5 นิสัยส่งผลร้ายต่อการทำงานของสมอง

การทำงานของสมอง ทำหน้าที่ต่างๆ มากมาย ทั้งคิด วิเคราะห์แยกแยะสั่งการเคลือนไหวของ อวัยวะต่างๆและนอกจากนั้นยังควบคุมอารมณ์ ความจำ และพฤติกรรมต่างๆอีกด้วย ทั้งที่สมองของเราสำคัญขนาดนี้ ยังมีพฤติกรรมบางอย่างของเรา ที่ส่งผลเสียต่อร่างกายและสมองของเราอีกด้วย

การทำงานของสมอง1. สูบบุหรี่

ผลเสียของบุหรี่นั้นมีมากมาย ควันบุหรี่ส่งผลทั้งต่อตัวผู้สูบเองและคนรอบข้าง  เพราะในตัวบุหรี่นั้นมีสารพิษมากมาย  ส่งผลทำให้สมองฝ่อและโรคอัลไซเมอร์ได้

2. มลภาวะ

ปัจจุบันมลภาวะ มลพิษมีอยู่มากมายรอบตัวเรา การได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกาย สูดอากาศไม่ดีเข้าไป ส่งผลเสียต่อร่างกายและทำให้การทำงานของสมองลดลง

3. ไม่กินอาหารเช้า

รู้หรือไม่ว่าการไม่กินอาหารเช้ามีผลต่อ การทำงานของสมอง อาหารเช้าถือเป็นอาหารมื้อสำคัญของวัน เพราะร่างกายต้องการพลังงานสำหรับการนำไปใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ ในช่วงเวลากลางวัน  การไม่กินอาหารเช้า ทำให้สารอาหารไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ ซึ่งถ้าระยะเวลานานๆ  อาจทำให้สมองเสื่อมได้

4. การอดนอน

การพักผ่อนไม่เพียงพอ การอดนอน สมองขาดการพักผ่อนอย่างพอเหมาะ  ทำให้เซลล์สมองตายได้

5. ขาดการใช้ความคิด

การใช้ความคิดเป็นประจำ จะเป็นเหมือนการฝึกออกกำลังกายให้กับสมอง ไม่ว่าจะเป็น การเล่นเกมส์ อ่านหนังสือ เล่นหมากรุก ฯลฯ ล้วนทำให้สมองมีการพัฒนาได้ดี แต่ถ้าไม่ค่อยใช้ความคิด ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะตรงกันข้าม นั่นคือจะทำให้สมองฝ่อได้

5 นิสัยส่งผลร้ายต่อ การทำงานของสมอง

หลายๆ คน อาจมีพฤติกรรมที่ส่งผลร้ายต่อสมอง มาดูกันดีกว่า ว่ามีพฤติกรรมใดบ้างที่ถือว่าเป็นการทำร้ายสมอง

เพราะฉะนั้นควรแก้ 5 นิสัย ส่งผลร้ายต่อการทำงานของสมอง เพื่อที่เราจะได้มีสุขภาพสมองที่ดีและมีประสิทธิภาพตลอดไป

SHARE