Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

About us

บริษัท อะบรอด เอ็ดดูเคชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2551 โดยบริษัทฯ เป็นตัวแทนของโรงเรียนมัธยม สถาบันสอนภาษา และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และให้คำแนะนำและช่วยเหลือทั้งนักเรียนไทยและลาว ในการไปศึกษาต่อต่างประเทศ โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ ทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นเป็นบริษัทในเครือ มิราม่า กรุ๊ป ซึ่งดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวแบบครบวงจรมากว่า 15 ปี

We Go Abroad เครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นเครื่องหมายรับประกันคุณภาพให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายในการให้คำปรึกษาและดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศอย่างครบวงจร เพื่อให้ตรงกับความต้องการ งบประมาณ และเป้าหมายในการศึกษาต่อของนักเรียน

We Go Abroad มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักเรียน

วีโกอะบรอด เป็นตัวแทนของโรงเรียนสอนภาษาชั้นนำ โรงเรียนมัธยม และมหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์, ออสเตรเลีย, อังกฤษ, สิงคโปร์ และประเทศอื่นๆ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักเรียน ให้ได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพดีที่สุด และเหมาะสมกับนักเรียนมากที่สุด รวมถึงให้คำปรึกษาเรื่องวีซ่า จัดหาที่พัก และตั๋วเครื่องบิน โดยยึดถือประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ

We Go Abroad เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดหาที่ฝึกงานในต่างประเทศ

วีโกอะบรอด เป็นตัวแทนและทำงานร่วมกับ Internship New Zealand และ Australian Internships ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดหาสถานที่ฝึกงานให้กับ นักศึกษาในสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ในประเทศนิวซีแลนด์ และออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ โดยทางวีโกอะบรอดได้ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศไทย เพื่อจัดหาสถานที่ฝึกงานให้กับนักศึกษา

We Go Abroad รับประกันคุณภาพจากองค์กรการศึกษานานาชาติชั้นนำ

 • New Zealand Education Recognised Agency จาก Education New Zealand วีโกอะบรอด ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษานิวซีแลนด์ รับรองโดยรัฐบาลนิวซีแลนด์ ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานขั้นสูงสุด และรอบรู้เรื่องการศึกษาทุกระดับในนิวซีแลนด์
 • Certificate for Agents UK จาก British Council วีโกอะบรอดได้อบรมกับทาง British Council และสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด จนได้รับใบประกาศว่า เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาทุกระดับในสหราชอาณาจักร
 • Qualified Education Agent Counsellors จาก PIER Australia วีโกอะบรอดสอบผ่าน และได้รับประกาศนียบัตรว่า เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาทุกระดับในประเทศออสเตรเลีย

Our Service

✔ วีโกอะบรอด ให้คำแนะนำและปรึกษา ฟรี!! ในด้านการศึกษาต่อต่างประเทศทุกระดับ รวมถึงช่วยเหลือนักเรียนในทุกขั้นตอนของการดำเนินการเพื่อศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์และประเทศอื่นๆ เช่น ออสเตรเลีย, อังกฤษ, สิงคโปร์และมาเลเซีย ทั้งก่อนการเดินทาง ระหว่างที่กำลังศึกษาต่อในต่างประเทศ และหลังจากจบหลักสูตรการศึกษาแล้ว

การช่วยเหลือก่อนการเดินทาง:

 • ให้คำนำแนะเกี่ยวกับหลักสูตร และสถาบันที่ดีที่สุด ให้ตรงกับความต้องการและเป้าหมายของนักเรียนมากที่สุด
 • ช่วยดำเนินการในการสมัครเรียน และการตอบรับจากโรงเรียน
 • ช่วยดำเนินการในการเตรียมตัวสำหรับยื่นวีซ่าสำหรับนักเรียน รวมถึงการจัดหาที่พัก และตั๋วเครื่องบิน
 • ปฐมนิเทศเพื่อเตรียมตัวก่อนการเดินทาง

การช่วยเหลือระหว่างที่กำลังศึกษา:

 • ประสานงานเรื่องรถรับ-ส่ง สนามบินเมื่อนักเรียนเดินทางไปถึง
 • ให้คำแนะนำและช่วยเหลือ เมื่อนักเรียนมีปัญหาเรื่องหลักสูตรและปัญหาส่วนตัวในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่

การช่วยเหลือหลังจบหลักสูตร:

 • ให้คำแนะนำในการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป

✔ วีโกอะบรอด จัดหาสถานที่ฝึกงานในประเทศนิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย ให้กับนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว การโรงแรม และอุตสาหกรรมบริการที่สนใจฝึกงานในต่างประเทศ

 • ตรวจเอกสาร สัมภาษณ์ ให้คำแนะนำ และปรับข้อมูลใน Resume ให้สมบูรณ์
 • จัดหา Job Offer และ Sponsorship โดย Internship New Zealand
 • บริการขอวีซ่านิวซีแลนด์
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน
 • บริการจัดหาที่พัก
 • บริการรับที่สนามบิน
 • บริการเปิดบัญชีธนาคารล่วงหน้า
 • ให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาโครงการ
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
error: Content is protected !!