เรียนศิลปะ เรียนออกแบบ Art & Design

เรียนศิลปะ เรียนออกแบบ Art & Design

nz26

 

สถาบัน Diploma นิวซีแลนด์ Design and Arts

Design and Arts

 

 

nz38

 

สถาบัน Diploma นิวซีแลนด์ Whitecliffe College of Art and Design

Whitecliffe College of

 

 

 

nz11

 

สถาบัน Diploma นิวซีแลนด์ Yoobee School of Design

Yoobee School of

 

 

 

en9

 

เรียนต่ออังกฤษ Cambridge School of Visual & Performing Arts

Cambridge School of

 

 

 

en13

 

เรียนต่ออังกฤษ Hereford College of Art

Hereford College of

 

 

 

en18

 

เรียนต่ออังกฤษ Plymouth University

Plymouth University