English New Zealand เรียนภาษาอังกฤษที่ นิวซีแลนด์

English New Zealand: Your New Zealand study adventure starts with English New Zealand.

สำหรับน้องๆที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษที่ นิวซีแลนด์ วันนี้เราจะพามารู้จักกับ English New Zealand องค์กรที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1986 ซึ่งเป็นองค์กรที่รวบรวมและรับรองโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพของประเทศนิวซีแลนด์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพสำหรับรับนักเรียนนานาชาติ

เรียนภาษาอังกฤษที่ นิวซีแลนด์ English New Zealand
เรียนภาษาอังกฤษที่ นิวซีแลนด์ English New Zealand

“เปิดมุมมองใหม่ในการเรียนภาษาอังกฤษ เลือกนิวซีแลนด์เป็นอันดับแรก”

 • คุณภาพคือสิ่งสำคัญสำหรับ English New Zealand (อิงลิชนิวซีแลนด์) องค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนนานาชาติ
 • นักเรียนจะได้รับการดูแลอย่างดีได้พบปะกับนักเรียนนานาชาติจากทั่วโลก เพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่สวยงามทำความรู้จักกับนิวซีแลนด์และเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆในระหว่างที่เรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์
 • นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร นักเรียนจะไม่ได้ใช้ภาษาแค่ในห้องเรียนเท่านั้น นักเรียนยังจะได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันไปพร้อมกับการเรียนในห้องเรียน และจะได้รับประสบการณ์ชีวิตมากขึ้น เข้าใจภาษาและวัฒนธรรมมากขึ้น และเรียนรู้ได้รวดเร็วมากขึ้นอีกด้วย

เกี่ยวกับ English New Zealand

ในฐานะที่เป็นองค์กรสำหรับรับรองการสอนภาษาอังกฤษในนิวซีแลนด์ ดังนั้น English New Zealand จึงมีหน้าที่หลัก 3 ประการ คือ

 • เพื่อสนับสนุนให้มีนโยบายที่เป็นมิตรกับนักเรียน เพื่อที่นักเรียนจะได้รับความเพลิดเพลิน พร้อมประสบการณ์การศึกษาในนิวซีแลนด์
 • เพื่อดำเนินการด้านการตลาดให้ English New Zealand ต่อตัวแทนการศึกษา และนักเรียน
 • เพื่อธำรงไว้ซึ่งคุณภาพของโรงเรียนที่เป็นสมาชิกของ English New Zealand

คุณสมบัติของโรงเรียนที่เป็นสมาชิกของ English New Zealand

 • ผ่านมาตรฐานของ English New Zealand ทั้งในด้านวิชาการ และด้านการจัดการ
 • ได้รับการรับรองจาก NZQA (New Zealand Qualifications Authority)
 • ผ่านคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในระเบียบปฏิบัติสำหรับการดูแลเอาใจใส่แก่นักเรียนนักศึกษานานาชาติของกระทรวงศึกษาธิการ
 • ให้ความคุ้มครองในส่วนค่าธรรมเนียนของนักเรียน
 • มีบุคลากรครูอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์สูง
 • มีหลักสูตรตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับสูง มีการจัดสอบที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ และมีโปรแกรมการเตรียมตัวทางวิชาการต่างๆ
 • มีการให้คำแนะนำและช่วยเหลือนักเรียนในด้านที่พักอาศัย การท่องเที่ยว และกิจกรรมหลังเลิกเรียน
 • มีสิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพยากรที่มีคุณภาพ
 • มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ดังนั้นนักเรียนจะมีโอกาสได้พบปะเพื่อนใหม่ที่มาจากหลากหลายประเทศทั่วโลก

สำหรับโรงเรียนที่เป็นสมาชิกของ English New Zealand จะกระจายอยู่ทั่วประเทศนิวซีแลนด์ รวมไปถึงตั้งอยู่ในเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม ซึ่งโรงเรียนที่เป็นสมาชิกจะประกอบด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของรัฐ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยนักเรียนสามารถตรวจสอบได้จากเครื่องหมายรับประกันคุณภาพ English New Zealand เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโรงเรียนนั้นๆ ได้ผ่านมาตรฐาน และการรับประกันคุณภาพ และการันตีได้ว่า นักเรียนจะได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนที่สุด

ทำไมต้องเลือกเรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์

เรียนภาษาอังกฤษและท่องเที่ยว:

 • การท่องเที่ยวเป็นสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจอย่างมาก สำหรับนิวซีแลนด์ที่เป็นประเทศค่อนข้างเล็ก (มีประชากรเพียง6 ล้านคน) แต่ถือได้ว่ามีชื่อเสียงเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามติดอันดับโลก มีเมืองที่สวยงามน่าอยู่ มีกิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมผจญภัยให้เลือกทำมากมายมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม อีกทั้งผู้คนมีความเป็นมิตร
 • นักเรียนสามารถดูข้อมูลการท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์ได้จากเว็บไซต์ การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ซึ่งจะมีข้อมูลมากมายที่จะทำให้นักเรียนได้รู้ว่านิวซีแลนด์ยังมีกิจกรรมที่หลากหลายรอให้นักเรียนได้ไปสัมผัส เช่น กิจกรรมบันจี้จั้มพ์ สกี เดินป่า ล่องแพ หรือเลือกเดินทางท่องเที่ยวสำรวจวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวกีวี

เรียนภาษาอังกฤษและทำงาน:

 • สำหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนที่เป็นสมาชิกของ English New Zealand และถือวีซ่านักเรียน สามารถทำงานได้ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • สำหรับนักเรียนที่ถือวีซ่าท่องเที่ยวและทำงาน (Working Holiday Visa) สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการหาประสบการณ์ในนิวซีแลนด์ได้

เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม:

 • มีหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรเตรียมสอบภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนได้เข้าเรียนในระดับสูงขึ้น
 • มีโรงเรียนไฮสคูล สถาบันเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าของโลก สำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในนิวซีแลนด์
 • โรงเรียนที่เป็นสมาชิกของ English New Zealand หลายแห่งมีโปรแกรม Pathway ร่วมกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถขยับขยายจากการเรียนภาษาอังกฤษไปเรียนต่อในหลักสูตรอื่นๆ ได้

“เริ่มต้นประสบการณ์การศึกษาที่น่าตื่นเต้นในนิวซีแลนด์เลือกเรียนกับโรงเรียนที่เป็นสมาชิกของ English New Zealand”

รายชื่อโรงเรียนภาษาที่เป็นสมาชิกของ English New Zealand

SHARE