เรียนภาษาที่อเมริกา

โปรโมชั่น เรียนภาษาที่อเมริกา

**อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ USD1 = 32 THB**

1. LSI  –  New  York

Promotion   ลดค่าเรียน  20% ต่อสัปดาห์

 • หลักสูตร  Standard  ราคาปกติเริ่มที่สัปดาห์ละ  $385
 • หลักสูตร   Intensive   ราคาปกติสัปดาห์ละ  $440
ระยะเวลาเรียน ราคา / wk ราคารวม ($) ราคารวม (บาท)
Standard Intensive Standard Intensive Standard Intensive
3 เดือน $272 $304 $3,264 $3,648 104,448 116,736
4 เดือน $264 $296 $4,224 $4,736 135,168 151,552
5 เดือน $264 $296 $5,280 $5,920 168,960 189,440
6 เดือน $244 $264 $5,856 $6,336 187,392 202,752

2. LSI  –  Boston / San  Diego / Berkeley

Promotion  ลดค่าเรียน  20%ต่อสัปดาห์

 • หลักสูตร  Standard  ราคาปกติเริ่มที่สัปดาห์ละ  $360
 • หลักสูตร  Intensive  ราคาปกติเริ่มที่สัปดาห์ละ  $415
 ระยะเวลาเรียน ราคา / wk ราคารวม ($) ราคารวม (บาท)
Standard Intensive Standard Intensive Standard Intensive
3 เดือน $264 $296 $3,168 $3,552 101,376 113,664
4 เดือน $256 $288 $4,096 $4,608 131,072 147,456
5 เดือน $256 $288 $5,120 $5,760 163,840 184,320
6 เดือน $236 $256 $5,664 $6,144 181,248 196,608

 3. FLS –  Los Angeles@ Citrus College, Orange Country@ Saddleback College

Promotion  ลดค่าเรียน  25%ต่อสัปดาห์

 • หลักสูตร  General  ราคาปกติเริ่มที่สัปดาห์ละ  $311.25
 • หลักสูตร  Intensive  ราคาปกติเริ่มที่สัปดาห์ละ  $348.75
 ระยะเวลาเรียน ราคา / wk ราคารวม ($) ราคารวม (บาท)
General Intensive General Intensive General Intensive
3 เดือน $285 $303.75 $3,420 $3,645 109,440 116,640
4 เดือน $285 $303.75 $4,560 $4,860 131,072 155,520
5 เดือน $285 $303.75 $5,700 $6,075 182,400 194,400
6 เดือน $270 $285 $6,480 $6,840 207,360 218,880

4. FLS –  Philadelphia@ Chestnut Hill College

Promotion  ลดค่าเรียน  25%ต่อสัปดาห์

 • หลักสูตร  General  ราคาปกติเริ่มที่สัปดาห์ละ  $303.75
 • หลักสูตร  Intensive  ราคาปกติเริ่มที่สัปดาห์ละ  $345
 ระยะเวลาเรียน ราคา / wk ราคารวม ($) ราคารวม (บาท)
General Intensive General Intensive General Intensive
3 เดือน $281.25 $300 $3,375 $3,600 108,000 115,200
4 เดือน $281.25 $300 $4,500 $4,800 144,000 153,600
5 เดือน $281.25 $300 $5,625 $6,000 180,000 192,000
6 เดือน $270 $281.25 $6,480 $6,750 207,360 216,000

5. FLS –  New York@ Saint Peter’s University

Promotion  ลดค่าเรียน  25%ต่อสัปดาห์

 • หลักสูตร  General  ราคาปกติเริ่มที่สัปดาห์ละ  $322.50
 • หลักสูตร  Intensive  ราคาปกติเริ่มที่สัปดาห์ละ  $348.75
 ระยะเวลาเรียน ราคา / wk ราคารวม ($) ราคารวม (บาท)
General Intensive General Intensive General Intensive
3 เดือน $288.75 $307.50 $3,465 $3,690 110,880 118,080
4 เดือน $288.75 $307.50 $4,620 $4,920 147,480 157,440
5 เดือน $288.75 $307.50 $5,775 $6,150 184,800 196,800
6 เดือน $270 $288.75 $6,480 $6,930 207,360 221,760

