5 นิสัยส่งผลร้ายต่อการทำงานของสมอง

สมองของมนุษย์ทำหน้าที่ต่างๆมากมายทั้งคิด วิเคราะห์แยกแย่ะสั่งการเคลือนไหวของ อวัยวะต่างๆและนอกจากนั้นยังควบคุมอารมณ์ ความจำ และพฤติกรรมต่างๆอีกด้วย ทั้งที่สมองของเราสำคัญขนาดนี้ ยังมีพฤติกรรมบางอย่างของเรา ที่ส่งผลเสียต่อร่างกายและสมองของเราอีกด้วย

1. สูบบุหรี่

ผลเสียของบุหรี่นั้นมีมากมาย ควันบุหรี่ส่งผลทั้งต่อตัวผู้สูบเองและคนรอบข้าง  เพราะในตัวบุหรี่นั้นมีสารพิษมากมาย  ส่งผลทำให้สมองฝ่อและโรคอัลไซเมอร์ได้

2. มลภาวะ

ปัจจุบันมลภาวะ มลพิษมีอยู่มากมายรอบตัวเรา การได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกาย สูดอากาศไม่ดีเข้าไป ส่งผลเสียต่อร่างกายและทำให้การทำงานของสมองลดลง

3. ไม่กินอาหารเช้า

อาหารเช้าถือเป็นอาหารมื้อสำคัญของวัน เพราะร่างกายต้องการพลังงานสำหรับการนำไปใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ ในช่วงเวลากลางวัน  การไม่กินอาหารเช้า ทำให้สารอาหารไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ ซึ่งถ้าระยะเวลานานๆ  อาจทำให้สมองเสื่อมได้

4. การอดนอน

การพักผ่อนไม่เพียงพอ การอดนอน สมองขาดการพักผ่อนอย่างพอเหมาะ  ทำให้เซลล์สมองตายได้

5. ขาดการใช้ความคิด

การใช้ความคิดเป็นประจำ จะเป็นเหมือนการฝึกออกกำลังกายให้กับสมอง ไม่ว่าจะเป็น การเล่นเกมส์ อ่านหนังสือ เล่นหมากรุก ฯลฯ ล้วนทำให้สมองมีการพัฒนาได้ดี แต่ถ้าไม่ค่อยใช้ความคิด ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะตรงกันข้าม นั่นคือจะทำให้สมองฝ่อได้

5 นิสัยส่งผลร้ายต่อการทำงานของสมอง หลายๆ คน อาจมีพฤติกรรมที่ส่งผลร้ายต่อสมอง มาดูกันดีกว่า ว่ามีพฤติกรรมใดบ้างที่ถือว่าเป็นการทำร้ายสมอง

เพราะฉะนั้นควรแก้ 5 นิสัย ส่งผลร้ายต่อการทำงานของสมอง เพื่อที่เราจะได้มีสุขภาพสมองที่ดีและมีประสิทธิภาพตลอดไป

SHARE