รู้จักกับโครงการ Demi Pair Program

Demi Pair Program เป็นโครงการพิเศษที่รวมการเรียนภาษาอังกฤษในคอร์ส Intensive English กับการทำงานกับครอบครัวชาวออสเตรเลียโดยในระหว่างที่เรียน นักเรียนจะทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กและช่วยงานบ้านเล็กน้อยนักเรียนจะได้ค่าตอบแทนเป็นที่พัก อาหาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัว 120 AUD/สัปดาห์

รู้จักกับโครงการ Demi Pair Program
Demi Pair Program คืออะไร

เป็นโครงการพิเศษที่รวมการเรียนภาษาอังกฤษในคอร์ส Intensive English กับการทำงานกับครอบครัวชาวออสเตรเลีย โดยในระหว่างที่เรียน นักเรียนจะทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กและช่วยงานบ้านเล็กน้อย นักเรียนจะได้ค่าตอบแทนเป็นที่พัก อาหาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัว 120 AUD/สัปดาห์ การตกลงระหว่างครอบครัวกับนักเรียนอาจเปลี่ยนแปลงได้

 • เรียนภาษาอังกฤษ Intensive English Course 20 ชั่วโมง/สัปดาห์
 • เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ (เริ่มคอร์สเรียนได้ทุกวันจันทร์)
 • เวลาเรียน 08.30 – 12.50 น.
 • เวลาหลังเลิกเรียน นักเรียนจะทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กและช่วยงานบ้านเล็กน้อย

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 • รับเฉพาะผู้หญิงเท่านั้น
 • มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี
 • มีระดับภาษาอังกฤษ ในระดับ Intermediate โดยมีการทดสอบวัดระดับและการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
 • โปรแกรมนี้สำหรับนักเรียนที่มีความรับผิดชอบ มีความตั้งใจจริง ขยัน มีทัศนคติที่ดีต่อการอยู่ร่วมกับครอบครัวเดมี่แพร์ชาวออสเตรเลีย และมีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และต้องปฏิบัติตามระเบียบของโครงการและครอบครัวเดมี่แพร์
 • หากมีประสบการณ์ทำงานร่วมกับเด็ก มีใบขับขี่ ผ่านการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

 • Demi Pair Placement Fee: A$300
 • Demi Pair Deposit Fee: A$300
 • Homestay Deposit Fee: A$580

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 • ค่ามัดจำสมัครเรียน 5,000 บาท
 • ค่าเรียนภาษาอังกฤษ Intensive English Course A$220/สัปดาห์
 • ค่าลงทะเบียนเรียน A$220
 • ค่าตำราเรียนเริ่มที่ A$140 – A$280
 • ค่าประกันสุขภาพ OSHC A$49/เดือน
 • ค่ารถรับจากสนามบิน A$150

หมายเหตุ 

 • ระยะเวลาโครงการเริ่มได้ตั้งแต่ 12 สัปดาห์หรือ 3 เดือนขึ้นไป
 • ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เป็น Deposit นักเรียนจะได้คืนหลังจากจบโครงการ
 • นักเรียนจะได้รับค่าตอบแทนประมาณ A$120/สัปดาห์
 • ค่าใช้จ่ายที่แจ้งข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าตรวจสุขภาพ, ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ, ค่าเดินทาง, ค่าอาหาร (นอกเหนือจากที่ครอบครัวเดมี่แพร์จัดให้) และค่าช้อปปิ้งต่างๆ เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ Abroad Education Services
โทร.02-0960871-2, 086-3064102
Line: @wegoabroad
Instragram: wegoabroad
Facebook: www.facebook.com/wegoabroad

SHARE