ข่าวอัพเดทวีซ่าอังกฤษ ( Tier 4 Visa)

มีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้าง?
รายชื่อของประเทศ ที่จะได้รับผลประโยชน์กจากการปรับปรุงข้อกำหนดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีประเทศใหม่ทั้งหมด 11 ประเทศ โดยจะใช้กฎใหม่คือที่นักเรียนหรือผู้สมัครสามารถยื่นขอวีซ่าได้จากประเทศที่อยู่อาศัยในปัจจุบันโดยที่ไม่ต้องกลับไปยื่นในประเทศตามสัญชาติของตน

เริ่มใช้ได้ตั้งแต่เมื่อไร?
ตั้งแต่ 6 July 2018

ใครบ้างที่จะได้รับผลประโยชน์?
นักเรียนหรือผู้สมัครจากประเทศ Bahrain, Cambodia, China, the Dominican Republic, Indonesia, Kuwait, Macau SAR, the Maldives, Mexico, Serbia และ Thailand จะได้เข้าร่วมกับ Appendix H โดยที่ประเทศทั้งหมดข้างต้นจะมีสิทธิเข้าเป็นสมาชิกภายใต้ Appendix H โดยที่นักเรียนหรือผู้สมัครสามารถยื่นขอวีซ่า Tier 4 ได้จากประเทศที่อยู่อาศัยในปัจจุบันโดยที่ไม่ต้องกลับไปยื่นในประเทศตามสัญชาติของตน

เอกสารอะไรบ้างที่นักเรียนจะได้รับการยกเว้นตามข้อกำหนด Appendix H ?
นักเรียนหรือผู้สมัครไม่ต้องแสดงหลักฐานทางการเงิน และไม่ต้องแสดงผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ แต่อย่างไรก็ตามเอกสารข้างต้นอาจมีการขอเรียกเพิ่มเติมจากทางสถานทูต โดยการสุ่มเลือกจากกลุ่มของผู้สมัคร

ดูข้อมูลเพิ่มเติมจากสถานทูตได้ที่: www.gov.uk/tier-4-general-visa

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เรียนต่ออังกฤษ กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-0960871-2 , 085-4845177
🌐 www.wegoabroad.com

SHARE