เรียนบริหารธุรกิจ ต่างประเทศ

เรียนบริหารธุรกิจ ต่างประเทศ

เรียนบริหารธุรกิจ ต่างประเทศ

nz9

 

สถาบัน Diploma นิวซีแลนด์ Whitireia , New Zealand

Whitireia New Zealand

 

 

cn3

 

สถาบัน Diploma แคนาดา Sprott Shaw College

Sprott Shaw College

 

 

au6

 

เรียนต่อมัธยมออสเตรเลีย Eynesbury College

Eynesbury College
Eynesbury

 

 

 

en7

 

เรียนต่ออังกฤษ Bournemouth Business School International

Bournemouth Business School

 

 

 

en17

 

เรียนต่ออังกฤษ Middlesex University

Middlesex University เรียนต่อประเทศอังกฤษ

 

 

n16

 

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ Edenz Colleges

Edenz Colleges เมืองโอ๊คแลนด์