห์ขึ้นไป จ่ายเพียงสัปดาห์ละ NZ$380
ระยะเวลาเรียน ราคา / สัปดาห์ ราคารวม (NZ$) ราคารวม (บาท) (NZ$1=25บาท)
3 เดือน 380 4,560 114,000
4 เดือน 380 6,080 125,000
5 เดือน 380 7,600 190,000
6 เดือน 380 9,120 228,000

14.Auckland University of Technology – International House (AUT-IH) – Auckland

 • Full Time General English
 • ลงเรียน 1-12 สัปดาห์ จ่ายเพียงสัปดาห์ละ NZ$435
 • ลงเรียน 13-23 สัปดาห์ จ่ายเพียงสัปดาห์ละ NZ$415
 • ลงเรียน 24 สัปดาห์ขึ้นไป จ่ายเพียงสัปดาห์ละ NZ$405
ระยะเวลาเรียน ราคา / สัปดาห์ ราคารวม (NZ$) ราคารวม (บาท) (NZ$1=25บาท)
3 เดือน 435 5,220 130,500
4 เดือน 415 6,640 166,000
5 เดือน 415 8,300 207,500
6 เดือน 405 9,720 243,000

15.ACG English School – Auckland

 • General English 24 (24Hrs/Wk)
 • General English 30 (30hrs/Wk)
ระยะเวลาเรียน ราคา / สัปดาห์ ราคารวม (NZ$) ราคารวม (บาท) (NZ$1=25บาท)
GE24 GE30 GE24 GE30 GE24 GE30
3 เดือน 400 460 4,800 5,520 120,000 138,000
4 เดือน 400 460 6,400 7,360 160,000 184,000
5 เดือน 400 460 8,000 9,200 200,000 230,000
6 เดือน 400 460 9,600 11,040 240,000 276,000

16.Coromandel Outdoor Language Centre – Whitianga

 • Full Time General English (21Hrs/Wk)
 • ลงเรียน 1-7 สัปดาห์ จ่ายเพียงสัปดาห์ละ NZ$395
 • ลงเรียน 8-18 สัปดาห์ จ่ายเพียงสัปดาห์ละ NZ$385
 • ลงเรียน 19 สัปดาห์ขึ้นไป จ่ายเพียงสัปดาห์ละ NZ$365
ระยะเวลาเรียน ราคา / สัปดาห์ ราคารวม (NZ$) ราคารวม (บาท) (NZ$1=25บาท)
3 เดือน 385 4,620 115,500
4 เดือน 365 5,840 146,000
5 เดือน 365 7,300 182,500
6 เดือน 365 8,760 219,000

17.Campbell Institute – Auckland / Wellington

Promotion 2016

 • General English Full Time Course (26Hrs/Wk)
 • ค่าเรียนเพียงสัปดาห์ละ NZ$335
 • ส่วนลดค่าลงทะเบียนเหลือเพียง NZ$80 (จากราคา NZ$220)
ระยะเวลาเรียน ราคา / สัปดาห์ ราคารวม (NZ$) ราคารวม (บาท) (NZ$1=25บาท)
3 เดือน 335 4,020 100,500
4 เดือน 335 5,360 134,000
5 เดือน 335 6,700 167,500
6 เดือน 335 8,040 201,000