6. FLS –  Boston@ Boston Commons

Promotion  ลดค่าเรียน  25%ต่อสัปดาห์

 • หลักสูตร  General  ราคาปกติเริ่มที่สัปดาห์ละ  $303.75
 • หลักสูตร  Intensive  ราคาปกติเริ่มที่สัปดาห์ละ  $348.75
 ระยะเวลาเรียน ราคา / wk ราคารวม ($) ราคารวม (บาท)
General Intensive General Intensive General Intensive
3 เดือน $281.25 $303.75 $3,375 $3,645 108,000 116,640
4 เดือน $281.25 $303.75 $4,500 $4,860 144,000 155,520
5 เดือน $281.25 $303.75 $5,625 $6,075 180,000 194,400
6 เดือน $270 $285 $6,480 $6,840 207,360 218,880

7. Kaplan International English – Berkeley/Chicago/Miami/San Diego/San Francisco/Santa Barbara/Seattle (downtown)/Washington DC

Kaplan International English มีประสบการณ์มากกว่า 75 ปี โรงเรียนกว่า 45 แห่งทั่วโลก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนทุกแห่งในระดับ World Class ทั้งในหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเรียนต่อต่างประเทศ และหลักสูตรภาษาอังกฤษอื่นๆอีกมากมาย

Promotion 2018 *สมัครวันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2018
General English Course (20Hrs/Wk.)
Intensive English Course (26Hrs/Wk.)

 • รับส่วนลดค่าเรียน 30%
 • ลงเรียน 10 สัปดาห์ ฟรี! ค่าบริการสมัครเรียนมหาวิทยาลัย
 • ลงเรียน 24 สัปดาห์ ฟรี! 1 สัปดาห์
 • ลงเรียน 34 สัปดาห์ ฟรี! 2 สัปดาห์
 ระยะเวลาเรียน ราคา / wk ราคารวม ($) ราคารวม (บาท)
General Intensive General Intensive General Intensive
3 เดือน $318.50 $381.50 $3,822 $4,578 122,304 146,496
4 เดือน $308 $360.50 $4,928 $5,768 157,696 184,576
5 เดือน $308 $360.50 $6,160 $7,210 197,120 230,720
6 เดือน $297.50 $325.50 $7,140 $7,812 228,480 249,984

8. Kaplan International English – Boston (Fenway)/Boston (Harvard square)/Los Angeles (Westwood)/New York (Empire state)/New York (Soho)

Kaplan International English มีประสบการณ์มากกว่า 75 ปี โรงเรียนกว่า 45 แห่งทั่วโลก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนทุกแห่งในระดับ World Class ทั้งในหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเรียนต่อต่างประเทศ และหลักสูตรภาษาอังกฤษอื่นๆอีกมากมาย

Promotion 2018 *สมัครวันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2018
General English Course (20Hrs/Wk.)
Intensive English Course (26Hrs/Wk.)

 • รับส่วนลดค่าเรียน 30%
 • ลงเรียน 10 สัปดาห์ ฟรี! ค่าบริการสมัครเรียนมหาวิทยาลัย
 • ลงเรียน 24 สัปดาห์ ฟรี! 1 สัปดาห์
 • ลงเรียน 34 สัปดาห์ ฟรี! 2 สัปดาห์
 ระยะเวลาเรียน ราคา / wk ราคารวม ($) ราคารวม (บาท)
General Intensive General Intensive General Intensive
3 เดือน $325.50 $392 $3,906 $4,704 124,992 150,528
4 เดือน $315 $371 $5,040 $5,936 161,280 189,952
5 เดือน $315 $371 $6,300 $7,420 201,600 237,440
6 เดือน $304.50 $336 $7,308 $8,064 233,856 258,048

9. Kaplan International English – Huntington Beach (Golden West College)/Los Angeles (Whittier College)/Philadelphia/Portland/Seattle(Highline College)

Kaplan International English มีประสบการณ์มากกว่า 75 ปี โรงเรียนกว่า 45 แห่งทั่วโลก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนทุกแห่งในระดับ World Class ทั้งในหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเรียนต่อต่างประเทศ และหลักสูตรภาษาอังกฤษอื่นๆอีกมากมาย

Promotion 2018 *สมัครวันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2018
General English Course (20Hrs/Wk.)
Intensive English Course (26Hrs/Wk.)

 • รับส่วนลดค่าเรียน 30%
 • ลงเรียน 10 สัปดาห์ ฟรี! ค่าบริการสมัครเรียนมหาวิทยาลัย
 • ลงเรียน 24 สัปดาห์ ฟรี! 1 สัปดาห์
 • ลงเรียน 34 สัปดาห์ ฟรี! 2 สัปดาห์
 ระยะเวลาเรียน ราคา / wk ราคารวม ($) ราคารวม (บาท)
General Intensive General Intensive General Intensive
3 เดือน $308 $350 $3,696 $4,200 118,272 134,400
4 เดือน $297.50 $329 $4,760 $5,264 152,320 168,448
5 เดือน $297.50 $329 $5,950 $6,580 190,400 210,560
6 เดือน $287 $315 $6,888 $7,560 220,416 241,920

10. ALCC  –  New York

Program A (18 hours per week)

 ระยะเวลาเรียน ราคารวม ($) ราคารวม (บาท)
2 สัปดาห์ $536 17,152
2 เดือน $1,505 48,160
3 เดือน $1,917 61,344
6 เดือน $3,766 120,512

Program B (21 hours per week)

 ระยะเวลาเรียน ราคารวม ($) ราคารวม (บาท)
2 สัปดาห์ $632 20,224
2 เดือน $1,793 57,376
3 เดือน $2,277 72,864
6 เดือน $4,486 143,552

Program C (23 hours per week)

 ระยะเวลาเรียน ราคารวม ($) ราคารวม (บาท)
2 สัปดาห์ $658 21,056
2 เดือน $1,801 57,632
3 เดือน $2,387 76,384
6 เดือน $4,670 149,440

11. Sprachcaffe  –  New York / Los Angeles

Promotion *สมัครวันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2018

 • เรียน  5  สัปดาห์  ฟรี  1  สัปดาห์
 • เรียน  10  สัปดาห์ ฟรี  2  สัปดาห์
 • เรียน  20 สัปดาห์  ฟรี  4  สัปดาห์
 • เรียน  30 สัปดาห์  ฟรี  6  สัปดาห์
 • เรียน  40 สัปดาห์  ฟรี  8  สัปดาห์
 • หลักสูตร  Standard Plus ราคาปกติเริ่มที่สัปดาห์ละ  $365
 • หลักสูตร  Intensive ราคาปกติเริ่มที่สัปดาห์ละ $400
 ระยะเวลาเรียน ราคา / wk ราคารวม ($) ราคารวม (บาท)
Standard Intensive Standard Intensive Standard Intensive
3 เดือน $254.17 $291.67 $3,050 $3,500 97,600 112,000
6 เดือน $237.50 $275 $5,700 $6,600 182,400 211,200
9 เดือน $237.50 $275 $8,550 $9,900 273,600 316,800
1 ปี $237.50 $275 $11,400 $13,200 364,800 422,400


12. Eurocentres  –  San Diego

Promotion 2018 *สมัครวันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2018
Intensive English Course (20Hrs/Wk.)
Super-Intensive English Course (25Hrs/Wk.)

 • รับส่วนลดค่าเรียน 35%
 • ลงทะเบียนเรียนทุกๆ 3 สัปดาห์ เรียนเพิ่มฟรี 1 สัปดาห์
 ระยะเวลาเรียน ราคา / wk ราคารวม ($) ราคารวม (บาท)
Intensive Super-Intensive Intensive Super-Intensive Intensive Super-Intensive
3 เดือน $241.80 $280.80 $2,176.20 $2,527.20 69,638.40 80,870.40
4 เดือน $234.65 $278.20 $2,815.80 $3,338.40 90,105.60 106,828.80
5 เดือน $234.65 $278.20 $3,519.75 $4,173.00 112,632.00 133,536.00
6 เดือน $234.65 $278.20 $4,223.70 $5,007.60 135,158.40 160,243.20

 

13. Columbia West College  –  Los Angeles

ค่าเรียน 2019
Essential English (18Hrs/Wk.)
Essential English Plus (24Hrs/Wk.)

 ระยะเวลาเรียน ราคา / wk ราคารวม ($) ราคารวม (บาท)
Essential English Essential English Plus Essential English Essential English Plus Essential English Essential English Plus
3 เดือน $225 $275 $2,700 $3,300 86,400 105,600
4 เดือน $225 $275 $3,600 $4,400 115,200 140,800
5 เดือน $225 $275 $4,500 $5,500 144,000 176,000
6 เดือน $200 $250 $4,800 $6,000 153,600 192,000

 

14. Academia Language School –  Hawaii

Promotion 2019
General English (20+Hrs/Wk)

 ระยะเวลาเรียน ราคา / wk ราคารวม ($) ราคารวม (บาท)
3 เดือน $166 $1990 63,680
4 เดือน $146 $2,330 74,560
5 เดือน $150 $2,990 95,680
6 เดือน $130 $3,110 99,520
error: Content is protected !!